Pleven Expo 2017 ДФ ‘ЗЕМЕДЕЛИЕ’ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА