назад към Блог


Европейска инициатива за спасяване на пчелите

Идеята се ражда в Германия, петицията е отворена за подписване в интернет.

Измирането на голям брой пчелни семейства е проблем не само за България, но и за редица други страни от Европейския съюз, включително за икономически гигант, като Германия.

Гражданите на Европейския съюз могат да дадат своя принос за опазване на биоразнообразието, като се включат в нова кампания за защита на пчелите от опасните препарати за растителна защита и намаляването на медоносните видове растителност.

Европейската комисия прие гражданската инициатива „Спасете пчелите”, съобщи „Дойче веле“.

От 27 май европейските граждани могат да сложат в интернет подписа си под петицията на инициатива за защита на пчелите в Европа.

Инициативата настоява също биологичното разнообразие да се превърне в приоритетна цел на аграрната политика в ЕС. По такъв начин ще може да се намали използването на средства за растителна защита и изцяло да се забранят особено опасните пестициди.

За успеха на инициативата са нужни подписите на хора от най-малко 7 европейски страни.

Ако в рамките на година петицията събере поне 1 млн. подписа, исканията за опазване на пчелите ще бъдат допуснати за публично изслушване в Европейския парламент.

С неочаквано голяма популярност инициативата „Спасете пчелите” стартира първоначално в Бавария, като там е събрала над 1,7 милиона подписи.

Проблемът не търпи отлагане и това накара български пчеларски сдружения да потърсят през последните години контакти с депутати в Европейския парламент, които да поставят въпроса с опазването на пчелите в ресорните комисии и в пленарната зала на висшия законодателен орган в ЕС.