ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

News for bees, beekeepers, beekeeping, honey and other bee products.
Публикувай отговор

КАК МИСЛИТЕ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ ЛИ ПЧЕЛАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДПИСКАТА

ЩЕ Я ПОДКРЕПЯТ БЕЗУСЛОВНО
91
34%
ЩЕ СЕ ОПИТАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ И ЩЕ СИ ПРИПИШАТ ИНИЦИАТИВАТА
140
52%
ЩЕ СЕ ДИНСТАНЦИРАТ ОТ НАЧИНАНИЕТО
25
9%
ЩЕ НИ НАПЛЮЯТ
12
4%
 
Общо гласове: 268

rumpi
Мнения: 2
Регистриран на: Чет Ное 05, 2009 2:23 pm

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от rumpi »

dimitarbonev написа:Текста на подписката в Doc формат може да изтеглите от тук http://donboneti.1000mb.ru/file/?fileid=1619 а таблицата към пиодписката от тук http://donboneti.1000mb.ru/file/?fileid=1617. Моля не попълвайте първата колона - № по ред. Тя ще се попълни при окончателното обработване на подписката.
А ето и текста:

ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Ние българските пчелари сме крайно разтревожени, че пчеларството в България изпада в дълбока рецесия, което до известна степен е следствие от издаваните в последните години разпоредби на МЗГ, принуждаващи пчеларите да продават продукцията си на търговците преработватели. Това води до ниски изкупни цени на пчелните продукти. Вследствие на това българският пчелар реално не може да се издържа с доходите от пчеларство, както и да инвестира в подновяване и разширяване на пчелина, подновяване на инвентара, изграждане на помещения съобразени с новите изисквания свързани с членството ни в Европейския Съюз, за ежегодна подмяна на пчелните майки . Не се правят, инвестиции и за подвижно пчеларство. Поради тези причини много от пчеларите бяха принудени да ограничат броя на отглежданите пчелните семейства до любителско ниво.
По начина, по който ДФ “Земеделие” предоставя ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ за произведен и продаден качествен пчелен мед на практика излиза, че не държавата подпомага земеделските производители на качествен пчелен мед, а преработвателните предприятия подпомагат свои настоящи и потенциални клиенти с държавни средства. По този начин изкуствено се създава монопол на определен кръг от фирми, което е противозаконно. Същите тези фирми се облагодетелстват и от забраната за износ и реализацията на вътрешния пазар на непреработен пчелен мед, която съществува само в България.
Сериозно сме обезпокоени и от неколкократното увеличение на цените на лабораторния анализ на пчелни продукти. Според нас този акт е неоснователен и не е подкрепен с никакви сериозни аргументи.
Ние, пчеларите, считаме, че нормативните актове относно пчеларството първо трябва да се дискутират с пчеларите и тогава да влизат в сила. Липсата на дискусии и информация създават впечатление, че същите се правят в защита на определени бизнес интереси.
Според нас е абсолютно недопустимо производителите, търговците и преработвателите на пчелни продукти да членуват в един и същи браншови съюз, тъй като се получава сблъсък на интереси. Със закона за пчеларство се създава монопол на една организация, а така е нарушено и конституционното право на пчеларите свободно да се сдружават.
Силно сме обезпокоени от липсата на какъвто и да било контрол за спазването на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Факта, че не са предвидени санкции за нарушителите и отговорните за спазването на наредбата лица води до пълна безотговорност от страна на провеждащите тези мероприятия. Така годишно биват унищожавани хиляди пчелни семейства. Виновни няма. Потърпевши са пчеларите.
Невъзможността на НВМС и нейните подразделения да гарантират извършването на предвидените в закона прегледи на пчелните семейства създава опасност от разпространяване на тежки заразни заболявания заболявания по пчелните семейства.

Ние българските пчелари категорично настояваме:
1.В проектонаредбата за специфичните изисквания при първичното производство и директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, да се премахне ограничението от 2 тона пчелен мед и да се добави и възможността да се продава непреработен пчелен мед и в местните обекти за търговия на дребно.
2.Незабавна отмяна на забраната за износ и реализацията на вътрешния пазар на непреработен пчелен мед
3.Субсидиите, за пчеларство да се разпределят на всички пчелари за всяко регистрирано пчелно семейство.
4.Преразглеждане на таксите за лабораторен анализ на пчелни продукти.
5.Подпомагане на дейността на лицензираните стопанства за производство на пчелни майки, като субсидията за реализирана качествена пчелна майка да бъде 1/2 от стойността и.
6.Промяна на закона за пчеларство така, че да бъде премахнат монопола на Националната Браншова Организация
7.Гарантиране на стриктен контрол по спазване на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въвеждането на строги санкции за нарушителите и отговорните за контрола лица.
8.Всички нормативни актове свързани с пчеларството да се подлагат на широка дискусия преди да влязат в сила.
9.НВМС да изготви програма и съответното финансиране, с която да се гарантира провеждането на предвидените в закона за ветеринарно медицинската дейност прегледи на пчелните семейства.
Ние българските пчелари сме готови да защитим правата си с всички позволени от закона средства и се надяваме, че отговорните държавни органи ще подпомогнат усилията ни да спасим пчеларството в България като сектор от българското земеделие.

БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ
rumpi написа:
dimitarbonev написа:Текста на подписката в Doc формат може да изтеглите от тук http://donboneti.1000mb.ru/file/?fileid=1619 а таблицата към пиодписката от тук http://donboneti.1000mb.ru/file/?fileid=1617. Моля не попълвайте първата колона - № по ред. Тя ще се попълни при окончателното обработване на подписката.
А ето и текста:

ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Ние българските пчелари сме крайно разтревожени, че пчеларството в България изпада в дълбока рецесия, което до известна степен е следствие от издаваните в последните години разпоредби на МЗГ, принуждаващи пчеларите да продават продукцията си на търговците преработватели. Това води до ниски изкупни цени на пчелните продукти. Вследствие на това българският пчелар реално не може да се издържа с доходите от пчеларство, както и да инвестира в подновяване и разширяване на пчелина, подновяване на инвентара, изграждане на помещения съобразени с новите изисквания свързани с членството ни в Европейския Съюз, за ежегодна подмяна на пчелните майки . Не се правят, инвестиции и за подвижно пчеларство. Поради тези причини много от пчеларите бяха принудени да ограничат броя на отглежданите пчелните семейства до любителско ниво.
По начина, по който ДФ “Земеделие” предоставя ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ за произведен и продаден качествен пчелен мед на практика излиза, че не държавата подпомага земеделските производители на качествен пчелен мед, а преработвателните предприятия подпомагат свои настоящи и потенциални клиенти с държавни средства. По този начин изкуствено се създава монопол на определен кръг от фирми, което е противозаконно. Същите тези фирми се облагодетелстват и от забраната за износ и реализацията на вътрешния пазар на непреработен пчелен мед, която съществува само в България.
Сериозно сме обезпокоени и от неколкократното увеличение на цените на лабораторния анализ на пчелни продукти. Според нас този акт е неоснователен и не е подкрепен с никакви сериозни аргументи.
Ние, пчеларите, считаме, че нормативните актове относно пчеларството първо трябва да се дискутират с пчеларите и тогава да влизат в сила. Липсата на дискусии и информация създават впечатление, че същите се правят в защита на определени бизнес интереси.
Според нас е абсолютно недопустимо производителите, търговците и преработвателите на пчелни продукти да членуват в един и същи браншови съюз, тъй като се получава сблъсък на интереси. Със закона за пчеларство се създава монопол на една организация, а така е нарушено и конституционното право на пчеларите свободно да се сдружават.
Силно сме обезпокоени от липсата на какъвто и да било контрол за спазването на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Факта, че не са предвидени санкции за нарушителите и отговорните за спазването на наредбата лица води до пълна безотговорност от страна на провеждащите тези мероприятия. Така годишно биват унищожавани хиляди пчелни семейства. Виновни няма. Потърпевши са пчеларите.
Невъзможността на НВМС и нейните подразделения да гарантират извършването на предвидените в закона прегледи на пчелните семейства създава опасност от разпространяване на тежки заразни заболявания заболявания по пчелните семейства.

Ние българските пчелари категорично настояваме:
1.В проектонаредбата за специфичните изисквания при първичното производство и директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, да се премахне ограничението от 2 тона пчелен мед и да се добави и възможността да се продава непреработен пчелен мед и в местните обекти за търговия на дребно.
2.Незабавна отмяна на забраната за износ и реализацията на вътрешния пазар на непреработен пчелен мед
3.Субсидиите, за пчеларство да се разпределят на всички пчелари за всяко регистрирано пчелно семейство.
4.Преразглеждане на таксите за лабораторен анализ на пчелни продукти.
5.Подпомагане на дейността на лицензираните стопанства за производство на пчелни майки, като субсидията за реализирана качествена пчелна майка да бъде 1/2 от стойността и.
6.Промяна на закона за пчеларство така, че да бъде премахнат монопола на Националната Браншова Организация
7.Гарантиране на стриктен контрол по спазване на Наредба № 15 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въвеждането на строги санкции за нарушителите и отговорните за контрола лица.
8.Всички нормативни актове свързани с пчеларството да се подлагат на широка дискусия преди да влязат в сила.
9.НВМС да изготви програма и съответното финансиране, с която да се гарантира провеждането на предвидените в закона за ветеринарно медицинската дейност прегледи на пчелните семейства.
Ние българските пчелари сме готови да защитим правата си с всички позволени от закона средства и се надяваме, че отговорните държавни органи ще подпомогнат усилията ни да спасим пчеларството в България като сектор от българското земеделие.

БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от Dinko »

Имаме отговор от правителството. Прикачвам снимки:
00000C72.JPG
00000C73.JPG
00000C74.JPG
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Gojyto
Мнения: 859
Регистриран на: Пет Яну 26, 2007 5:08 pm
Местоположение: Бургас

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от Gojyto »

Демек никога пари на бройка ко6ер.И ни го казват в лицето,4е пчеларсвтото няма никва връзка с земеделието. :lol: :lol: :lol:
tatu
Мнения: 469
Регистриран на: Пон Сеп 21, 2009 2:35 pm

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от tatu »

Дали ЕК знае че в българия един кошер струва 60 - 70 лева а се отпускат по 100 лева ,и че не малка част от пчеларите са дискриминирани като нямат право да си обновят кошерите по програмата .Докато не спретнем един протест пред парламента и не поискаме там среща с ББ нямаме никакви шансове.Абсолютно съм убеден че ББ не е чувал за това писмо .
nikoko
Мнения: 334
Регистриран на: Сря Апр 08, 2009 11:59 am
Местоположение: Пловдив, Коко
Обратна връзка:

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от nikoko »

tatu написа:Дали ЕК знае че в българия един кошер струва 60 - 70 лева а се отпускат по 100 лева ,и че не малка част от пчеларите са дискриминирани като нямат право да си обновят кошерите по програмата .Докато не спретнем един протест пред парламента и не поискаме там среща с ББ нямаме никакви шансове.Абсолютно съм убеден че ББ не е чувал за това писмо .
130 лв.
dimitarbonev
Мнения: 1741
Регистриран на: Пет Ное 03, 2006 2:59 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от dimitarbonev »

Още една лъжа:
Според текста който четем като отговор е предвидена облекчена процедура за реализация на пчелния мед. - облекчение ли е ограничаването до 40 % от продукцията?
"Освен това при първичното производство на пчелния мед не се прилагат изискванията на приложение I част А на регламент 852 ....." - лъжа. Съгласно наредбата изрично е посочено че тези изисквания са задължителни за да бъдеш вписан в НВМС -вписване, което дава право за директни продажби.
Интересно е и че на 05.01.2011г все още се говори за проектонаредба, а тя е в сила от 14.11.2010г.
Извинете ме за израза, но това е показателно колко са компетентни чиновниците, обслужващи това правителство.
Това, което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.
http://donboneti.mylivepage.ru/
drone
Мнения: 660
Регистриран на: Вто Фев 01, 2005 8:54 pm
Местоположение: Асеновград

