По-голямо данъчно облекчение за фермерите

Модератор: Margarita Dikova

Публикувай отговор
Аватар
Dinko
Мнения: 1802
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

По-голямо данъчно облекчение за фермерите

Мнение от Dinko »

Европейската комисия (ЕК) одобри промени в схемата за държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък, информират от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Бюджетът на мярката е увеличен до 250 милиона лева, като помощта се предоставя под формата на данъчно облекчение за фермерите. Тя обхваща всички юридически лица и еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители.

Стопаните ще имат възможност да получат до 60% облекчение от данъка, с който се облага печалбата от земеделски дейности. В замяна производителите се задължават да инвестират преотстъпената сума в изграждането на нови сгради или в закупуването на земеделска техника. Инвестицията трябва да бъде реализирана до края на годината, през която се ползва преотстъпването.

Срокът за прилагане на схемата се удължава до 31 декември 2014 г.

Защита от болести и вредители

Комисията одобри още две схеми за подпомагане на селскостопанските производители, свързани с превенцията от зарази и епидемии по отглежданите животни и от така наречените „почвени неприятели“, засягащи растителната продукция. И двете са насочени към малките и средните предприятия.

Приета е схема за Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Помощта обхваща животновъдите и фермерите, осъществяващи дейност в първичното селкостопанско производство.

Субсидията ще покрива разходите на стопаните за задължителни дейности, които те трябва да извършат в посока гарантиране здравето на животните и недопускането на болести по тях. За тази цел ще се субсидират услугите от ветеринарни лекари за дейностите по идентификация на и извършването на диагностични изследвания на животните.

Отпуснатата сума може да покрива до 40% от стойността на средствата за официална идентификация и до 100% от разходите за манипулациите, свързани с идентифициране на животните, разходите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, както и за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията.

Срокът на прилагане на схемата е до 30 юни 2014 г.

С другата одобрена от ЕК схема се цели предотвратяване разпространението на почвени неприятели по продукцията на производителите на картофи. Точното ѝ наименование е “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи”.

В рамките на субсидията ще се компенсация разходите на производителите по закупуването на средства за растителна защита и унищожаване на вредителите. За целта трябва да се купуват стоки само от търговци, които имат разрешение за търговия на едро и дребно с такива продукти.

Държавната помощ ще се прилага през 2013 и 2014 година.

Предстои схемата да бъде утвърдена и от Управителния съвет на Държавен фонд„Земеделие” за прилагане на територията на страната.

Модернизиране на земеделските стопанства

Междувременно Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви в прессъобщение до медиите, че открива приема на заявления по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Стопаните могат да кандидатстват до 5 юли 2013 г. в областните дирекции на Фонда по място на извършване на инвестицията.

Приемът е насочен към няколко групи кандидати. По 2 милиона евро са разпределени за фермерите с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.

С 12 млн. евро ще разполагат кандидатите, които планират инвестиции за привеждане на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива).

Бюджетът за фермерите от сектор „Плодове и зеленчуци” е 10 млн. евро, а за други земеделски производители и признати организации на производители – 17 млн. евро.

В този период не се предвижда прием на проекти на производители или техни организации за отглеждането, съхранението и продажбата на зърнено-житни и маслодайни култури, уточняват от ДФЗ. Изключение са само проектите, изцяло насочени към сектор „Животновъдство”, които целят задоволяване на собствените нужди на стопанството.
Публикувай отговор

Обратно към “Пчеларството в Европейския съюз / The beekeeping in the European Union (EU)”