за цената на меда

Information, articles and everything for bee honey.
Публикувай отговор
danubica
Мнения: 18
Регистриран на: Вто Авг 05, 2008 3:59 pm
Местоположение: Плевен

за цената на меда

Мнение от danubica »

Петко Пурчев, Плевен
apis_danubica@abv.bg

Световната война за пласиране на меда е в разгара

Глобализацията значително изостри конкурентната борба за перспективни пазари по отношение на пласиране на меда, което предизвиква ред международни конфликти, участници в които станаха десетки страни – производителки, износителки и вносителки на пчелен мед. Спецификата на тези конфликти е, че те не превличат към своето внимание широката общественост. В определена степен това се обяснява с това, че световния пазар има работа с относително малки величини, какъвто е пчелния мед. Всяка година на този пазар постъпва около 400 000 тона пчелен мед (от 1 400 000 тона произвеждания в световен мащаб всяка година) на стойност около 1 000 000 000 USD. Независимо от това, напрежението на страстите на медените конфликти не отстъпват баталийте на по-големите хранителни пазари.
В края на 2001 година водещия вносител на пчелен мед – САЩ въвежда антидъмпингови мерки срещу доставчиците на мед от Китай и Аржентина за срок от 5 години. В крайна сметка, американските производители на мед получават временна пауза в борбата с чуждите конкуренти, а Китай и Аржентина, чийто съвкупен дял в световния износ на пчелен мед достига 40 %, са принудени да търсят поредни алтернативни пазари за пласиране на пчелен мед, а също така “обходни пътища” за запазване на позициите на американския пазар. По този начин започва внос на пчелен мед в САЩ чрез трети страни. Започва необявена война за търсене на нови пазари за меда.
През 2002 година главния “колективен” вносител на мед – Европейската общност въвежда ембарго за закупуване на китайски мед, чиято мотивация е, че неговото качество не отговаря на европейските стандарти. Ембаргото е отменено в средата на 2005 година, но вноса на китайски мед в Европа е съкратен няколко пъти. Ако в края на 90-те години вноса е представлявал 30 000 тона, то през 2007 година – 10 200 тона. Освен това, сега вече китайския мед се подлага на по-голям фитосанитарен контрол, в това число и за откриване на остатъчни количества на антибиотици и други ветеринарномедицински препарати.
През 2003 година са открити следи на антибиотици в аржентинския мед и това затруднява неговия износ в страните от Северна Америка и Европа през следващите две години.
От своя страна, Европейската общност през 2004 година въвежда забрана за внос на пчелен мед от САЩ, т.к. в тази страна отсъства необходимия (съгласно европейските норми) контрол за качеството на меда. Тази акция, за голямо съжаление има по-скоро символичен характер, имайки в предвид, че от 3 400 тона пчелен мед който се изнася от САЩ, в Европа се е внася едва 700 тона. Независимо от това, както посочват експертите в пчеларския бизнес, това е бил съществен удар по престижа на американското пчеларство.
През следваща 2005 година, по същата причина ЕС прекратява закупуването на мед от Бразилия и го възстановява едва през 2008 година.
Посочените акции срещу страните износителки довежда до разбалансирването на световния пазар в областта на пчелния мед, но не променя съотношението на силите между основните негови участници. Развитите страни, както и преди са принудени да задоволяват своите пазари за сметка на вноса, като с всяка измината година този процес се засилва. САЩ, например осигурява необходимостта от пчелен мед за сметка на собственото си производство едва само на 40 %, Германия – на 20 %, Англия – 10 %, Япония – 5 %, Холандия – 1 %. За страните от ЕС този показател съставлява около 50 %.
Русия до скоро беше далеч от световните медени конфликти, по тази причина, че самата тя практически напълно се задоволява от собствено производство. Износа на руски мед представлява едва 133 тона, а неговия внос (по неофициални данни) с няколко тона превишава износа. Това са доста скромни показатели за такава голяма “медена държава” като Русия където износа на мед има много стари традиции в Европа. Независимо от тази статистика, Русия е въвлечена в американско-китайския меден конфликт, без да подозира за това.
В средата на 2007 година САЩ въвеждат поредни допълнителни ограничения относно вноса на мед от Китай, който “нанася материален ущърб на американската пчеларска индустрия” и “който се внася на несправедливи цени”. Комисията за международна търговия е взела решение за продължаване за срок от 5 години – до август 2012 година антидъпингови мерки по отношение на повечето от 20 китайски компании занимаващи се с реализацията пчелен мед. За повечето от тях, митото е достигнало до 212 %. В продължение на няколко години тези компании значително са занижавали стойността на своя мед, съответно и митото. Две компании, WQT и Haoliluck са се заели с износ в САЩ на “меден сироп” – смес, в чието съдържание ужким е било под 50 %, което автоматически извежда този продукт от антидъпинговите санкции. През 2007 година е било изнесено повече от 6 000 тона. Властите на САЩ обръщат внимание на този факт, и естествено възниква сериозно основание да се усъмнят, че под марката “сироп” с атрактивната цена даже за самия Китай от 0.50 USD/kg може да бъде наистина пчелен мед!
Митническите власти на САЩ не разполагат с техническа възможност за определяне на процентното съдържание на меда в подобни “сиропи”. Също така, никой не е в състояние да определи реалната страна на произхода на подобни марки пчелни медове, които се посочват понякога за монголски, руски и т.н. За тази цел е необходимо много голямо количество образци от всички континенти, от всички страни в които се произвежда пчелен мед. Подобни “каталози” или някакви колекции никъде в света, за голямо съжаление, не се правят! През 2007 година в американската преса се появява съобщение за възможното участие на Русия, а също и други (преди всичко азиатски) страни в незаконни доставки на китайски мед в САЩ заобикаляйки антидъмпиговите бариери.
