Прилагане на Лекарствени Средства при Пчелите – Иван Панчев – Лектория София- 2017.02.09