назад към Блог


В Плевен ще се проведе изложение на пчеларите

Събитието ще се проведе от 9 до 12 февруари.

В град Плевен ще се проведе Международното четиридневно изложение на пчеларите. Събитието ще се състои под патронажа на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Областния пчеларски съюз – град Плевен. В организацията на изложението участва и областната администрация, Националните браншови пчеларски организации и община Плевен.

През следващите 3 години пчелари ще усвоят над 14 млн. лева по Националната програма

Присъстващите на форума ще могат да участват в семинари, лекции и кръгла маса по въпросите за пчеларството. Предвиден е и традиционният Фестивал на меда.

В рамките на празника ще се проведе конкурс на тема: „Най-проспериращ млад пчелар за 2016 година”, детска тематична изложба на тема: „Пчеларството – екология и плодородие, пчелният мед – здраве и дълголетие“ и фотоконкурс, разбира се, на пчеларска тематика.

Ежегодното събитие е отворено и безплатно за всички желаещи. Форумът ще се проведе в City Center “Mania Tower” – (бившият хотел „Плевен”)

П Р О Г Р А М А

/ 9 – 12 февруари 2017 г/

9 февруари 2017 /четвъртък/

10:00ч. – Откриване на изложението
10:30 ч. – Пресконференция на организатори и официални лица
12:00 ч. – Представяне на новорегистрирания ВМП против вароатозата Апи-Биохал .
Лектор:  д-р  Джанфранко Кадеду Лаборатория “Chemical Life” Вигонза, Италия
Организатор: Евротом, Сърбия
13:00 ч. – Професионално пчеларство с кошер Фарар.
Лектор: Валери Йорданов
Paradise Honey – Плевен
14:00 ч. – Представяне дейността на  Спектромед  ЕООД
Лектор: д-р Методи Ботровлиев
15:00 ч. – Стратегия за опазване на основните опрашители в природата – пчелите и за устойчиво развитие на пчеларството
Лектор: инж. Илия Цонев, Конфедерацията на българските пчелари
15:30ч. – Оценка на екосистемните услуги и опрашването в подкрепа на продоволственото осигуряване чрез иновативен подход, наречен Плащания за екосистемни услуги Лектор: Лора Жебрил
WWF – България
16.00 ч. – За протеиновото хранене на пчелите в периоди извън медосбора.
Лектор: Янко Янев

10 февруари 2017 /петък/

10:00 ч. – Перспективи пред българския биологичен и конвенционален мед през 2017 г.
Лектор и модератор: Владимир Русев
10:30 ч. – Качество, контрол и изисквания към биологичния и конвенционалния мед спрямо европейските стандарти
Лектор: Радослав Петров
Организатор:  Йот Ги Вал България ЕООД
11:00 ч. – Практическо приложение на храните за пчели Апифонда и Апийнверт.
Презентация на предлаганите продукти от АПИССЕЛЕК ЕООД-  хранителни добавки:Вит Амино Вийс плюс, Вит Амино Вийс, Вита Бий и Вита Бий- Паста /протеинов заместите/ Нов продукт.
Организатор:  Аписелект Кисови ЕООД
Лектор: Калоян Кисов
12:00 ч. –  Програми за развитие на пчеларството
Лектори: от ДФ „Земеделие“
13:00 ч. –  Нови тенденции при хранене на пчелите
Лектор:  д-р Педро Диаз Молинс, Университет на Мурсия, Испания
Организатор: Ибер Трак Трейд ЕООД – България
14:00 ч. – „Съвременно пчеларство най-добрия начин на  лечение на вароатозата и всичко,  което трябва за един силен, здрав кошер“.
Лектор:  Martin Hintersteiner PhD, (д-р Мартин Хинтерщейнер)
BeeVital GmbH Austria
15:00 ч. – Блок – Биологично пчеларство.Организации на производителите.
Лектор:Петко Симеонов
Организатор: СБП

 

11 февруари 2017 /събота/

10:00 ч. – Конкретизиране на някои изисквания при преработката и съхранението на биологично произведените пчелен мед и пчелен прашец.
Лектор: доц. д-р вмн Динко Динков, Ветеринарномедицински факултет,
Тракийски университет, Стара Загора,
Организатор: ОПС – Плевен
11:00 ч. – Проучване съдържанието на лизоцим и общ белтък в хемолимфата на пчели (Apis mellifera L.) от семейства с различна проява на хигиенно поведение
Лектор: проф. Ив. Желязкова, Тракийски университет, Стара Загора
12:00 ч. – Интегриран подход в борбата срещу вароатозата.
Лектор: д-р Илиян Гечев, двм, главен експерт в Център за оценка на риска по хранителната верига
13:00 ч. – Откриване на спори на NOSEMA SPP. и АКАРИ (VARROA DESTRUCTOR) в пчелни проби от различни области на България
Лектор: проф. д-р на вмн Калинка Гургулова-НДНИВМИ – София
14:00 ч. – Представяне на Апимондия – 2017
Лектор: Ziya Sahin-Президент на Турския пчеларски съюз
15:00 ч. – Ефективни и лесни за употреба нуклеуси при производството на майките в малките пчелини.
Лектор: доц.Пламен Христов – Институт по животновъдни науки, Костинброд

 

12 февруари 2017 /неделя/

11:00 ч. – Официално награждаване на децата отличени в конкурса „Пчеларството – екология и плодородие, пчелния мед – здраве и дълголетие“ – Награждаване на отличените във фотоконкурса на пчеларска тематика
12:00 ч. – Официално награждаване на участниците в изложението. Връчване на приза „Най-проспериращ млад пчелар на България  през 2016 г.”(Съвместно с фондация „Еврика“).
12:30 ч. – Заключителна пресконференция на наградените фирми и пчелари
Зала: Търговски център „Маниа Тауър“

Подобни публикации: