Насекомите – опрашители на растения - европейски проект

Публикувай отговор
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Насекомите – опрашители на растения - европейски проект

Мнение от Dinko »

Голям европейски проект предприема широкомащабно международно проучване на общественото мнение
Насекомите – опрашители на растения, са крайно необходими за голям брой икономически значими селскостопански култури в Европа. С тяхна помощ се опрашват около 84% от растителните култури на континента. За съжаление през последните няколко десетилетия е налице един тревожен факт, а именно, тяхната численост непрекъснато намалява поради различни причини – изчезването на подходящите местообитания, увеличаването на вредителите, болестите, както и засиленото използване на торове. В същото време в Европа, а и в други части на света ежегодно се засаждат все повече селскостопански култури, които се нуждаят от опрашване. През 2010 г. започна изпълнението на мащабен европейски проект, наречен СТЕП – Състояние и тенденции при европейските опрашители, в който участват 20 научни институции от 17 европейски страни. Проектът е финансиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз. Учените работят в тясно сътрудничество с широк кръг заинтересовани страни, включително пчелари, природозащитници, политици и представители на промишлеността, за да се гарантира, че резултатите от неговото изпълнение ще допринесат в най-голяма степен за вземането на правилни управленски решения, от които ще се облагодетелстват хората в цяла Европа.
Една от основните цели на проекта е да се повиши информираността на фермерите по отношение на значимостта на дивите опрашители и да се окуражат дейностите, които спомагат за тяхното опазване. Това наложи разработването на информационен материал, който да запознае фермерите с ролята на дивите опрашители за селскостопанските култури и да насърчи тяхното активно участие в дейностите по опазването им чрез използване на подходящи селскостопански практики, умерено влагане на препарати за растителна защита, подходящи земеделски техники и осигуряване на подходящи условия за обитанието им. Информационният материал може да откриете на следния интернет адрес:
http://www.step-project.net/img/uplf/ST ... eet_BG.pdf
През 2012 г. СТЕП предприе широкомащабно международно проучване на общественото мнение посредством онлайн въпросник. Неговата цел е да се проучи дали и до каква степен хората са наясно с ролята, която изпълняват опрашителите в земеделските екосистеми и какви биха били последиците за околната среда, в случай че силно намалее броят на пчелите и другите видове насекоми. В тази връзка, предлагаме на вашето внимание въпросника, който може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.step-project.net/page.php?P=26&SP=28
с молба да го попълните, а така също да го разпространите до други заинтересовани лица/организации.

Повече информация на английски език може да бъде намерена на сайта на проекта:

http://www.step-project.net

Маргарита Грудова
Мениджър проекти
Издателство Пенсофт
ул. „Гео Милев“, 13а
1111 София
тел. 8704281, факс 870 42 82
Публикувай отговор

Обратно към “Насекоми опрашвачи / Insects on pollination”