Архив на: root

Знаете ли, че ? Интересно за пчелите и меда

Знаете ли, че… в меда има живи ензими?
Знаете ли, че… при контакт с метал тези ензими умират и медът става токсичен?
Знаете ли, че… в един кошер има между 10 и 80 000 пчели?
Знаете ли, че… Медът съдържа вещество, което помага на човешкия мозък да работи по-добре?
Знаете ли, че…медът е ЕДИНСТВЕНАТА храна на земята, която сама…може да поддържа човешкия живот?

Интересни факти за пчелите
Интересни факти за пчелите

Знаете ли, че пчелите са спасили хората в Африка от глад?
Знаете ли, че… Една чаена лъжичка мед е достатъчна, за да поддържа човешкия живот за 24 часа?
Знаете ли, че… Прополисът произведен от пчелите е най-мощният природен АНТИБИОТИК?
Знаете ли, че… за да получите 1гр. отрова, нужда от ужилване от над 10 000 пчели?
Знаете ли, че… медът няма срок на годност?
Знаете ли, че… медът е първата форма (валута) на света… като плащане?
Знаете ли, че… да качите 1 кг. скъпа имаш ли нужда от нектара на над 1 000 000 цветя?
Знаете ли, че… Първите монети в света имаха нарисувана пчела?
Знаете ли, че… медът се консумира най-добре с пчелна пита?
Знаете ли, че… има специална дървена лъжица за мед, а не метална?
Знаете ли, че… пчелните пасища са най-здравословната храна на света?

Интересни факти за пчелите

Знаете ли, че… Прашецът може да има повече от 1500 цвята и нюанса?
Знаете ли, че… пчелата може да лети със скорост над 60 км/ч?
Знаете ли, че… Във Великобритания кралското семейство консумира румънски мед?
Знаете ли, че… мановият мед… се прави от слюнката на някои буболечки, наречени „тлъсти“?
Знаете ли, че… телата на великите императори по света са били погребвани в златни ковчези и след това са били покривани с мед, за да се предотврати гниенето?
Знаете ли, че пчелите са ЕДИНСТВЕНИТЕ буболечки, които произвеждат храна за хората?
Знаете ли, че… Името „МЕДЕН МЕСЯЦ“ идва от факта, че младоженците са консумирали мед и медовина за плодородие след сватбата?

Интересни факти за пчелите
Интересни факти за пчелите

Знаете ли, че… Майката (кралицата) снася два пъти повече от теглото си в яйца за един ден?
Знаете ли, че… Майката има „секция“, наречена семенна връв?
Знаете ли… че пчелите пляскат с криле повече от 11 000 пъти в минута?
Знаете ли, че… единственият мед, на който могат да се наслаждават алергичните към пчелни продукти, е медът от манука.
Знаете ли, че…медът от манука е най-добрият мед за жените?
Знаете ли, че… Акациевият мед не се подслажда?
Знаеш ли това…

Интересни факти за пчелите
Интересни факти за пчелите

Една пчела живее по-малко от 40 дни, посещава поне 1000 цветя и произвежда по-малко от чаена лъжичка мед, но за нея това е цял живот…

Благодаря, ПЧЕЛИЧКИ!

Пчелин на колела – подвижното пчеларство

Пътят към медоносните растения и ефективното пчеларство – подвижно пчеларство.

Подвижно или мобилно се нарича пчеларството, което залага на транспортирането на кошери до подходящи площи. Пчелите не винаги успяват да прелетят до места, предлагаща добра паша, а това неминуемо рефлектира върху добива. Положителните ефекти при този вид пчеларство са двуяки: от една страна добива на мед нараства, а от друга се опрашват растенията в района. Нормативни уредби в нашето законодателство съдържат подробни указания. Те определят върху площ, засята с определена култура, колко кошера могат да бъдат разположени. Що се отнася до разстоянието, на което могат да се транспортират пчелните семейства, ограничения не са предвидени.

Колкото и да е богата местността с медоносни растения, в повечето случаи тя не осигурява на пчелите нектар и прашец в продължение на целия пролетен, летен и есенен период. В един пункт може да има горички от върби, много градини, но може да няма източници за главната паша, ако в околните райони се отглеждат зърнени и други немедоносни култури. Както и обратното – в начаото на пролетта има оскъдица от медоносна флора, но по време на цъфтежа на липата, прекрасни големи площи от липа осигуряват добър приток на нектар и прашец. Понякога има големи площи от силно медоносни растения – слънчоглед, кориандър, рапица и други, които се намират далеч от населеното място където се намират пчелите на пчеларите. Пчелите не могат да долетят до тях и да използват добрата паша.

 подвижно пчеларство

Превозването на пчелите от един източник на паша към друг е същността на подвижното пчеларство. Съвременните пчелари – било чрез камиони, ремаркета, подвижни платформи и други способи, прекарват своите пчелни семейства от паша на паша и техните подвижни пчелини са на колела. Всичко това преосмисля понятието кошер и пчелин – днес модерните пчелари работят с една платформа с кошери като с едно пчелно семейство. По еднотипен начин обслужват, преглеждат, разширяват и добиват меда.
Пчелинът на колела внася ново и модерно виждане към по-ефективното пчеларство, а това стимулира и насърчава младите и иновативни пчелари.
Подвижното пчеларство се използва не само за главната паша, а и за второстепенните, за по-интензивно отглеждане на млади пчели за главната паша, а много често пчелите се откарват на медоносна растителност в края на лятото с целта да се направи най-добро подготвяне на семействата за зимата.

