ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА НА ПЧЕЛАРСТВОТО

Публикувай отговор
kalchev
Мнения: 8
Регистриран на: Сря Апр 04, 2007 7:50 pm
Местоположение: Варна

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА НА ПЧЕЛАРСТВОТО

Мнение от kalchev »

"Няма да коментирам цитатите, а само ще отбележа, че според Закона за пчеларството "Пчеларство" е дейност, свързана с отглеждане, развъждане и използване на медоносните пчели за опрашване на ентомофилни култури и производство на пчелни продукти. Никакви емоции, никакви квалификации. Пчеларството е “Дейност“. Просто и ясно."
"Сега пак да надникнем в закона. Докато всеки който отглежда две или повече пчелни семейства се самоопределя или го определят като пчелар, то в закона за пчеларството не се коментира изобщо понятието „пчелар“, с изключение само на понятието "Пчелар проверител", който, според закона, е опитен пчелар, притежаващ документ за успешно издържан изпит за повишаване на квалификацията в оторизирано от министъра на земеделието и горите учебно заведение.
В закона за пчеларството, вместо понятието «пчелар» се използва понятието «собственик на пчелни семейства» и/или «собственици или управители на регистрирани пчелини».
От моя гледна точка понятието „собственик на пчелни семейства“ е едно наистина добро попадение в закона за пчеларството. Законът не трябва и не прави разлика между хората, отглеждащи пчели, както според броя на пчелните семейства, които притежават, така и според характеристиката и практическата насоченост на пчеларстването им, според целите, според мащабите или според нивото на подготовка на собственика на пчелни семейства. Никога не е било много трудно да се направи извода, че собствениците на пчелни семейства имат разнопосочни интереси, различни цели, а от там и различни изисквания към държавната администрация.Това означава, че не би могло да се поставят всички собственици под един и същ общ знаменател, или иначе казано, под егидата на така наречения в закона за пчеларството «Национален браншови пчеларски съюз». За разлика от по-горе написаното, сега ще допълня, че член Пети от закона е едно много, много лошо попадение."
"Този член «гласи», че не се признава никакъв друг съюз, освен споменатия. Но заглавието на този съюз вече е «патентовано» и този съюз (НБПС), ако си няма достатъчно членове, си има необходимото ръководство. Това ръководство може да каже (може би вече е казало): «Според закона ние сме тези, които ще координираме работата в бранша и никой друг». Не ви ли звучи доста недемократично? Защо да няма други съюзи в бранша? Кой забранява това? Законът ли? Не! Законът не забранява други сдружения, а само не ги признава. Което е едно и също, нали? Тогава? След като много собственици на пчелни семейства не желаят да са под «шапката» на този НБПС (а и не само това нежелание), си създават други сдружения. Няма нищо осъдително в това. Дори го приветствам. Аз например съм радетел на «Сдружение (асоциация, федерация, общество и т.н. - не конкретизирам точно) на собствници на пчелни семейства, чието пчеларстване е хоби». Интересите на това сдружение трябва да са съпосочни с интересите на членовете си. Най-малкото, което може да даде такова сдружение на членовете си са лекториите, които биха били организирани по такъв начин, щото те да не се занимават с основните, базовите методи в пчелоотглеждането, които са едни и същи повече от 150 години, и всеки един от членовете му би трябвало да ги знае априори, а с детайлите в пчелоотглеждането, които са се променили и за щастие продължават да се променят в съответствие с възходящото развитие на науката в разглежданата област.
Тогава какво трябва да се направи, щото всички съюзи, сдружения, асоциации, федерации, общества и други подобни в бранша, да бъдат така да се каже «легитимни» пред държавната администрация? Моето предложение е промяна в Закона за пчеларството. И сега му е времето. Нека това бъде един от мотивите, ако ли не най-главния, за всички собственици на пчелни семейства при участието им в предстоящите парламентарни избори. За тази цел обаче, учредените вече съюзи и дружества в бранша (а и не само те), на регионало, областно и национално ниво, трябва да проведат сериозна и задълбочена подготовка за изготвяне на предложения за промени в закона и с коя партия да «сключат обществен договор» по повдигнатите въпроси. Например, ако «Зелените» (считайки, че те са най-близо до природата, както и пчеларстващите братя и сестри) до сега не са отишли да се консултират с пчеларски съюзи по проблеми на пчеларството, с чиста съвест бих заявил; - Господа «зелени», Вие чрез «Натура 2000» защитихте орли, свраки, и други диви животни , а забравихте пчелите. Да защитиш пчелите, означава да защитиш пчеларството». Но нека да оставим тази конкретизация на демократична основа, на висшегласие.
Моето предложение за промяна в закона за пчеларството се свежда до промяна на Член 5 и свързаните с него други членове и алинеи, а именно трябва да гласи:
Чл.5 (1) При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството министърът на ...(министерството, което може да взема изпълними решения в бранша пчеларство) се подпомага от Национален браншови пчеларски СЪВЕТ.
Формулировката на тази (може да е експертен съвет, представителство или нещо друго) и другите алинеи към този член ще оставя на работната група по устава и начина на неговото приемане и на всички участници в пчеларския форум.
Какво имам предвид под «Национален браншови пчеларски Съвет»? Този съвет ще бъде представителен орган на всички съюзи, асоциации, федерации и т.н. в пчеларския бранш (по нататък ще ползвам само понятието «съюз»), които трябва да отговарят на някои ограничителни условия, така щото да не се нароят хиляди съюзи и съюзчета, че при един представител (например) от съюз да не се получи Съвета по многочислен от всеки съюз поотделно. А както знаем Българинът е в състояние да намери начин да опропасти всяка малко или много разумна идея. Такива ограничителни условия могат да бъдат най-различни: брой членове в даден съюз, брои пчелни семейства, регистрирани от членове на съюза, брой дружества в национален мащаб и др. Би трябвало да се определят квоти на представителство в съвета. Или кратко казано, за конфигурирането и работата на този съвет трябва да се разработи устав. В този устав трябва задължително да залегнат членове и алинеи, които да гарантират неговата единственост (юридическа невъзможност за дублиране на съвета), които да определят мандатността на всеки член на съвета и на ръководството му (може бе е уместно ръководството на съвета да е на ротационен принцип ) , които да определят отзоваването на представители от съюз, който го е предложил и други подобни. Оставям подробностите да бъдат дефинирани от работна група и представени на обсъждане от всички, имащи касателство с проблемите на пчелоотглеждането. А ЗАЩО ДА НЕ ЗАПОЧНЕ ТАКОВА ОБСЪЖДАНЕ ОТ НАС ?
"И в заключение, нека всички ние, занимаващи се с пчеларство, незвисимо от целите и обхвата на това ни занимание, започнем най-после да се съобразяваме с релно налагащите се пазарни отношения в нашата икономика и всеки един от нас, независимо от ценза и нивото му на подготовка по пчелоотглеждане, прояви своята инициатива, като вземе дейно участие при решаване на тежките организационни въпроси, а не да чака нещата да се решат от самосебе си или да се случи нещо “отгоре”, особено сега когато предстоят парламентарни избори, а чрез тях ние можем да решим наболелите проблеми в бранша.
"....защо в областта на производството, търговията и контрола на пчелни продукти, фигурира само „НБПС“? Нямам повече въпроси. Не! Имам много въпроси. Не искам да ги задавам. Законът за пчеларството е в основата на нашето пчеларство сега. Има ли някой който одобрява състоянието на пчеларството у нас? Тогава? Пчеларството ни, преди всичко останало, има нужда от работеща нормативна уредба.
Цитатите са от постинг 045. на http://beehive.blog.bg/ .
nimiteva
Мнения: 1
Регистриран на: Чет Дек 03, 2009 12:53 am

