Списък на одобрените проекти по Мярка 3 -2003г

Публикувай отговор
Гост

Списък на одобрените проекти по Мярка 3 -2003г

Мнение от Гост »

0305 170305200048 Антон Петров Тонев Закупуване на пчелни семейства, пчелни кошери и инвентар
0305 080305200103 Колю Иванов Колев Закупуване на пчелни кошери
0305 060305200026 Атанас Алипиев Драганов Закупуване на пчелни кошери, пчелни семейства и инвентар
0305 230305200037 Любомир Георгиев Любомиров Закупуване на пчелни кошери,
пчелни семейства и оборудване
0305 150305200035 "Павлови" ООД Закупуване на пчелни семейства, стопански инвентар и създаване на пчелин
0305 180305200062 Марин Божидаров Каракашев Закупуване на пчелни кошери, пчелни семейства и инвентар за разширяване и модернизиране на пчелин
0305 160305200136 Ивайло Кирилов Гелов Закупуване на 100 бр пчелни кошери и
пчеларско оборудване
0305 260305200035 Петър Петков Петров Закупуване на 100 бр.пчелни кошера, пчелни семейства и пчеларски инвентар
60 250305200031 Златна Кръстева Христова Закупуване на 200 бр пчелни кошера и пчелни семества
58 140305200006 0305 Капка Драгомирова Георгиева Създаване на пчелин он 35 броя Дадан-Блатови
кошери с пчелни семейства
59 040305200058 0305 "Рам Комерс" ООД Изграждане на цех за преработка, разфасоване и пакетиране на пчелен мед
60 190305200077 0305 "МАДИСЪН" ЕООД Закупуване на пчелни
семейства и инвентар
53 130305200049 0305 Иван Димитров Кунчев, гр. Стрелча Закупуване на пчелни кошери, пчелни семейства и оборудване
54 130305200053 0305 Иван Тодоров Гетов, гр. Стрелча Закупуване на пчелни кошери, пчелни семейства и оборудване
55 200305200024 0305 Георги Стойнов Хъндърчев, с. Градец, обл. Сливен Закупуване на 100 бр пчелни кошерии пчеларски инвентар
56 250305200026 0305 "АСЛ фудс" ООД, гр. Търговище Закупуване на 800 бр пчелни кошери, пчеларски инвентар и 800 бр. Пчелни семейства
Публикувай отговор

Обратно към “Проекти и финансиране от Сапард / Projects and finance from Sapard”