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от drone »

Ама вие сериозно ли смятате, че нашите чиновници са поумнели ,откак сме в ЕС ? Това са си същите йесмени ,дето водиха преговорите за присъединяването с едно око, едно ухо и залепена уста . Пък да очакваме нещо смислено от тях - моля, елате след 10-тина години поне ! И макар ,че не си вадя хляба засега от пчеларство , да ви успокоя на майтап, че навсякъде "експертите " по министерствата са такива тикви.
nikoko
Мнения: 334
Регистриран на: Сря Апр 08, 2009 11:59 am
Местоположение: Пловдив, Коко
Обратна връзка:

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от nikoko »

В цялата тази трагикокомична история виждам и положителни неща. Най-малко поради факта, че някой, макар и абсолютно некомпетентен, не само, а и човек, който дори и не си е направил труда да се запознае добре с нормативните документи на собственото си правителств е решил да ни отговори.Значи сега в този контекс трябва и да продължи диалога, като се акцентира върху тези факти. Т.е. ново писмо до госпожицата или госпожата, която се въплъщава в ролята на ББ и пак до самия ББ и до медии. Не трябва да бъдат оставяни на мира, както и паралелно да тече как да се изразя... уеднаквяване на позициите на инакомислещите колеги. И в тази насока има прогрес.
dimitarbonev
Мнения: 1741
Регистриран на: Пет Ное 03, 2006 2:59 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от dimitarbonev »

На 08.01.2011г На заседание на УС на СБП беше разгледан начина по който работи работната група по НПРП за периода 2011-2013г. При създаването програмата, работната група е вписала, че само участниците, които са писали програмата имат право на участие в работната група, която ще определя начина на разпределение на средствата. Или тези които пишат проекти по програмата, ще гласуват за тяхното одобряване.Получава се конфликт на интереси. Това е направено с цел тихо мълком да се усвоят средствата предвидени по Мерки А и Е . За тяхно съжаление се създаде СБП. Естествено новата организация не се допуска до участие в работната група. Правят се опити да се поставят допълнителни критерии за да може да бъдат отхвърлени предложените от СБП проекти, включително и такива, че СБП не е участвал при създаването на програмата. Основната атака идва от НБО БПС.
За това СБП взе решение да изпрати до Министъра на ЗХ писмо, и ако не се вземат адекватни мерки да се сезира прокуратурата.
Ето и становището.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА „НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011 -2013” ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ С МИНИСТЪРА НА МЗХ

1.Да се направи проверка на досегашната работа на работните групи след утвърждаването на програмата, в т.ч.:
-дейността на представителите на МЗХ, ДФ”Земеделие” и Разплащателна агенция по отношение допускането на заинтересовани лица от пчеларския бранш да гласуват за своите интереси – при определяне на пределни цени на пчелни майки, отводки/голи роеве и кошери;
-участието на заинтересовани представители на пчеларите при определяне на пределни цени на пчелни майки, отводки/голи роеве и кошери;
-да се анализират протоколите от заседанията на работните групи и да се изясни кой какви позиции е защитавал и за какво е гласувал;
-да се изясни изисквани ли са и попълвани ли са декларации за липса на интереси както при разработване на програмата, така и при решаване на различни въпроси в работните групи;
-дискриминацията при участие на други национални пчеларски организации в работата на работните групи. Например Съюзът на българските пчелари (СБП) – единствената национална организация само на пчелари-производители на пчелни продукти, основана след като програмата е била изготвена, не се допускат до участие в работните групи! Считаме това за абсолютно недопустимо. Всъщност считаме, че програмата трябва изцяло да се разработва и изпълнява в интерес именно на пчеларите-производители на пчелни продукти, а не на съпътстващите пчеларството дейности, каквото е фактическото положение сега.
В сегашния си вид работните групи се състоят в преобладаващата си част от представители на пчеларския бранш лично заинтересовани от високи цени на пчелни майки, отводки/голи роеве и кошери;
-липсата на начална дата за проектите по мярка А и в същото време проектите на кандидатите да се оценяват по направен план-график. Не е възможно да се изготви план –график, след като няма посочена дата за начало на мярка А;
-допустимо ли е след като проектите по мярка А са предадени, едва тогава да се изготвят критерии за оценка на проектите. За сведение при подготовката на проектите представители на СБП многократно се консултираха със съответните служители от МЗХ и Разплащателна агенция за изискванията към проектите. Отговорите винаги бяха „Каквото пише в тригодишната програма, това се изисква и нищо повече. Типови форми за оформяне на проектите няма и те да се изготвят в свободен текст”. Сега след като сме предали проектите, се измислят критерии, при това с много активното участие на заинтересовани пчелари! Считаме това за абсолютно недопустимо.
2.Протоколите от заседанията на работните групи да се предоставят на пчеларските организации.
3.Да се предприемат необходимите мерки срещу представителите на МЗХ, ДФ”Земеделие” и Разплащателна агенция по отношение на:
а)допускането на заинтересовани лица от пчеларския бранш:
-да гласуват за своите лични интереси в работните групи;
-да определят критериите за оценка на продадените проекти по мярка А, в т.ч. да се възложи на заинтересован пчелар да обобщи предложенията за критерии!
б)забавянето на сроковете за разглеждане на проектите по мярка А.
Ако ние кандидатите се бяхме забавили само с един ден да предадем проектите, те нямаше да бъдат приети.
Според програмата, проектите трябваше да бъдат разгледани до 13 дни след предаването им, но това не стана и от това нищо досега не последва.
До днес 08.01.2011г. все още се обмислят критерии. Времето тече неумолимо и забавянето на приемането на проектите ги обрича на провал. Например проектът на СБП за популяризиране на пчелни продукти трябваше да започне още в първите дни на 2011г, понеже най-скъпото и сложно мероприятие – изложението в гр.Плевен е в началото на м.февруари. Със забавянето на одобрението на проектите, това мероприятие с международно участие няма да може да се подпомогне по тригодишната програма. Отговорността за това е изцяло на МЗХ, ДФ „Земеделие” и на Разплащателна агенция, като отговорни за изпълнението на програмата, а загубите са изцяло за сметка на пчеларите.


СЪЮЗЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ ПРЕДЛАГА:

1.Работата на работните групи да протича при пълна прозрачност, с възможност на заседанията да присъстват представители на всички национални пчеларски организации;
2.В работните групи представителите на пчеларските организации:
-на всяко заседание да подават декларации за липса на интереси;
-да участват в обсъжданите въпроси, но да не участват в гласуването;
-да не са свързани лица по смисъла на Търговския закон, което в момента не е така.
3.Да се вземат незабавни мерки за отстраняване на досегашните нарушения и да се осигури своевременно и коректно изпълнение на програмата.
4.Средствата от мярка Е да се насочат или към по-важни за пчеларите научноизследователски дейности, или да се пренасочат към другите раздели от програмата.
5.Изключителна е важността на всяко пчелно семейство (а не само на големите пчелини) основно за опрашване на растенията и за поддържане на биоразнообразието.
Затова ние предлагаме МЗХ и ДФ „Земеделие” да предприемат действия пред ЕС, средствата от програмата, без мярка А, да се пренасочат и да се дават на всяко регистрирано пчелно семейство за опрашителна дейност, по аналогия на заплащането на площ. Така всички пчелари ще бъдат стимулирани, а не както е сега – само големите пчелари да имат достъп до Европейските средства.

08.01.2011г.