Списанието на Американската асоциация на производителите на пчелен мед [American Honey Producers Association - AHPA] публикува информация за износ на пчелен мед от Русия и Монголия в САЩ. В публикацията се посочва, че меда от двете страни, виждате ли, първоначално се транспортира по суша в северните провинции на Китай, след това на шлепове в южнокорейския град Пусан, и най-накрая на кораби в САЩ. Монголския износител много бързо отхвърли тези обвинения, като категорично заяви, че това “е чисто монголски продукт”.
Ръководството на AHPA съобщи наскоро за своето намерение да проведе в най-близко време антидъмпигови разследвания в Комисията по международна търговия на САЩ за вероятното роля на Русия и Монголия в доставки на китайски мед. За подобно участие на руски фирми в операциите по транзит на китайски мед се обсъждаше и на страниците на American Bee Journal, а също в електронните медии на САЩ. Съгласно официалните данни на Министерството на селското стопанство на САЩ, вноса на мед от Русия през 2007 година е бил 4156 тона, а за 2008 година – 3820 тона. Министерството на селското стопанство и Федералната митническа служба на Руската Федерация след това заяви, че “те нямат никакво отношение към нелегалния внос на мед в САЩ”. Скоро след това се оказа, че единствения износител от Приморския край (район граничещ с Китай) е фирма “Нефелон” ООО, която освен с другите дежурни дейности между другото се занимава и с “развитие на пчеларството”.
Както посочва Федералната служба за държавна статистика на Русия аферата “Неферлон” принуждава по-големите пчелари за пореден път да се замислят за ситуацията в която се развива международната търговия с пчелен мед и за самата сигурност относно наличната информация в тази област. Кръгът от 20 страни, основни купувачи на китайския мед се затваря, и се оказва, че две от тях са Виетнам и ЮАР. В тези две страни през 2007 година е било изнесено 303 и 192 тона пчелен мед. Оказва се, че цялостното проникване в схемата на мошеническите операции на световния пазар е възможно едва с колективни усилия на страните жертви на подобни машинации! А за сега, американските специалисти перманентно водят дебати в пресата за възможното съучастие на Русия към незаконните доставки на китайски мед в САЩ, без да се обръщат към руските си колеги със съответните въпроси …
И така, резкия скок на цените на хранителните продукти все повече и повече се засилва, и то с всеки изминат месец! За първи път, от миналата 2008 година започва да се забелязва дефицит на този продукт. Медните запаси от 2007 година навсякъде вече са се изчерпили. Миналата, както и предходната година, както на всички ни е известно са неблагоприятни за пчеларството в повечето “медени държави”, в това число и в самата САЩ, където бяха получени най-ниските за последните няколко десетилетия добиви на пчелен мед. Ниски добиви се отбелязват и в Русия, Франция, Италия, Испания, Румъния ….. Ако сериозно вземем под внимание природните катаклизми, няма никакви основания да предполагаме, че близките години ще бъдат по-добри за пчеларството. Напротив! В Европа все повече хора се отказват да се занимават с пчеларство като основен или допълнителен поминък. Мрачна е хрониката за тоталните загуби на големи пчелини както в Америка, така и в Европа, за развиващия си е “колапс на пчелни семейства”, за голямата смъртност от различни заболявания и неблагоприятни фактори в страните от ЕС, за скромния медосбор в Аржентина и Уругвай. Съществено намаляване на пчелен мед се отбелязва и в Китай! Големите производители на пчелен мед в Китай предсказват за започващото се повишаване на цените и съкращаване на износа, което в голяма степен се дължи на повишаващия се стандарт в тази огромна страна. Повечето големи световни предприятия вече започват да изпитват все по-големи трудности в закупуването на едро на този продукт. Естествено, цената (както на едро така и на дребно) на този природен продукт при тези условия не може да бъде постоянно ниска.
България, като страна със своето скромно производство на пчелен мед, около 7 000 тона годишно (т.е. 0.5 % от световното производство) и нищожния износ, не по-вече от 5 000 тона (т.е. около 1.2 % от световното производство) по никакъв начин не може да оказва някакво влияние на международния пазар в тази област. Независимо от това, имайки в предвид уникалните природни дадености на страната (в повечето случаи), екологичното състояния на територията, неповторимото разнообразие от медоносна растителност, някои видове пчелен мед могат да се продават на доста атрактивна цена, даже за европейския стандарт изхождайки от неговия еколого-географски произход и начин на добиване. Да, количеството на този мед никога не може да бъде в големи количества, а това не е задължително, но неговата крайна цена винаги ще бъде привлекателна за неговия производител защото подобен мед трябва винаги да се продава от самия него!
И така драги пчеларю, каквото е било е било, както се казва в една много стара славянска поговорка, а от ден днешен пазара на меда в световен мащаб, а също така и в България започна да се променя, искат ли го някои или не, но това си е техен проблем, евтините природни продукти бяха до тук и те се изчерпиха!
danubica
Мнения: 18
Регистриран на: Вто Авг 05, 2008 3:59 pm
Местоположение: Плевен

Re: за цената на меда

Мнение от danubica »

Петко Пурчев, Плевен
apis_danubica@abv.bg

Алтайския мед поскъпва!

Алтай е планинска страна в Русия, Монголия и Китай. Население 202 947 души (2007 година), гъстота – 2.2 души/m2. Височина 4506 m (връх Белуха). Централната и източната част имат алпийски релеф. Алтай е нагънат през каледонското и херцинското време. Изграден от варовик, пясъчник, гранит. 970 ледника с площ 898 km2. Над 3000 езера, степи. 70% от страната е покрита с гори.
В Руския съществува Алтайски край, които заема 261хил. km2. 66 района, 12 градове, 38 населени места. Столица – Барнаул. Включва Горно-Алтайския автономен окръг. Средните температури за януари – 190С, юли 190С. Валежи от 150.200 mm (в долините) до 1500-3000 mm (в планините) годишно. Около 1/3 от територията е покрита с вековни гори. Пчеларството е едно от най-главните подотрасли от земеделието.
Алтайски езици – хипотетично макросемейство, обединяващо 3 езикови семейства – тюркски (включващ също така алтайски, остарял ойротски), монголски и тунгусо-манджурски езици разпространени в Предна, Централна и Източна Азия. Някои учени отнасят към алтайските езици също така японския и корейския език. За произхода и родствените връзки на алтайските езици съществуват различни хипотези. Названието “алтайски езици” се използва често за обозначаване на народите живеещи в Алтай – алтайски, хакаский, тувински и др.

Пчеларството е доста доходен бизнес за местното население и до този извод може да се стигне изхождайки не само от стандарта на живот в този далечен нам край! Добивите варират в зависимост от условията на година – от 20 до 70 kg от 1пчелно семейство. От направения наскоро рейтинг за уникалността на продукти и услуги от Алтайския край, алтайския мед заема 76 точки, катиново (облепихово, лат. Hippophaë rhamnoides L.) масло – 14, алтайските балсами – 10, кедровите орехи – 7, а туризмът – 1 точка! Специалистите пчелари подготвят Закон за пчеларството които ще бъде внесен за обсъждане в местния парламент до края на тази есен. Основата от този Закон е заимствувана от Закона за пчеларство на Башкирия. Ще напомним между другото, че самият Закон не е голям, но на пчеларството му се отделя особено, привилегировано положение и правомощия, нещо което не се среща никъде в Европа! Ах, да бяхме и ние заимствували поне 2-3 члена от този Закон и тогава да видим дали е изгодно човек да се занимава с пчеларство в България!
За пчеларите от Алтайския край намиращ се в Руската федерация добива на пчелен мед през тази година е доста добър! Климатичните условия през цялото време бяха доста благоприятни. През миналата година много често имаше превалявания, температурите бяха ниски и естествено, че пчелите нямаха възможност да излитат. Това естествено даде отражение върху средния добив. Центрофугирането на меда започва почти винаги някъде към 20 юни и продължава до средата на септември месец. През миналата година са били получени около 5 хил. тона пчелен мед, което е 101.1% към 2005 година. Медът в Алтай е разнообразен, в следствие на уникалността на този пчеларски район:
 Планински мед, получен в разгар на лятото е най-ароматния мед, т.к. медоносните растения му придават специфични аромати. Това са еспарзет (Onobrychis sativa L.), детелина (Trifolium sp.), глухарче (Taraxacum officinale Webber), енчец обикновен (Solidago virgaurea L.), върбовка планинска (Epilobium montanum L.), звъника влакнеста (Hypericum androsaemum L.), кимион обикновен (Carum carvi L.), полски кострец (Sonchus arvensis L.), Rhaponticum carthamoides Wild (билка използвана при импотенция), мащерка (Thymus serpillum), молдавска маточина (Dracocephanum moldavicum L). Хранителните и лечебните качества на меда са толкова високи, колкото по-голямо е разнообразието на медоносната флора и присъства в нея лекарствени растения, като то му придава високо диастазно число. Този мед оказва общоукрепващо действие, успокоява нервната система, намалява болките в главата, безсъние, вегетосъдова дистания, отличава се със високо съдържание на каротин, обладава с доста силни бактерицидни действия.
 Високопланински мед от първи медосбор е с произход от планините намиращи се над 2200 m надморско равнище. През пролетта в планините цъфти всичко: дървета, цветя, храсти, треви. Медосбора става от такива растения като акация, глог, песъкиня (Prunus padus L.), шипки, нокът татарски (Lonicera tatarica), ракитник [син. облепиха] (Hippophaë rhamnoides L.), върби и най-различни ранни медоносни растения. Медът е с нежен аромат на пролетните цветове, бял, светло-лимонен или млечен цвят, тънка консистенция. Този мед се използва като общоукрепващо средство, при лекуване на ангини, настинка, ларингит. Обладава със силни антибактериални свойства. Народната медицина го използва с голям успех при главозамайване и задух. Научната медицина го препоръчва в диабетичния рацион на болните (наличие на инсулин). Високопланинския мед от първия медосбор е полезен при заболявания на черния дроб, атеросклероза, нервни заболявания и безсъница, а също така при повишена функция на щитовидната жлеза. Но трябва да се подчертае, че от този мед е доста рядко може да се събере някакво значително количество, т.к. пчелите го използват за отглеждане на своето пило.
 Мед от тайгата се получава от голямото разнообразие на горските поляни – върбовка теснолистна (Epilobium angustifolium L.), малини, орехче ливадно (Filipendula vulgaris Moench), горски здравец (Geranium pusillum L.), ангелика (Angelica archangelica) и други растения които придават на меда аромат от тайгата. Медът е със светло-жълт, понякога тъмно-кафяв цвят с голямо количество примеси от цветен прашец и високи вкусови качества. Медът оказва профилактичен и лечебен ефект при простудни заболявания. Полезен е при гастрити, болести на язвата на и дванадесетопръстника, а също при заболявания на черния дроб. Медът се характеризира с високо съдържание на желязо и се препоръчва при анемия. Незаменим в качеството на диетичен продукт при продължителни заболявания.
 Алтайски ливаден мед има идеален жълт цвят, цвят на слънцето и сутрешната заря. Съдържа доста много цветен прашец и бързо кристализира. От богата и разнообразна ливадна растителност се получава мед които обладава с профилактичен ефект при простудни и вирусни заболявания. Използва се също така като успокоително и общоукрепващо средство. Има голям ефект при гинекологични заболявания. Спомага за изхвърляне на шлаковето, използва се също така като пикочогоно средство и при заболяванията на черния дроб.

Максималните продажби на мед в Алтай започват септември и продължават до ноември. Всички големи компании занимаващи се с изкупуване на мед и пчелни продукти (такива като ЗАО “Нектар”, ООО “Мед Алтая” и ООО “Пчелоцентр”) го реализират в другите райони на Русия. Местният пазар се предоставя на самите пчелари. “За какво да го продават в самия Алтай, след като почти всеки алтаец има в своето лично стопанство по няколко кошера, а тези които нямат, имат пък роднини или приятели някъде на село” заяви наскоро Управителя на ООО “Мед Алтая”. За да си купят алтайски мед пристигат любители на този деликатес от цялата Русия и Урал.
През 2007 година 1 килограм мед на едро струваше 95 рубли (4.98 лева). С намаляването на запасите към пролетта цената стигна 100 -120 рубли (5.25 – 6.30 лева). Очаква се, цената на меда на едро да започне от 125 рубли (6.56 лева). Подобно покачване се наблюдава за първи път за последните четири години. На дребно, в самия Алтай неговата цена е около 140 рубли (7.35 лева).
Алтайския мед е уникален със своите характеристики, а с показателите за качество превъзхожда медовете от другите руски региони благодарение на своите особени климатични дадености, богатата медоносна растителност и биологическата особеност на алтайската популация на пчелите.
Аватар
toko652003
Мнения: 1303
Регистриран на: Пет Авг 06, 2004 8:27 pm
Обратна връзка:

Re: за цената на меда

Мнение от toko652003 »

Едно въпросче. :wink: Ти вярваш ли им на100% на тия писания?

Цената на меда в България се определя от няколко монополни(преработвателя) фигури.

Какво ме топли/нетопли цената на меда по света.
toko6520035927(Skype)
dimitarbonev
Мнения: 1741
Регистриран на: Пет Ное 03, 2006 2:59 pm
Местоположение: Пловдив
Обратна връзка:

Re: за цената на меда

Мнение от dimitarbonev »

Това, което човек сам си направи, никой друг не може да му го направи.
http://donboneti.mylivepage.ru/
валка
Мнения: 115
Регистриран на: Пет Фев 06, 2009 5:57 pm
Местоположение: София/Карлово

Re: за цената на меда

Мнение от валка »

Колеги на каква цена на дребно продавате меда си? Според вида му, на какви цени за различните видове го продавате? При мен медът е акациев и билков, цената и на двата е 10лв за килограм!
rumen_enev
Мнения: 131
Регистриран на: Пон Ное 14, 2005 9:54 pm
Местоположение: Стара Загора

Re: за цената на меда

Мнение от rumen_enev »

Колеги на каква цена на дребно продавате меда си? Според вида му, на какви цени за различните видове го продавате? При мен медът е акациев и билков, цената и на двата е 10лв за килограм!
Валка ,къде е това "при мен" ?Може би във виртуалното пространство :D ?
валка
Мнения: 115
Регистриран на: Пет Фев 06, 2009 5:57 pm
Местоположение: София/Карлово

Re: за цената на меда

Мнение от валка »

rumen_enev написа:
Колеги на каква цена на дребно продавате меда си? Според вида му, на какви цени за различните видове го продавате? При мен медът е акациев и билков, цената и на двата е 10лв за килограм!
Валка ,къде е това "при мен" ?Може би във виртуалното пространство :D ?
А при теб в не виртуално то пространство на колко го продаваш, МОЛЯ?!
rumen_enev
Мнения: 131
Регистриран на: Пон Ное 14, 2005 9:54 pm
Местоположение: Стара Загора

