назад към Блог


Учредено общинско пчеларско дружество към СБП в гр.Дулово, обл. Силистра

На 16.12.2014 г. от 11 часа в сградата на Община гр.Дулово, обл.Силистра се проведе Учредително събрание на Общинско пчеларско дружество към Сдружение“Съюз на българските пчелари“.

Учредено общинско пчеларско дружество към СБП в гр.Дулово, обл. Силистра

Учредено общинско пчеларско дружество към СБП в гр.Дулово, обл. Силистра

Членът на УС на СБП и обл.председател на организацията в Шумен г-жа Даниела Челебиева  гостува на пчеларите по покана на инж.Станьо Христов, инициатор за учредяването.

Учредители станаха 25 души пчелари.

Гостът запозна участниците с историята на  СБП, с целите и задачите,  с успехите и неуспехите му. Тя информира пчеларите за учредяването на Обединен български пчеларски съюз, с Устава, основните насоки и програма за дейност.

Убеди опонентите, че създаването на дружеството отваря врата  за членство на всички останали пчелари от общината и става повод за провеждане на Общо събрание на старото Общинско пчеларско дружество, което е прекратило дейността си от 10-ина години, но трябва да се иска отчетност от ръководството  за  дейността му.

Учредено общинско пчеларско дружество към СБП в гр.Дулово, обл. Силистра

Учредено общинско пчеларско дружество към СБП в гр.Дулово, обл. Силистра

За председател на Управителния съвет бе избран единодушно инж.Станьо Христов, а за председател на Контролния съвет Неджмедин Нури. За членове на УС бяха избрани Ашкън Исмаил, Орхан Салим, Нуредин Ахмед и Петър Йоргов, а на КС Реджеб Али и Веселин Манчев.

Това е второто дружество в област Силистра, което се учредява към СБП след силистренското. Всички учредители положиха подписите си против промени в Закона за пчеларство, насочени към изнасяне на пчелините от населените места или ограничаване броя на пчелните семейства в урегулираните поземлени имоти.