На същото заседание УС на СБП подготви и писмо във връзка с искането от МЗХ пчеларските организации да представят стратегия за развитието на пчеларството през 2011г. Текста ще убликувам в следващите дни, тъй като се пишеше по време на заседанието и има нужда от оформление.
Последно промяна от dimitarbonev на Пон Яну 10, 2011 9:36 am, променено общо 1 път.
Това, което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.
http://donboneti.mylivepage.ru/
tatu
Мнения: 469
Регистриран на: Пон Сеп 21, 2009 2:35 pm

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от tatu »

Бонев ,аз имам 450 пчелни семейства и нямам право на европейски пари и мисля ,че съм дискриминиран.Вие почнахте май като Ганчо Ганев да делите на малки и големи .Човека който измисли тая програма е именно той и идеята беше да се дадат социални помощи на малките пчелари ,а според вас са намазали големите .
dimitarbonev
Мнения: 1741
Регистриран на: Пет Ное 03, 2006 2:59 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от dimitarbonev »

tatu написа:Бонев ,аз имам 450 пчелни семейства и нямам право на европейски пари и мисля ,че съм дискриминиран.Вие почнахте май като Ганчо Ганев да делите на малки и големи .Човека който измисли тая програма е именно той и идеята беше да се дадат социални помощи на малките пчелари ,а според вас са намазали големите .
В текста е допусната грешка, за която съм изказал своето несъгласие и при оформяне на окончателния текст ще бъде поправена.
А искането е средствата да се разпределят пропорционално на всяко регистрирано семейство, така всеки да получи толкова, колкото семейства отглежда. Смятам, че при този случай никой няма да е дискриминиран, нито малкия, нито големия.
Идеята не е да се дадат социални помощи на малките пчелари, а парите да се прелеят към неговите хора чрез маиките и отводките.
Това, което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.
http://donboneti.mylivepage.ru/
dimitarbonev
Мнения: 1741
Регистриран на: Пет Ное 03, 2006 2:59 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от dimitarbonev »

pchelar_1 написа:Когато кандидаствах всичките бяха с по над 100 кошера,имаше само едно момче с 50,Манол Тоторов кандидатсва с 50,сина му с 50 и бащя му с 50.А,всичките кошери са на Манол Тодоров от Царево.А Манол има 640 кошера някаде.ееее къде е СПРАВЕДЛИВОСТАА,АААА??????Да не говоря за другите,или пък председателя на Бургаските пчелари БАШ МОШЕНИКА Ботио Ботев който има 200 и взе 50.Абе си е....майката.НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА.ПРОЗОВАВАМ ВСИЧКИ КОИТО СИ МИСЛЯТ ЧЕ ПО ЧЕСТЕН НАЧИН ЩЕ ВЗЕМАТ ПАРИ СЕ ЛЪЖАТ.МАЙТА МУ Е ДАЛАВЕРКАТА :wink: !!!!!
Като виждаш че се вършат нередни неща защо не сигнализираш в разплащателната агенция?
Това, което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.
http://donboneti.mylivepage.ru/
tatu
Мнения: 469
Регистриран на: Пон Сеп 21, 2009 2:35 pm

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от tatu »

Когато миналата година прехвърлих кошерите на съпругата ми и си оставих само 90 броя в РА ми поискаха справка за семейно полажение от общината и се получи така ,че нямам право на 50 нови кошера,празни.Аз от техните заразени майки и отводки и пари да ми дават няма да взема.После разбрах че на никой друг в РА Шумен не са искали такава справка ,значи има други изисквания за наши хора.
dimitarbonev
Мнения: 1741
Регистриран на: Пет Ное 03, 2006 2:59 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от dimitarbonev »

Ако беше прехвърлил 90 кошера на жена ти и тя беше кандидатствала, сигурно нямаше да има проблем. Причината е, че си имал повече преди и след това са намалели.
Това, което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.
http://donboneti.mylivepage.ru/
ivan5555
Мнения: 224
Регистриран на: Вто Яну 13, 2009 7:26 pm

Re: ПОДПИСКА В ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО

Мнение от ivan5555 »

tatu такава декларация не се изисква. трябвало веднага да се обадиш на РА в софия.стига да не си имал разминаване в обявените кашери в анкетната карта и в ветеринарния дневник .всеки гледа да прехвърли и премести част от кошерите за да получи тия 50 бр.ти като си прехвърлил част от кошерите на жена си те пак на едно място ли бяха ?защото като идват на проверка не искат да е така
Публикувай отговор

Обратно към “Новини / News”