Re: за цената на меда

Мнение от rumen_enev »

Валка,от профила ти не разбрах от кой регион си :wink: ?
Цената е 8 лева....ако това те успокоява.!
paffkata
Мнения: 32
Регистриран на: Чет Мар 02, 2006 1:20 pm
Местоположение: Г.Оряховица

Re: за цената на меда

Мнение от paffkata »

От Г.Оряховица съм 1кг в буркан с капачка за 6 лева, по 20ст за буркан и капачка значи върви по 5,60 лв
Бормалийски
Мнения: 51
Регистриран на: Нед Яну 10, 2010 2:37 pm
Местоположение: Хисаря

Re: за цената на меда

Мнение от Бормалийски »

Лесно е да се каже,преди 2год. видях във Видин на пазара 4лв. за 1кг.
Ама там вадят доста мед и хората са бедни.
Иначе в Хисаря е 8лв.
nikoko
Мнения: 334
Регистриран на: Сря Апр 08, 2009 11:59 am
Местоположение: Пловдив, Коко
Обратна връзка:

Re: за цената на меда

Мнение от nikoko »

Меда струва толкова,колкото клиентите са готови да платят за него. Иначе,когато между нас и клиента застане търговеца, тогава цената става относително понятие. Тогава се получават и недоразуменията и несъответствието между желание и възможност и РЕАЛНОСТ.Особенно когато ние пчеларите сами си "подливаме"вода и спекулативно намаляваме цени с цел да изместим колеги от определени пазари. Колкото сме "хрисими"на пръв поглед, толкова се проявяваме като вълци, когато става въпрос за пари,цени и пазари.
valaz
Мнения: 526
Регистриран на: Пон Апр 09, 2007 9:48 pm
Местоположение: София

Re: за цената на меда

Мнение от valaz »

Цени продава в пчеларски магазин в София
28022010(002).jpg
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
bobii
Мнения: 104
Регистриран на: Съб Дек 19, 2009 5:44 pm
Местоположение: Плевен

Re: за цената на меда

Мнение от bobii »

Kолеги, аз ви предлагам през този сезон форумците да се консулидираме окло цените на едро на меда и по възможност да не отстъпваме от тях!Защо трябва тъговците да ни определят цената!За мен тя трябва да устройва и двете страни.
paffkata
Мнения: 32
Регистриран на: Чет Мар 02, 2006 1:20 pm
Местоположение: Г.Оряховица

Re: за цената на меда

Мнение от paffkata »

nikoko написа:Меда струва толкова,колкото клиентите са готови да платят за него. Иначе,когато между нас и клиента застане търговеца, тогава цената става относително понятие. Тогава се получават и недоразуменията и несъответствието между желание и възможност и РЕАЛНОСТ.Особенно когато ние пчеларите сами си "подливаме"вода и спекулативно намаляваме цени с цел да изместим колеги от определени пазари. Колкото сме "хрисими"на пръв поглед, толкова се проявяваме като вълци, когато става въпрос за пари,цени и пазари.
Докато хората си купувам от магазина на цени 5.50 - 6 лв трудно ще вдингнеш какво то и да е :( камоли цената.
Народа не търси нас производителите, освен бабите в квартала понеже те от 30г купуват от дядото и сега от мен.
Даже имам един колега който даже 5,60 го дава с буркана а знае че моя е по 6. какво да говорим
Аватар
toko652003
Мнения: 1303
Регистриран на: Пет Авг 06, 2004 8:27 pm
Обратна връзка:

Re: за цената на меда

Мнение от toko652003 »

bobii написа:Kолеги, аз ви предлагам през този сезон форумците да се консулидираме окло цените на едро на меда и по възможност да не отстъпваме от тях!Защо трябва тъговците да ни определят цената!За мен тя трябва да устройва и двете страни.

Идеята не е нова, но трудно осъществима.
Имам познат, който иска за букета 5лв. на едро. С течение на времето го продава, но има
и други доходи.
toko6520035927(Skype)
Публикувай отговор

Обратно към “Мед / Honey”