Пчеларският Опит на Пчелар N1 за 2016 на Област Плевен – Красимир Андреев – Л-я Плевен – 2017.02.25