Трябва обаче да се спазват някои основни правила. Рамките на кошерите се укрепват добре, за да не премажат пчелите при движението. Налива се прясна вода в хранилките, трябва да се осигури вентилация и приток на свеж въздух. Предвижването трябва да става в хладните часове на денонощието при сравнително бавна скорост. След пристигане се дава време на пчелите да се успокоят, преди да се отворят кошерите. Собственикът на пчелина трябва да разполага с разрешително, издадено от съответното кметство, че има право да го разположи на определения терен. Освен това преди пътуването ветеринарен лекар трябва да издаде документ, че пчелните семейства са здрави. Така се ограничава възможността да се разпространяват заразни болести.

Различни пчеларски програми, както и средства, отпускани по европейски проекти се насочват към този тип пчеларство. Те подпомагат закупуването на всичко необходимо за практикуването му. Няма как обаче да бъдат ограничени набезите и кражбите. Това е една от причините все по-малко хора да се ангажират с тази дейност. Твърди се, че добивът на мед и восък се увеличава два до три пъти, но според някои действащи пчелари това не е точно така. Сред тях се шири мнението, че инвестициите, нужни за едно рентабилно подвижно пчелно стопанство са огромни. Необходимо е да бъдат закупени трактори, камиони, платформи, ремаркета, подходящи кошери. За отдалечените райони е нужно да бъде наета и жива охрана. За някои места се изисква плащане на наем за ползване. Има определени изисквания и за ваденето на мед, като течаща вода например. Това налага ново транспортиране и нови разходи.

 подвижно пчеларство
подвижно пчеларство

Който поне веднъж е закарал свои пчели за медосбор и е почувствал предимството на този начин на отглеждане на пчели пред стационарния, той завинаги ще остане привърженик на подвижното пчеларство и при възможност няма да пропусне открилата се някъде наблизо паша. За съжаление далеч не всички пчелари превозват пчелите си на по-богати паши. Едни поради сложността на подготвянето на семействата за пътуване, други поради трудността на транспортирането или поради опасения да не погубят пчелите си. Някои от тези доводи са основателни, но не дотолкова, че да се откажеш доброволно от 30-50 кг мед от семейство, получавани при подвижното пчеларство.

Преди да се изкарат, кошерите трябва бъдат подготвени и самата подготовка е следната:
Укрепване на питите в плодника, магазините и корпусите. Това става най-добре, като се попълнят изцяло с пити, рамките на които имат разделителни. Когато рамките са без разделители, питите трябва да се укрепват с поставени между ушите на рамките дървени трупчета, опрени на релсите.
Скрепване на частите на кошера една към друга. Това се постига най-добре с опасването им с метални въжета, стягани със скоби или с манивела. При липса на такива въжета, се използва и горена тел.
Осигуряване на добра вентилация чрез поставяне на вентилационните мрежи, с каквито са комплектовани многокорпусните и по-стари модели на дадан-латовите кошери – на покривната възглавница има две мрежи странично от централното отделение с хранилката. При попълнени гнезда и магазини отварянето на дънния вентилационен отвор също осигурява вентилацията  по време на транспортирането на кошерите през ноща.
Затваряне на кошерите непосредствено преди товаренето след спиране летежа на пчелите. Това става лесно и бързо, ако на кошерите са мишепредпазителите. Подвижните пластинки се обръщат със сводовете на горе и с тях се затваря целият  вход. При липса на мишепредпазители входовете се затварят с намокрени вестници или дребностъблена трева, като се притискат с прилетната дъска.
Самата прилетната дъска се захваща с гвоздеи, ако райбери липсват. Най-добре  е кошерите да се прекарват нощем, да се разтоварят, подредят и тогава де се отворят. До сутринта пчелите са се успокоили, отлитането им става постепенно и те не се разлитат по съседните кошери. При отваряне на светло излитат много повече пчели изведнъж, не могат да се ориентират и масово налитат в чужди кошери.

Най-доброто време за преместване на пчелите е около една седмица преди цъфтежа на основните медоносни растения. Така те имат достатъчно време да опознаят новата местност и могат да използват нектароотделянето от самото му начало. Пчелните семейства, които ще бъдат местени, трябва да са достатъчно силни и с голям брой пчели за да могат бързо да се адаптират към променливите условия.

Подготовката на мястото на временния пчелин включва почистване то високата трева и камъните. Ако наблизо няма водни източници на новото място се поставя поилка още при настаняването на семействата, в противен случай летящите пчели излитат да търсят вода и се загубват. На новия пчелин по възможност кошерите се нареждат по същия начин, както са били на старото място, за да се избегне налитане на пчели от един кошер в друг.

Подвижното пчеларство трябва да стане национална кауза в пчеларството, заради ефективносттта му и уплътняването в използването на големи ресурси от медоносни растения в полупланински и планински райони. То може да бъде значителен ресурс за практикуващи пчелари със среден размер (от 50 до 120 семейства) на пчелините, които имат техническите средства и желание за подобна практика.

Защо са важни пчелите

В България през последните години те намаляват. Защо и какво можем да направим?

Няма да е преувеличено, ако кажем, че нашият живот зависи от живота на пчелите. Те опрашват една трета от растенията, с които се изхранва човечеството, и имат основна роля за функционирането на екосистемите. Краставици, череши, ябълки, праскови, лимони, боровинки… Тези плодове няма да ги има, ако ги няма пчелите.

Значението им не се изчерпва само с консумираните от хората плодове и зеленчуци – близо 90% от всички дивоцъфтящи видове зависят изцяло или отчасти от опрашването от животни, 75% от световната реколта и 35% от общите земеделски площи.

Едно пчелно семейство може да опрашва всеки ден 300 милиона цветове на плодове, ядки, зеленчуци и др. Това води не само до по-високи добиви, но и до по-високото качество на реколтата и е от първостепенно значение за разнообразието и питателността на храната, в това число с насищането й с витамини.

Европейската комисия изчислява, че ползите от домашните, дивите и земните пчели за селскостопанските производители на континента са за над 22 млрд. евро всяка година.

Всички тези факти са отдавна известни на науката. И въпреки това сме се запътили към немислимото – пчелите, които са тук от над 100 милиона години, изчезват. Причините са комплексни – изчезване на местообитания на дивите пчели, интензивно земеделие, промяната в оползотворяването на земята, отглеждането само на една култура (монокултура), използване на пестициди и инсектициди, високите температури и промени във влажността, свързвани с климатичните промени.

Картината в България

В страната ни са регистрирани близо 840 хил. пчелни семейства, 665 хил. от които медоносни, показват данни на „Агростатистика“ за 2021 г. Произведеният мед е 11 638 тона. Умножен по средната цена за тон пчелен мед за първото тримесечие на тази година, излиза, че пазарът на тази продукция е за близо 76 млн. лева. От данните става ясно още, че през последните години се увеличава добивът на мед от пчелните семейства, увеличава се и средната продажна цена на меда.

От 2019 г. обаче се наблюдава спад в броя на регистрираните пчелни семейства след 7 години устойчив ръст. Загиналите семейства през 2021 г. са над 81 хил. (около 10% от всички), или почти двойно повече спрямо година по-рано. Така при среден добив 17.5 кг мед от едно семейство означава потенциални загуби за близо 9.3 млн. лв.

От Министерство на земеделието и храните казват, че климатичните условия през последните две години са били лоши – в някои райони тежка суша, в други обилни валежи. Зимата е била тежка за пчеларите и много от тях са докладвали за измръзване, глад, вароатоза (паразитна болест по пчелите) и изчезване на пчелни семейства.

Според представители на сектора обаче в основата на високата смъртност е отравянето на пчелите с с препарати за растителна защита (ПРЗ). Кулминацията беше през критичната 2019 г. (когато статистиката тръгва надолу) – тогава сигналите за отровени семейства дойдоха от плашещо много области в страната. Общото между тях е, че там се развива интензивно земеделие. Пчеларите дори организираха протест и поискаха криминализация на нерегламентирано пръскане от земеделци.

Мерки има, контрол – не
Съвместното съжителство на пчеларството и интензивното земеделие е уредено в наредба на земеделското министерство. В нея се посочва, че фермерите трябва да уведомяват пчеларите в региона, когато предстои да третират с препарати нивите си, както и че не могат да го правят в светлата част от деня. Нарушаването на тези разпоредби води до глоби – между 4 и 8 хил. лв. Пчеларите са на мнение, че тези правила са само на хартия – земеделците или не подават въобще уведомления, или „удължават“ посочените третирания на растенията си. От 2020 г. най-накрая заработи и Електронната платформа за оповестяване на дейности по растителна защита, поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В действителност подадените над 100 сигнала за отравяне през 2019 г. намаляват двойно през следващите две години.

Отговорността е на всички
Затова сега е важно какво ще предприемат институциите – ще върнат ли доверието в себе си и ще прилагат ли ефективен контрол върху пръскането и нелегалния внос. Монетата има и друга страна – добрите земеделски практики и производството на чиста храна трябва да се насърчават – както чрез стимули, така и от потребителите.

Петко Симеонов от Асоциацията за биологично пчеларство: „Докато няма натиск от крайния потребител – за сертификат за биологичен произход, за отглеждане на храната по определен начин и да е склонен да плати съответната цена – нищо няма да се промени.“

Пчеларство Плевен 2022

Доказана и осъществена традиция за обмен на знания и пряко договаряне

Пчелари и представители на над 100 фирми, свързани с пчелната индустрия у нас и в чужбина, за поредна година се събраха в Плевен за празника на българските пчелари – 10 февруари, денят на Св. Харалампий. С официална церемония, в присъствието на гости и при спазване на противоепидемичните мерки, започна 19-ото международно изложение – договаряне „Пчеларство – Плевен 2022”. По традиция форумът се провежда в Търговски център „Плевен“ и ще продължи до неделя /13 февруари/. Изложението е под патронажа на Министерството на земеделието и областния управител на Плевен Иван Янчев.

Пчеларство Плевен 2022
Пчеларство Плевен 2022

Усилията на организаторите и смелото участие на изложителите си каза думата – без съмнение надделя традиционното пчеларско „любопитство“ и търсенето на нови решения в тази необичайна обстановка.

На Международното изложение – договаряне „Пчеларство – Плевен 2022” посетителите могат да видят, договорят и закупят продукти от български производители и дистрибутори в бранша. Предлага се многообразие от мед и производи – лечебна козметика, храни и пчелни напитки. Представени са и последните новости в областта на пчеларското оборудване и инвентар, ветеринарни препарати и др.

Пчеларство Плевен 2022
Пчеларство Плевен 2022

Въпреки пандемичната обстановка Международното изложение – договаряне „Пчеларство“ в Плевен остава най-голямото по рода си в България и в Източна Европа, заяви доц. Юлиян Станчев – председател на Областния пчеларски съюз, основен организатор на проявата.

Пчеларство Плевен 2022
Пчеларство Плевен 2022

Голямата награда на изложението за новаторство в пчеларството – „Крило на успеха“, ще бъде връчена в неделя. В рамките на изложението традиционно се организират и съпътстващи прояви, една от които е конкурс за детска рисунка.

Пчеларство Плевен 2022
Пчеларство Плевен 2022

7 много забавни факти за меда

Кой не обича тази гъста, богата златиста течност? Ето някои интересни факти за меда.

1. В пчелното семейство може да има до 60 000 пчели, които консумират до 200 килограма мед за една година.

2. Съставът на меда е 20% вода и 80% захар.

7 много забавни факти за меда
7 много забавни факти за меда

3. Процесът на приготвяне на мед започва, когато пчелата събира нектар от цвете. Събраният нектар се съхранява в „медения стомах“ на пчелата и се транспортира обратно в кошера. Там пчелата предава нектара на пчела-работничка, която „дъвче“ нектара, като ензими в слюнката го превръщат в мед.

След това медът се поставя в пчелната пита. Пчелите разпръскват меда с крилата си и ускорят процеса на изпаряване на водата. След като течността стане достатъчно гъста, те запечатват пчелната пита с восък, като я съхраняват до готовност за консумация.

7 много забавни факти за меда
7 много забавни факти за меда

4. Пчелите произвеждат мед в продължение на милиони години. Когато археолозите откриват гробницата на египетски фараон на хиляди години, те са изумени да открият буркани с мед, които все още са достатъчно добри за ядене. Според учените комбинацията от много ниска влажност, киселинност и незначителни количества водороден пероксид работят толкова хармонично в меда, че той няма срок на годност, когато се съхранява в запечатани съдове.

7 много забавни факти за меда
7 много забавни факти за меда

5. Медът е единствен по рода си източник на храна, съдържащ всички необходими вещества за поддържане на живота: вода, витамини, минерали и здравословни ензими. В допълнение, той има и антибактериални свойства.

6. Дори мнозина да наричат ​​меда златна течност, той може да варира по цвят – бял, кафяв, червен, кехлибарен и черен. Цветът, текстурата и ароматът на меда до голяма степен зависят от вида на нектара от цветя, използван от пчелите за производството му.

7. Много медицински експерти признават ползите от меда като храна за мозъка. Съдържа антиоксидант пиноцембрин, който подобрява когнитивните функции. Той също така съдържа витамините от В-комплекса и минералите, цинк и магнезий, които са от съществено значение за добрата памет и остър ум.

УНИКАЛНО ВИДЕО: Колко умни са пчелите?

Видео предизвика фурор онлайн. Координацията между две пчели впечатли хора от цял свят.

Насекомите успяват да развият капачката на бутилка с газирана напитка, за да стигнат до сладката течност. Видеоклипът е заснет в Бразилия и само за няколко дни събра милиони гледания. Колко интелигентни и организирани са всъщност пчелите – разказва пред NOVA Анна Ангелова.

Впечатлен от екипната работа между двете пчели в Бразилия, Петко Симеонов прави подобен експеримент с един от своите пчелини, но на покрива на 11-етажна сграда в сърцето на София.

„Уникалното при пчелите е цялата им организация, взимането на решения и колективният разум, който те постигат”, казва той. Нито една от тези 500 хиляди пчели не се изкуши от сладката течност. Вероятната причина – били заети с търсене на паша в градски условия.

Колко умни са пчелите?
Колко умни са пчелите?

Щом открие прашец, всяка разузнавачка насочва работничките от кошера натам чрез танц. „Тя започва да извършва трептения с тялото, както и малки или големи кръгове. По този начин тя съобщава на останалите пчели къде се намира прашецът като използва слънцето за ориентир”, коментира Петър Вълчовски от „Музей на пчелата“.

Колко умни са пчелите?
Колко умни са пчелите?

Умственият капацитет и уменията на тези насекоми изумяват Петко още като дете. Години по-късно той е един от малкото българи, които отглеждат пчели в града. От петте кошера вади 500 килограма мед годишно – в пъти повече от пчелините сред дивата природа.

Нaциятa нa пчeлapитe биe aлapмa: пчeлитe пpaвят дeceт пъти пo-мaлĸo мeд зapaди ĸлимaтичнитe пpoмeни

Πчeлapитe в Cлoвeния cтpaдaт oт пyлcиpaщa бoлĸa, ĸoятo нe иcĸa дa oтминe: ĸлимaтичнитe пpoмeни.

Maлĸaтa плaнинcĸa дъpжaвa дoм нa нaй-гoлeмият бpoй пчeлapи нa глaвa oт нaceлeниeтo в Eвpoпa: нaд 11 xил. пpи oбщo 2 млн. дyши, ĸoитo живeят тaм, paзĸaзвa Роlіtісо. Meдът, чecтo дeлo нa aмaтьopи, зa ĸoитo oтглeждaнeтo нa пчeли e xoби, e тaĸaвa чacт oт нaциoнaлнaтa идeнтичнocт, чe e „ĸaтo cвeтeц“, ĸaзвa Πeтpa Бoлe, диpeĸтop нa cлoвeнcĸия Myзeй нa пчeлapcтвoтo в Paдoвлицa.

Haциятa нa пчeлapитe биe aлapмa
Haциятa нa пчeлapитe биe aлapмa

Eĸcтpeмнoтo вpeмe пpeз пpoлeттa oбaчe пpичини бeзпpeцeдeнтни щeти нa oвoшĸитe и пчeлнитe ĸoлoнии. Mecтнитe ĸoмпaнии oтчитaт, чe пчeлитe пpoизвeждaт в няĸoи cлyчaи eдвa дeceтa oт oбичaйнoтo ĸoличecтвo мeд.

„2021 бe нaй-лoшaтa гoдинa в иcтopиятa нa пчeлapcтвoтo“, ĸaзвa Aлeшa Mижигoй, диpeĸтop нa Меdех. Πo дyмитe ѝ, cитyaциятa e „нaиcтинa oтчaйвaщa“. Koмпaниятa щe тpябвa дa внacя мнoгo пoвeчe мeд oт oбичaйнoтo, зa дa oтгoвopи нa тъpceнeтo.

Heпpиятният paзвoй нa cъбитиятa пpичинявa щeти и нa зeмeдeлцитe, ĸoитo paзчитaт нa пчeлитe дa oпpaшaт peĸoлтaтa. „Hитo eднa ябълĸa“, oтчитa тъжнo Mapи Яpeвeц, ĸoятo пpитeжaвa двa xeĸтapa oвoщнa гpaдинa и paзчитa нa пчeлитe нa чeтиpимa мecтни пчeлapи.

Oпaceниятa yвeличaвaт нaтиcĸa в Бpюĸceл зa ycĸopявaнe нa peвизиятa зaĸoнoдaтeлcтвo, ĸoeтo дa cлoжи ĸpaй нa 8-гoдишния cпop oтнocнo пpeдпaзвaнeтo нa пчeлитe oт пecтицидитe.

Haциятa нa пчeлapитe биe aлapмa
Haциятa нa пчeлapитe биe aлapмa

Aĸo Eвpoпa нe ce зaдeйcтвa, нaмaлeният бpoй пчeли щe зaceгнe нe caмo чacт oт ĸyлтypaтa нa Cлoвeния, нo и cигypнocттa нa xpaнитeлнитe дocтaвĸи пo цeлия cвят. B дoĸлaд oт 2016 г. OOH oтчитa, чe 35 пpoцeнтa oт cвeтoвнoтo пpoизвoдcтвo нa ĸyлтypи зaвиcи oт pacтeния, ĸoитo пъĸ oт cвoя cтpaнa зaвиcят oт oпpaшвaнeтo.

„Зa нaшитe дeцa нямa дa ce пoяви мaгичecĸи дpyг вид xpaнa. Xopaтa cмятaт, чe тoвa нe ги зacягa – чe e пpocтo няĸaĸъв пoлитичecĸи пpoблeм oтнocнo ycтoйчивocттa. Ho пpoблeмът e пpeд вcичĸи нac“, ĸaзвa Бoлe.

Ha нaциoнaлнo нивo Люблянa ce пoдгoтвя дa ĸoмпeнcиpa пчeлapитe c пoчти €1,3 млн.

Ho пpoблeмът нямa дa бъдe paзpeшeн c xвъpлянe нa пapи. Диcĸycиятa oĸoлo cпacявaнeтo нa пчeлитe ce въpти oĸoлo зaбpaнaтa нa пecтицидитe, нo в пocлeднo вpeмe ce oĸaзвa, чe нe тoвa e ocнoвнoтo пpeдизвиĸaтeлcтвo: Игop Xopвaт oт зeмeдeлcĸoтo миниcтepcтвo зaяви нacĸopo, чe ĸлимaтичнитe пpoмeни нaнacят дaлeч пoвeчe щeти. Дaжe няĸoи зeмeдeлци cмятaт, чe в бъдeщe щe ce нyждaят oт пoвeчe пecтициди зapaди вpeдитeлитe, ĸoитo ĸлимaтичнитe пpoмeни щe дoнecaт.

Πpeз aпpил тeмпepaтypитe в Cлoвeния дocтигнaxa peĸopднo ниcĸи нивa, a пpeз мaй пopoйнитe дъждoвe ocтaвиxa пчeлитe бeз изтoчниĸ нa нeĸтap и зaтвopeни в ĸoшepитe. Πчeлapитe тpябвaшe дa зaпaзвaт вcяĸa ĸoлoния живo изĸycтвeнo – c пo дeceт ĸилoгpaмa зaxap.

Cитyaциятa нe бe пo-paзличнa в дъpжaви ĸaтo Итaлия и Фpaнция, ĸъдeтo cъщo имa мнoгo пчeлapи. Πoглeд нa изтoĸ пoĸaзвa, чe в Kитaй зeмeдeлцитe вeчe caми oпpaшвaт peĸoлтaтa – дeмoнcтpиpaйĸи ĸaĸ би изглeждaлo бъдeщeтo бeз пчeли.

Създадоха роботизиран кошер за пчели

Израелски инженери направиха роботизиран кошер за пчели, който напълно може да замести хората, грижещи се за тях, съобщи в. „Индипендънт“.

Роботизирана ръка прави всичко, което може и един пчелар – от събирането на меда до грижата за насекомите, предаде БТА.

С вградените технологии се сканират една по една многобройните пити, които заедно могат да приютят до два милиона пчели – проверявани са за болести, пестициди и в реално време се съобщават опасностите, които заплашват семейството.

Кошерът от последно поколение е дело на израелската компания Beewise.

Създадоха роботизиран кошер за пчели
Създадоха роботизиран кошер за пчели

Денонощната грижа и наблюдение са изключително важни, за да се сведе до минимум рискът от измиране на пчелните семейства, категорични са експертите.

Умният израелски кошер е приблизително с размерите на товарно ремарке. Роботизираната ръка, с която е оборудван, се плъзга между пчелните пити и камерите. Отворите на кошера са цветно кодирани, което улеснява пчелите при влизане и излизане.

Драстичният спад на броя на този вид насекоми в световен мащаб в голяма степен се дължи на използването на пестициди, на изменението на климата и други.

Компаниите търсят различни технологии в опит да спрат измирането на пчелните семейства, като поставят сензори на традиционни дървени кошери или пък прилагат различни методи, сред които и изкуствено опрашване.

Създадоха роботизиран кошер за пчели
Създадоха роботизиран кошер за пчели

Фактори влияещи на здравето на пчелите

Цялостният упадък на пчелните семейства и тяхното здраве (синдром на празния кошер и други феномени) е резултат от множество познати и непознати фактори, действащи едновременно или поотделно на пчелите.

В общи линии намаляването на пчелите може да се породи от 3 основни стрес-фактора:

 1. Болести и паразити:
  Пчелите страдат от собствени болести и паразити,които ги омаломощават и често водят до смърт. Повечето от тях са инвазивни видове, които не могат да бъдат преборени чрез естествената адаптация на
  местните пчели или чрез развиване на резистентност. Болните пчели или тези с паразити стават уязвими към фактори като недохранване и излагане на токсични химикали.
 2. Глад:
  Пчелите се хранят от цветята и съответно се нуждаят от солидни цветни източници както в пространствен, така и във времеви аспект. Одомашнените пчели се подхранват допълнително от пчеларите, но въпреки това имат нужда от цветята, които са около кошерите, за да събират прашец, който им е основна храна и източник на белтъчини. Когато няма достатъчно цъфтящи цветя през събираческия сезон, както е например при
  монокултурите, които имат само един вид цвят през върховия си период, пчелите не могат да изхранят себе си и потомството си. Пчелите могат да започнат да страдат от глад поради разнообразни фактори, но повечето от тях се дължат на практиките на индустриалното земеделие като използването на хербициди, които намаляват многообразието от диви растения в и около фермите и разширяване на обработваемите площи за сметка на естествената растителност наоколо, която поддържа биоразнообразието от растения. В допълнение към тези фактори, климатичните промени могат да променят цъфтежния календар, заменяйки едни растения, които досега са били основен източник на храна за пчелите в даден район, с други или да причинят т.нар. “сезонно изместване”, при което цъфтежът не съвпада с периода на активност на пчелите през пролетта.
 3. Отрови:
  Голяма част от цветята, местата за гнездене и въобще околната среда, заобикаляща пчелите, включително прахът от фермерските дейности, са заразени с химикали най-вече пестициди. Тези инсектициди, хербициди и фунгициди се прилагат върху самите растения, но достигат до пчелите чрез прашеца, нектара, въздуха, водата и почвата. Пестицидите, сами по себе си или в комбинации, могат да тровят пчелите или бързо и интензивно, или бавно в помалки дози, причинявайки им щети, които ги омаломощават и убиват впоследствие.

Болести и паразити:

Голяма част от пчеларите са на мнение, че ектопаразитът Varroa destructor е сериозна заплаха за пчеларството по цял свят. Той произхожда от Азия, но впоследствие се е разпространил почти по целия свят.
Varroa e малък кърлеж с размер на глава на топлийка, който се храни с кръвта на пчелите и се разпространява от кошер на кошер. Освен че постепенно отслабва защитните сили на пчелите, той може да разнася
вирусни болести и бактерии. Влиянието му върху пчелите е много тежко и ако се остави да вилнее без контрол, довежда семейството до смърт в рамките на 3 години.
Varroa, заедно с други патогени, е определен като основен причинител на измирането на пчелите през зимата, въпреки че винаги е намесена комбинация от фактори. В Германия, например, е установено, че
високото опаразитяване с Varroa, наличието на различни вируси и в допълнение – възрастта на царицата и отслабването на семейството през есента, са все свързани с наблюдаваната загуба на пчелни семейства през зимата.

Друг пчелен патоген е микроспоридият Nosema cerane, който се среща по цял свят, но е най-разпространен и вредоносен в средиземноморските страни. Найголеми щети, причинени от него, се наблюдават в
Испания и други южноевропейски страни, докато в Северна Европа все още няма сериозни индикации за въздействието му. Nosema повишава смъртността сред пчелите работнички, което от своя страна повлиява на
развитието на цялото семейство и може да доведе до намаляване на броя пчели и впоследствие до загиване на семейството. Въпреки натрупалите се през годините сведения относно Nosema, въздействието и все още е
оспорвано, най-вече заради варирането на ефектите в различните географски райони.

Основни фактори, които влияят на здравето на пчелите
Основни фактори, които влияят на здравето на пчелите

Способността на пчелите да устояват на болести и паразити, изглежда, зависи от фактори като общия баланс на хранителни вещества в тях и излагането им на токсични химикали. Така например излагането на пчелите на неоникотиноидния пестицид имидаклоприд в комбинация с Nosema ги омаломощава значително. Комбинираният ефект от двете вредни въздействия причинява високи нива на смъртност и стрес, блокирайки способността на пчелите да обеззаразяват семейството и храната си, което естествено води до отслабване на цялотосемейство.

Друго скорошно изследване разкрива, че излагането на несмъртоносни дози от пестицидите фипронил и тиаклоприд причинява много по-висока смъртност при пчели, които преди това са били заразени с Nosema ceranae, отколкото при тези, които не са били.

След като сме наясно с ефекта от подобни взаимодействия, нуждата от повече изследвания в тази посока става все по-голяма, за да се разнищят множеството фактори, които поставят в опасност здравето на опрашителите. Освен това, повечето от изследванията са фокусирани само върху медоносните пчели. За да защитим здравето на опрашителите в глобален план и да ограничим възможността от подобни взаимодействия като тези между пестицидите и паразитите, е необходимо да се предприемат повече изследвания и повече действия, основани на принципа на предпазливостта.

Основни фактори, които влияят на здравето на пчелите
Основни фактори, които влияят на здравето на пчелите

Индустриално земеделие

Селското стопанство, включващо обработваемите земи и пасищата, използва 35% от незамръзналата площ на Земята и представлява една от най-големите екосистеми на планетата, съперничейки си за сушата с горите. През последния век земеделието става все по-индустриализирано. Използват се все повече изкуствени торове и токсични химикали, засаждат се все повече монокултури и все повече площи се превръщат в обработваема земя. Всички тези атрибути на съвременното земеделие, взети заедно, нанасят извънредни щети върху околната среда. Опрашителите, без значение дали са одомашнени или диви, не могат да избегнат тези всеобхватни и разнообразни влияния на индустриалното земеделие – те страдат едновременно и от разрушаването на естествените им хабитати, и от вредните ефекти на интензивните земеделски практики при неизбежното застъпване на хабитата им с индустриално обработваните земи. Индустриалното земеделие влияе на пчелите и останалите опрашители по много начини, но найвече това са: Интензифицирането на земеделието допринася за загубата и фрагментирането на голяма част от ценните многогодишни, естествени и полуестествени хабитати на опрашителите (като агролесовъдските системи, пасищата, старите ниви, земите с храстовидна растителност, горите и дървесните пояси). То се смята за една от основните причини за упадъка на дивите опрашители, а върху домашнените пчели има по-малко въздействие.
Отглеждането на индустриални монокултури, и въобще липсата на биоразнообразие в и около обработваемите земи, намалява количеството храна, което е на разположение на опрашителите. Във Великобритания и Холандия се наблюдава паралелен упадък в растителното разнообразие и в популациите на пчелите и другите опрашители, като най-вероятно е доста по-широко разпространено явление.
Засилената употреба на хербициди драстично намалява разнообразието и изобилието от диви растения, като по този начин ограничава количеството храна на пчелите. Разрушаването на хабитатите, причинено от масовото прилагане на хербициди, може да има дългосрочни последствия най-вече върху разпространението на опрашителите в земеделските земи.
Усилената и повсеместна употреба на пестициди, която е характерна за съвременната химически интензивна земеделска система, може да води до смърт или изменения в събираческите умения и на дивите, и на домашнените пчели.

Основни фактори, които влияят на здравето на пчелите
Основни фактори, които влияят на здравето на пчелите

Кратък списък с пестицидите, които вредят на пчелите: седемте основни “убийци на пчели” – Всеки един от тях се използва широко в Европа и е доказано, че във високи концентрации нанася големи поражения на пчелите (най-вече на медоносните пчели, но и на останалите опрашители също). По-големите опасения, обаче, са свързани с факта, че пораженията се проявяват и при хронично излагане, и при несмъртоносни ниски дози. На база на наличните научни доказателства, Грийнпийс идентифицира 7-те основни химически “убийци на пчели”, които трябва да бъдат спрени от употреба и премахнати от околната среда, за да се избегне излагането на пчелите и на останалите диви опрашители на въздействието им.

Тези пестицида са: Имидаклоприд, Тиаметоксам, Клотианидин, Фипронил, Хлорпирифос, Циперметрин и Делтаметрин.

Основни фактори, които влияят на здравето на пчелите
Основни фактори, които влияят на здравето на пчелите

Какво можем да направим, за да опазим пчелите и останалите опрашители?

Действията, които в краткосрочен и средносрочен план, биха помогнали за опазването на опрашителите по света, се разделят на две основни групи:
1) прекратяване на вредоносните практики (т.е. прекратяване на използването на вещества, които биха им навредили)
2) допринасяне за здравето им (чрез промяна на методите, използвани в земеделските екосистеми).

Много важно значение има Земеделие, залагащо на биоразнообразието – екологични, органични и устойчиви системи, без агрохимия

1) спиране от употреба на вредните за пчелите пестициди, започвайки с тези от тях, които понастоящем са найопасни и са позволени в рамките на ЕС, т.е. седемте т.нар. “убийци на пчели” Имидаклоприд, Тиаметоксам, Клотианидин, Фипронил, Хлорпирифос, Циперметрин и Делтаметрин
2) чрез разработването на национални планове за действие да се подкрепят и разпространяват земеделските практики, които подобряват работата на опрашителите, като ротация на културите, съсредоточаване на екологичния фокус на ниво ферма и органични земеделски методи
3) въвеждане на по-ефикасни начини за опазване на естествените и полуестествените местообитания около земеделските площи, както и подобряване на биоразнообразието в обработваемите земи да се увеличи финансирането за изследване, развиване и прилагане на екологични земеделски практики, които загърбват зависимостта от химически препарати за контрол на вредителите и залагат на биоразнообразието и подобряват здравето на екосистемата. Политиците от ЕС трябва да пренасочат повече средства към разработването на екологични решения с помощта на ОСП (директни плащания) и Хоризонт 2020 (изследователска структура на ЕС).

Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед

Медът е не само вкусен дар от природата, той предлага и изумителни възможности за разкрасяване. Поради това пчелния мед е подходящ не само за здравето, а и за физическата красота.

Съдържа въглехидрати /захар/ и вода, както и много минерали, микроелементи, важни ензими, протеини и естествени противовъзпалителни вещества.

