назад към Блог


Пчелари, дръжте мишките далеч от кошерите

Мишките влизат в кошерите през есента, когато пчелите вече са на кълбо. През зимата ядат мед и прашец и безпокоят семействата.

Те могат да нанесат големи щети на питите и дори да унищожат цели семейства. За предпазване от мишките кошерите трябва да бъдат здрави, със замрежени отвори, а през есента да се сложат мишепредпазители (въпреки че доста често не спират гризачите). В склада всички проходи трябва да са запушени за да няма проникване на мишки.

Повреди в пчелните кошери причинени от мишки

Освен полските и горските мишки често в гнездата на пчелните семейства навлизат и домашни мишки. Те повреждат и складираните восъчни пити.

Както знаят пчеларите, мишките влизат в кошерите през есента и началото на зимата – през входовете, вентилационните отвори и различните пукнатини на старите неремонтирани кошери. През зимния период те безпокоят пчелите, правят отвори в питите, зацапват ги, консумират от пчелния мед и прашец. Предизвикват повреждане на отоплителните материали зад преградната дъска или възглавницата, където често си правят гнезда.

При преглеждане на подмора може да се установи присъствие на мишки в пчелното гнездо. По дъното на кошера и при входа се виждат изгризани трупове на пчели, части от тях – крила, крачета, хитинови пръстенчета, изпражнения на мишки. В такива случаи през първия топъл ден пчелното семейство се преглежда, мишките се улавят и унищожават. Дъното се почиства и обгаря с газова горелка, отстраняват се повредите и се поставят чисти пити с мед и прашец. Подменят се замърсените отоплителни материали.

Мерки за борба: Поставят се мишите предпазители, поддържат се добре ремонтирани и прогонени кошери, съхраняват се питите в недостъпни за мишките шкафове, сандъци и складове, залагат се капани, токсичните – в складовете и района на пчелина.

Източник www.bgfermer.bg

Подобни публикации: