Актуалните изисквания към биопроизводството на пчелен мед

Публикувай отговор
pdp
Мнения: 54
Регистриран на: Съб Мар 11, 2006 10:09 pm
Местоположение: софия

Актуалните изисквания към биопроизводството на пчелен мед

Мнение от pdp »

Доц. Динко Динков Тракийски университет

През последните години все повече консуматори проявяват интерес към произведените по изискванията за биопроизводство земеделски продукти. Водещо място по отношение на този интерес заема пчелният мед, произведен съгласно тези изисквания.

Биологично произведеният пчелен мед трябва да притежава високо качество по отношение на физико-химичните и биологични показатели, да е свободен от замърсители и да има специфични за съответния вид качествени характеристики.

В нашата страна през последните години все повече планински и полупланински площи, преди обработвани, към настоящия момент са или пасища, или не се обработват. Това е съществена предпоставка за развитието на биологичното пчеларство в страната.

За да се гарантира качеството и автентичността на биологично произведения пчелен мед пчеларите следва да спазват редица специфични изисквания, заложени в националното законодателство.

Не се допуска употребата на антибиотици за лечение на пчелните семейства

За борба с вароатозата, която е често срещано заболяване по пчелите, не се използват някои киселини (мравчена, оксалова и др.), които поначало се съдържат и в меда, и рискът от наднормени количества е минимален. Изисква се и редовно подменяне на питите с нови, както и спазване на всички изисквания с оглед получаване на висококачествен и некомпрометиран откъм допълнително прибавени захари пчелен мед.

Развитието на биологичното производство на пчелен мед в страната през последните години бележи непрекъснат ръст. Така например през 2005 г. като биологични са били сертифицирани 23 508 пчелни семейства, от които са произведени 984 тона биологични пчелни продукти, като с най-голямо количество е бил пчелният мед.

За 2009 г. са били сертифицирани около 35 000 пчелни семейства, съгласно изискванията на 834/2007 EC директива, с произведени за годината 1680 тона пчелен мед.

През 2012 г. делът на биологичното пчеларство в страната нараства още повече. По сведения на МЗХ тогава са регистрирани 200 биологични пчелари, отглеждащи 90 000 пчелни семейства, от които са произведени 1 600 тона пчелен мед.

В настоящия момент не е точно изяснен броят на сертифицираните пчелари за биологично производство поради това, че често в бранша се практикува т.нар. групова сертификация, но като цяло се очаква те да са около 150-200.

Според последните достъпни анализи относно видовете пчелен мед у нас като най-важни и основни се посочват акациевият мед, слънчогледовият мед, кориандровият мед, полифлорният и мановият мед.

Важна информация за биопроизводителите е точното информиране на потребителите, а, както е добре известно, това се извършва основно чрез етикетирането на продукта. С влизането в сила на Регламент 1169 от 2011 г. се наложиха нови и по-специфични изисквания към етикетите на пчелния мед които при биопроизведения продукт следва да се допълват с още информация.

И така, етикетите на опакования пчелен мед трябва да съдържат информация относно:

Цветния или растителния произход, ако медът е получен изцяло или предимно от означения източник и притежава органолептични, физико-химични и микроскопски характеристики на съответния източник.

Регионалният, териториалният или географският произход, ако продуктът произхожда изцяло от посочения район.

Специфични качества на продукта.

Държавата или държавите, в които е произведен пчелният мед, задължително се отбелязват върху етикета.

Важно допълнително изискване на Регламент 1169 е на етикетите на продукта

да са посочени и енергийната стойност, основният състав на продукта и актуалните при етикетиране на продукта в момента данни за препоръчителен ежедневен прием. Това може да се извърши, като се ползва информацията в приложения XIII и XIV от Регламент 1169 (2011), който би могло да се ползва от интернет.

На произведения при изискванията за биопроизводство пчелен мед освен горната информация следва задължително да се посочва и регистрационният номер на пчелина и сертификационният орган съгласно националното законодателство за биологично производство (Наредба N35, 2001).

На опаковката е необходимо да се поставят и знаците за биологично производство за ЕС и България (Наредба N1, 2013
Публикувай отговор

Обратно към “Образование / Лицензиране / License”