Изработка на всички видове пчелни кошери

Изработка на всички видове пчелни кошери
Христо Стефанов
Кв Левски 26
Варна
9250
0878305400

Изработка на всички видове пчелни кошери и отделните части за тях. Дебелина на кошерите 30 мм.

Изпрати съобщение до подателя на обявата

Изработка на всички видове пчелни кошери