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА НА ПЧЕЛАРСТВОТО

Мнение от nimiteva »

Законът за пчеларството има и други недостатъци и се надявам наистина скоро да започне дискусия за редакцията му.
Член 8 на закона продължава да задължава кметствата да водят регистър на пчелните семейства, въпреки че Наредба 27 прехвърли тази отговорност на РВМС.
В нашата община категорично ни отказват да ни впишат в такъв регистър, а някои служби изискват удостоверение за вписания в кметството пчелин.
Друг "недостатък" (според мен) на закона е изискването в чл. 8, ал. 5 постоянните пчелини да се ограждат и още повече да се обозначават с табела със следната лична информация: "името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), ЕГН (БУЛСТАТ), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина".
Не мисля, че изискването за поставяне на ограда носи някакъв смисъл и причина, но дори и да е така, без да са разписани изисквания за тази ограда, текста е самоцелен. Аз например, първоначално поставих лента закрепена на няколко колчета и я нарекох ограда. В нито един закон не се дава определение за "ограда".
Относно съдържанието ан табелата, мисля, че всички ще ме подкрепите, че не е редно имената ни, ЕГН-тата и домашните ни адреси (имам предвид земеделските производители, които са физически лица) да са изложени на показ за пред всеки, който минава покрай пчелините ни. Тази информация може да бъде използвана за много вреди и това все по-често се случва. Мисля, че не е редно законодателят, който е призван да защитава интересите ни на граждани, да ни задължава със закон да излагаме личните си данни на показ.
Съгласявам се и с изказаното преди мен мнение и се надявам и други колеги да се включат в дискусията, за да придобие тя по-масов характер и да има шанс някой да НИ ЧУЕ.
Аватар
toko652003
Мнения: 1303
Регистриран на: Пет Авг 06, 2004 8:27 pm
Обратна връзка:

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА НА ПЧЕЛАРСТВОТО

Мнение от toko652003 »

Основното според мен е в този легитимен орган
да не влизат никакви други членове освен само пчелари т.е. хора занимаващи се с пчели.
Преработвателите и търговците да са отделно, иначе няма лошо някой да е и пчелар и преработвател и търговец.
toko6520035927(Skype)
dimitarbonev
Мнения: 1741
Регистриран на: Пет Ное 03, 2006 2:59 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Re: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА НА ПЧЕЛАРСТВОТО

Мнение от dimitarbonev »

Ако си спомняте преди време подготвяхме една подписка. Там имахме едно подобно искане. Проблемът е че само си чешем езиците(по-точно пръстите), а нищо не можем да направим . Защото не можем да се организираме, не сме регистрирани и никой не ни взема на сериозно. Подготвяме на 9-ти едно честване в Пловдив, организирано от местното пчеларско дружество, коеро е регистрирано, легитимно и авторитетно. Честването е по повод 110 години от създаването на първото пчеларско сдружение в България. Поканили сме много хора свързани с пчеларството. Надяваме се да се получи една много добра дискусия и дай-боже нещо да изкристализира като общо мнение на всички пчелари и да се чуе не само в пчеларската преса, но и в останалите медии. Честването ще е под патронажа на община Пловдив.
Това, което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.
http://donboneti.mylivepage.ru/
Публикувай отговор

Обратно към “Закон за пчеларството / Beekeeping law”