САПАРД за 2004 г.

Публикувай отговор
пчелар

САПАРД за 2004 г.

Мнение от пчелар »

28 април 2005
67 560 000 евро е безвъзмездната финансова помощ по програма САПАРД за 2004 г.
INSURANCE.BG
Към настоящия момент България е сключила финансови споразумения на обща стойност над 219 млн. евро

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Годишното финансово споразумение за 2004 г. между Република България и Европейската комисия от името на Европейската общност по програма САПАРД, сключено на 14 април 2005 г. Това съобщи правителствената пресслужба.
С ратифицирането на Годишното финансово споразумение за 2004 г. безвъзмездната финансова помощ, отпусната от Европейската общност за 2004 г. по САПАРД, се определя на 67 560 000 евро.
Определянето на размера на финансовата помощ от ЕО към България чрез годишни финансови споразумения се извършва съгласно чл.2 от Многогодишното финансово споразумение. Към ангажиментите на ЕС, поети с годишните финансови споразумения съгласно Националния план за развитие на земеделието и селските райони, България осигурява съфинасиране по програмата в размер на 25% от общите публични разходи.
С Годишното финансово споразумение за 2004 г. се правят някои промени в Многогодишното финансово споразумение, които отразяват натрупания опит и отправените коментари от всички участници в прилагането на програмата след подписването му.
Предвид темповете на развитие на програма САПАРД в България, Министерският съвет взе решение на Агенция САПАРД да се даде мандат да сключва договори с крайни бенефициенти над размера на финансовия ангажимент по влезлите в сила Годишни финансови споразумения с Европейската комисия и съответстващото му национално съфинансиране. По този начин ще се осигури последователен подход в подготовката за хармонизиране на селското стопанство с изискванията на европейското законодателство и своевременно изпълнение на поетите ангажименти в областта на селското стопанство.
Към настоящия момент България е сключила финансови споразумения на обща стойност над 219 млн. евро.
Публикувай отговор

Обратно към “Проекти и финансиране от Сапард / Projects and finance from Sapard”