ТОКСИЧНИ И ОТРОВНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПЧЕЛИТЕ

Кой замърсява природата? Who make foul the nature?
Публикувай отговор
stonit
Мнения: 263
Регистриран на: Сря Апр 23, 2008 9:35 am
Обратна връзка:

ТОКСИЧНИ И ОТРОВНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПЧЕЛИТЕ

Мнение от stonit »

АКТАРА 25 ВГ
Екотоксичност: Слаботоксичен за водните организми. Вреден за пчелите - не се третира по време на активен летеж.

АГРИЯ 1050
Екотоксичност: токсичен за пчели, риби, водни организми, птици и полезни насекоми.

АГРИФОС 48 ЕК
Екотоксичност: силно токсичен за пчели; токсичен за риби, водни организми, животни и птици.

АБАМЕКТИН
Екотоксичност: токсичен за пчели и риби.

АДЕНТИС 2,5 ЕК
Екотоксичност: токсичен за пчели, риби и водни организми.

АЛСИСТИН 25 ВП
Екотоксичност: Отровен за пчелите (да не се прилага по време на цъфтеж поради опасност за ларвите на пчелите), полезните насекоми и водни безгръбначни животни. Да не се пръска по време на цъфтеж на културите, посещавани от пчели.

АЛФАГАРД 10 ЕК
Екотоксичност: опасен за пчели, риби и водни организми.

АКРЕКС 30 ЕК
Екотоксичност: опасен за риби; токсичен за пчели.

АКТЕЛИК 50 ЕК
Екотоксичност: токсичен за риби и водорасли и много токсичен за водни безгърбначни. Опасен за пчели и птици.

АНТИО 33 ЕК
Екотоксичност: опасен за пчели.

БАСТЪР 40 ЕК
Екотоксичност: опасен за пчели, риби, водни организми и птици

БЕСТСЕЛЪР 100 ЕК
Екотоксичност: опасен за пчели, риби и водни организми.

БИ - 58
Екотоксичност: опасен за пчели, риби, водни организми и птици.

БУЛДОК 025 ЕК
Екотоксичност: опасен за пчели; токсичен за риби и водни организми.

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК
Екотоксичност: токсичен за водни организми, риба и пчели.

ВАЛСАДАН 35 СТ
Екотоксичност: силно токсичен за животни и птици, пчели, риби, водни организми, почвени червеи и микроорганизми.

ВИДЕЙТ 10 Г
Екотоксичност: силно токсичен за риби, водната фауна, пчели, птици и животни.

ГАУЧО 600 ФС
Екотоксичност: токсичен за пчели, птици, риби и водни организми.

ГЕНЕРАЛ ЕК
Екотоксичност: много токсичен за пчели, птици, риби и водни организми.

ДИТАН ДГ
Екотоксичност: токсичен за водни организми и пчели

ДИМЕТОАТ 40 ЕК
опасен за пчели, риби, водни организми и птици.

ДИАФУРАН 35 СТ
Екотоксичност: силно токсичен за животни и птици, пчели, риби, водни организми, почвени червеи и микроорганизми.

ДАНИТОЛ 10 ЕК
Екотоксичност: опасен за риби; опасен за пчили при пряк контакт с препарата.

ДЕЦИС 2,5 ЕК
Екотоксичност: токсичен за пчели, риби, водни организми, птици и полезни насекоми

ДУРСБАН 4 Е
Екотоксичност: силно токсичен за пчели; токсичен за риби, водни организми, животни и птици

ДМ НОКДАУН
Екотоксичност: силно токсичен за пчели; умерено токсичен за птици; слабо токсичен за риби

ЕКАЛУКС 25 ЕК
Екотоксичност: токсичен за птици; опасен за пчели и риби

ЕФАРИЛ 85 ВП
Екотоксичност: токсичен за пчели и риби.

ЕФДАГОН 40 ЕК
Екотоксичност: опасен за пчели, риби, водни организми и птици

ЕФЦИМЕТРИН 10 ЕК
Екотоксичност опасен за рибите, токсичен е за пчелите, ако попадне върху тях.

КАРАТЕ ЗЕОН
Екотоксичност: опасен за пчели и силно токсичен за водни организми

КАРАТЕ 2,5 ЕК
Екотоксичност: много токсичен за риби и водни организми; опасен за пчели

КАРАТЕ МАКС
Екотоксичност: много токсичен за риби и водни организми; опасен за пчели


КАРБОДАН 35 СТ
Екотоксичност: силно токсичен за животни и птици, пчели, риби, водни организми, почвени червеи и микроорганизми.

КАПТАН 50 ВП
Екотоксичност:Токсичен за риби, слаботоксичен за пчели и птици

КАСКЕЙД 5 ЕК
Екотоксичност: токсичен е за ларвите на пчелите и безгръбначните водни организми.

КАУНТЕР 5 Г
Екотоксичност: токсичен за риби, водни организми, пчели, птици и дивеч.

КИНМИКС 5 ЕК
Екотоксичност: токсичен за риби и пчели.

КИНАЛУКС 25 ЕК
Екотоксичност: токсичен за птици; опасен за пчели и риби.

КОМАНДО 20 СЛ
Екотоксичност: Токсичен за пчели.

КОНФИДОР 70 ВГ
Екотоксичност: много токсичен за водни безгръбначни организми. Опасен за пчелите и птиците. Да не се пръска по време на цъфтеж на културите, посещавани от пчели.

КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД
Екотоксичност: много токсичен за водни безгръбначни организми. Опасен за пчелите и птиците. Да не се пръска по време на цъфтеж на културите, посещавани от пчели.

КРАЙЦЕР 350 ФС
Екотоксичност: опасен за пчели и водни насекоми; не е опасен за риби и птици.

КУНГ-ФУ 5 ЕК
Екотоксичност: много токсичен за риби и водни организми; опасен за пчели

ЛАНАТ 20 Л
Екотоксичност: токсичен за пчели, риби, водни организми, птици, дивеч, животни и полезна ентомофауна.

ЛЕБАЙЦИД 500 ЕК
Екотоксичност: отровен за пчели и риби.

МЕТОМЕКС 20 ЛС
Екотоксичност: токсичен за пчели, риби, водни организми, птици, дивеч, животни и полезна ентомофауна.

МОСПИЛАН 20 СП
Екотоксичност: Токсичен за пчели и копринена буба. Опасен за риби и други водни организми

МОКАП 10 Г
Екотоксичност: силно токсичен за топлокръвни животни и водни организми; слаботоксичен за пчели.

МАРШАЛ 25 ЕК
Екотоксичност: много токсичен за пчели, птици, риби и водни организми.

НИДОЛ 50 ЕК
Екотоксичност: токсичен за пчели, риби и водни организми.

НОМОЛТ 150 ЕК
Екотоксичност: силно токсичен за водни организми; токсичен за ларвите на пчелите.

НУРЕЛЕ Д
Екотоксичност: много токсичен за риби и водни организми. Много токсичен за пчели. Да не се пръскат култури по време на цъфтеж, посещавани от пчели. Опасен за птиците.

ОРТЕН 75 РП
Екотоксичност: силно токсичен за пчели; умерено токсичен за птици; слабо токсичен за риби

ОФУНАК 40 ЕК
Екотоксичност: опасен за пчели и риби.

ПАНИДА 33 ЕК
Екотоксичност: токсичен за пчели; вреден за риби.

ПИРАНИКА 20 ВП
Екотоксичност: токсичен за риби, водни организми и пчели.

ПЕГАСУС 250 СК
Екотоксичност: силно токсичен за риби и ракообразни; токсичен за пчели.

ПИКАДОР 20 СЛ
Екотоксичност: токсичен за пчели, птици, риби и водни организми.

КОСМОС 500 ФС
Екотоксичност: токсичен за пчели, риби и водни организми

РЕГЕНТ 200 СК
Екотоксичност: токсичен за пчели, риби и водни организми.

РЕЛДАН 40 ЕК
Екотоксичност: много токсичен за риби и водни организми. Продуктът е токсичен и за пчели. Да не се пръскат култури по време на цъфтеж, посещавани от пчели.

РИМОН 10 ЕК
Екотоксичност: много токсичен за водни организми; токсичен за ларвите на пчелите.

САНМЕТОМИЛ 20 РК
Екотоксичност: токсичен за пчели, риби, водни организми, птици, дивеч, животни и полезна ентомофауна.

САНМАЙТ 20 ВП
Екотоксичност: опасен за водни организми; умерено опасен за пчели и полезна ентомофауна.

СЕМАФОР 20 СТ
Екотоксичност: Силно токсичен за водните организми. Слабо токсичен за птици и диви животни. Опасен за пчелите.

СЕВИН 85 ВП
Екотоксичност: токсичен за пчели и риби.

СЕВИН ХЛР
Екотоксичност: токсичен за пчели и риби

СКРУЧ 5 Г
Екотоксичност: токсичен за риби, водни организми, пчели, птици и дивеч.

СНЕЙК 20 СП
Екотоксичност: токсичен за пчели и копринени буби; опасен за риби и водни организми.

СУПЕРСЕКТ 10ЕК
Екотоксичност: токсичен за риби и водни организми. токсичен за пчелите при директно попадане върху тях. Да не се пръска по време когато пчелите са излезли на паша. След пръскане Суперсект 10ЕК не е опасен за пчелите, поради това, че третираните площи не се посещават от пчели поради репелентното действие на препарата.

СУМИ-АЛФА 5 ЕК
Екотоксичност: опасен за риби и пчели

СТОМП НОВ 330 ЕК
Екотоксичност: Опасен за пчели. Токсичен за риби и водни организми.


ТАЛСТАР 10 ЕК
Екотоксичност: Силно токсичен за рибите и водните артроподи. Слабо токсичен за птици. Опасен за пчели.


ТРЕБОН 30 ЕК
Екотоксичност: токсичен за пчели и риби

ЦИПЕРФОС 530 ЕК
Екотоксичност:Силно токсичен за пчели. Да не се пръска по време на цъфтежа. Токсичен за рибите и птиците.

ЦИПЕРКАЛ 100ЕК
Екотоксичност:Токсичен за пчели и водни организми.Да не се допуска замърсяване на реки и водоеми с остатъци от работен концентрат и опаковки

ХОСТАКВИК 50 ЕК
Екотоксичност: опасен за риби и пчели.

ФУДАН 35 СТ
Екотоксичност: силно токсичен за животни и птици, пчели, риби, водни организми, почвени червеи и микроорганизми

ФЮРИ 10 ЕК
Екотоксичност: токсичен за водните организми. Опасен за пчелите при пряк контакт.

ФЕНДОНА 60 СК
Екотоксичност: токсичен за пчели и риби.
Изображение
rachkov
Мнения: 20
Регистриран на: Вто Юни 13, 2006 3:19 pm
Местоположение: гр.Габрово 33 бр. ДБ и МК

Re: ТОКСИЧНИ И ОТРОВНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПЧЕЛИТЕ

Мнение от rachkov »

Браво! Много полезна информация. :D
avliga
Мнения: 106
Регистриран на: Чет Май 15, 2008 3:36 pm

Re: ТОКСИЧНИ И ОТРОВНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПЧЕЛИТЕ

Мнение от avliga »

Предлаганата информация е много ценна. Така имаме възможност да се справяме.
Имам питане за един препарат. Казва се терагард. Това, което открих в мрежата е следното:
http://opora.bg/content/view/46/
, и това:http://www.agrostart.eu/spreni_produkti.html
Може ли някой да даде повече информация? Защото днес категорично отказах да подпиша, че съм уведомена за предстоящо пръскане с този препарат.
Пчелите ми не са крави. А и пръскането ще се извърши, без да се зачита дали пчелите ще прелетят за паша през района, дали е ветровито, и ще се извърши през времето от 9 сутринта, до 5 вечерта. Предварително благодаря на знаещите по темата.
Христо Христов
Мнения: 104
Регистриран на: Пон Окт 13, 2008 6:52 am

Re: ТОКСИЧНИ И ОТРОВНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПЧЕЛИТЕ

Мнение от Христо Христов »

Терагард е инсектицид, който е силно отровен за пчелите.Активното му вещество хлорпирифос-етил има последействие около 3 седмици, така, че дори да затвориш пчелите в деня на пръсконето, ако се напръска цъфтяща растителност може да очакваш отравяне.Провери каква култура ще се пръска, защото сега започват пръсканията срещу вредна житна дървеница, и ако в посевите от пшеница няма цъфтяща плевелна растителност, няма опасност за пчелите - просто те нямат работа там.
stonit
Мнения: 263
Регистриран на: Сря Апр 23, 2008 9:35 am
Обратна връзка:

Re: ТОКСИЧНИ И ОТРОВНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПЧЕЛИТЕ

Мнение от stonit »

Терагард е инсектицид от втора група карантинния му срок е 28 дни съставен е от 50 г/л циперметрин+480 г/л хлорпирифос-етил производство на АГРИЯ БЪЛГАРИЯ
Екотоксичност:

Силно токсичен за пчели. Да не се пръска по време на цъфтежа. Токсичен за рибите и птиците.

Да не се допуска замърсяване на реки и водоеми с остатъци от воден разтвор и опаковк
Изображение
Публикувай отговор

Обратно към “Екология / Ecology ”