назад към Блог


4,4 милиона лева ще бъдат отпуснати по Националната програма за пчеларство през 2015 година

4,4 милиона лева ще бъдат отпуснати по Националната програма за пчеларство през 2015 година. Това каза Кирилка Янина, началник отдел „Месо и пчеларство” в Държавен фонд „Земеделие” по време на информационна среща с пчеларите от Северна България.

Приемът на заявления ще започне на 17 ноември. Янина отбеляза, че тази година няма да бъде допуснато да се образуват опашки в Областните служби на Фонд „Земеделие”. Тази година всеки, който подаде заявление по мярка Б, за отпускане на средства за препарати, и по мярка В, за изготвяне на анализ на меда, ще получи подпомагане. При подаване на повече заявления ще бъде осигурен допълнителен бюджет.

4,4 милиона лева ще бъдат отпуснати по Националната програма за пчеларство през 2015 година

4,4 милиона лева ще бъдат отпуснати по Националната програма за пчеларство през 2015 година

„Ако се случи така, че се подадат страшно много заявления и Комисията прецени, че няма да може да се отдели достатъчно бюджет, в Наредбата по прилагане на програмата има разработен механизъм за редуциране по еднакъв начин за всички заявления по финансовата помощ, но пак всички ще получат това, което заявяват. Това се решава от Работната група по управление на програмата, която заседава при Министерство на земеделието и храните. Там участват представители на бранша, представители на Министерството, представители на Агенцията за храните и представители на фонда”, обясни Кирилка Янина.

Тя каза, че за финансиране по Националната програма всеки пчелар може да кандидатства с едно заявление за всички мерки. Янина посочи, че според статистика, предоставена от последното изследване на „Агростатистика” пчеларите не се увеличават, а се окрупняват. „Не расте броят има, а расте размерът на стопанството им и броят на пчелните семейства, които се отглеждат, а това всъщност е една от целите на програмата, т.е. хоби пчеларите да стават професионални пчелари”, отбеляза Кирилка Янина.