Днес на всички е известна причината за чудодейството на лепкавата „козметика“: медът притежава почти същата рН-стойност като на човешката кожа и точно затова е най-грижовният й защитник. Той е незаменима натурална съставка на различни козметични продукти – кремове, маски, добавки за вана, балсами за коса, лосиони за тяло, вазелини за устни и дори червила.

Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед
Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед

Бръчките обикновено се появяват тогава, когато кожата стане прекалено суха. Ако на тъканите липсва необходимото им количество вода, се появяват линии и браздички, тенът повяхва.
Медът възпрепятства тази загуба на влага. Той образува фин защитен филм по повърхността на кожата и „запечатва“ водата, като й пречи да се изпарява. Освен това високото съдържание на захар и липиди в състава му възстановява киселинната защитна мантия на кожата, т. е. помага й да регенерира.

Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед
Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед

Ето няколко рецепти с пчелен мед, за различни типове кожа

Маска за изтощена кожа.
Смесват се 1 с. л. мед, 3 с. л. извара и 1 белтък.
Маската се нанася върху лицето с мека четка и се оставя да действа 30 минути.
След това се изплаква с хладка вода.
Кожата порозовява, освежава се и заблестява.

Рецепта за всякаква кожа.
1 суп. л. мед се разбърква с 3 суп. л. нисномаслена извара.
Сместа се нанася на плътен слой върху лицето и се оставя да подейства за около 15 мин, след което се измива добре с хладна вода.

Маска с мед и пшеничен зародиш при замърсена кожа.
2 суп. лъж. мед, 2 суп. лъж. пшеничен зародиш (в равни части), 2 суп. лъж. прясно мляко, 1 суп. лъж. розова вода.
От меда, млякото и зародиша се забърква кашица, която вечер преди лягане се нанася върху проблемните места и сутрин се изплаква с топла вода.
След това комедоните и пъпките внимателно се изстискват. За да се избегне възникването на възпаление, след процедурата засегнатите места се намазват с розова вода

Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед
Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед

Медът е много подходящ и при напукани устни.
Достатъчно е едно намазване и те бързо омекват и се изглаждат.
Ето един трик: нанесете дебел слой мед върху тях и изчакайте 20 мин, след което отмийте или най-добре забършете с козметичен тампон.
Противовъзпалителното вещество в меда инхибин (Inhibin) заздравява устните. Пчелният восък е неизменна съставка на почти всички червила, защото омекотява устните.

Една от най-големите ползи на меда е при възстановяването на косата.

Медът я подхранва и същевременно с това заздравява косъма, като образува около него защитна „медена“ обвивка.

Медената маска е експресно средство срещу изтощена и суха коса.
Тя става гладка, реши се по-лесно и придобива изключителен блясък. Тази маска можете да забъркате и в домашни условия.

Маска за блясък.
Мечтания блясък в косите можете да постигнете и с домашно приготвена медена маска за коса.
2 суп. Л. мед, разбъркани със сока от един лимон до хомогенна смес, се нанасят на суха коса с помощта на гребен.
След около 10 мин косата се изплаква добре и се измива както обикновено.

Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед
Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед

Маска за изтощени краища.
Изтощените краища на косата под въздействие на меда стават еластични и блестял.
2 ч. л. масло от покълнала пшеница се смесват с по 1 ч. л. мед и оцет.
Нанася се внимателно и след 30 мин също така внимателно се отмива с топла вода.

Маска, която овлажнява изтощената и суха коса, придава й здрав блясък.1/2 чаша майонеза, 1 ч. л. пчелен прашец.
Майонезата и пчелният прашец се смесват и се втриват добре в основата на косъма и в цялата коса. Оставят се да действат 5 мин и се изплакват с хладка вода. Накрая косата се измива с лек шампоан.

С мед се постига здравословно и трайно отслабване. Лечебните, хранителните и козметичните свойства на меда са познати от векове. Ролята му в отслабването също заслужава специално внимание.

Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед
Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед

Медът е коктейл от полезни вещества и притежава вълшебни свойства. В 100 г мед се съдържат: 21% вода; 323 ккал; 0,4 г белтъчини; 0 г мазнини и 78,3 г въглехидрати.

Всяка капка мед е богата на жизненоважни вещества – витамини (от групата В, А, С, Е, К и т.н.), минерали (калий, калций, натрий, фосфор, магнезий и т.н.), органични киселини (млечна, винена, лимонена, мравчена и т.н.), аминокиселини (глицерин, лизин, тирозин, глутаминова киселина и т.н.), въглехидрати (фруктоза, глюкоза, захароза и други захари), лесноусвоими белтъчини и ензими.

Медът е и идеален заместител на захарта, като трябва да се консумира в количество, което е половината от необходимата захар. Когато го използвате за подслаждане на топли напитки, следете да не са горещи, защото медът губи ценните си качества.

Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед
Здравословни и разкрасителни ползи на пчелния мед

Диетата за отслабване с мед се спазва около 2 седмици, през които се свалят от 2 до 6 кг. Степента на отслабване зависи от степента на затлъстяване. По-пълните хора отслабват по-бързо от тези, чиито килограми са близки до нормата.

Освен мед (по една чаена лъжичка сутрин, на обяд и вечер), диетата за отслабване включва също нискомаслено кисело мляко (максимум по 1 кофичка дневно), зеленчуци и плодове (до 1 кг дневно), чай и минерална вода в неограничени количества.

Важно е да знаете, че медът е полезен, когато се консумира в умерени количества (максимум 100 г за възрастен индивид и 30 г за дете), иначе причинява пренасищане на организма и изтощава задстомашната жлеза.