Земеделски производители данъци и осигуровки.

Публикувай отговор
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

От 1 януари 2018 г. вместо върху 300 лева, както до сега, земеделските производители ще
се осигуряват на 480 лева.
Минималната заплата ще се повиши с 50 лв. и от 460 ще стане 510 лева.
Това е предложението на Министерство на финансите, което е включено в проекта на закон за Бюджет 2018 г.

До сега стопаните внасяха по 1 090, 80 лв. годишно, а ако проектът се приеме, ще трябва да вдигнат месечните си вноски на 145,44 лв., което прави 1 745,28 лв. или с 654,48 лв. повече на година.

Разпределението на вноските по пера ще бъде следното:
• фонд „Пенсии”
– 18,8 % – за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.
– 13,8 % за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
• фонд “Общо заболяване и майчинство”* – 3,5 %
• ДЗПО – 5 % – Универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г.

В проекта е заложено увеличение на пенсиите с 3,8%, от което средната пенсия ще стане 363,60 лв.

Ще расте и възрастта за пенсиониране.
За жените ръста ще е с по 2 месеца на година,
а при мъжете с 1 всяка година.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

Осигуровки 2018 за земеделски производители
За 2018 г. е увеличен от 300 на 350 лв. минималният месечен размер на осигурителният доход за регистрираните земеделски производители (стопани) и тютюнопроизводителите (първоначално беше предвидено да е 480 лв.). Новият размер е въведен с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО 2018.

Прецизиран, но без да се внасят промени по същество, е текстът на чл. 7, ал. 4 от КСО относно срокът за внасяне на месечните авансови вноски от самоосигуряващите се лица. Направено е като по отношение на срока в чл. 7, ал. 4 от кодекса е добавено, че става въпрос за авансовите осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица (по чл. 6, ал. 8 от КСО), които така или иначе и досега са се внасяли до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

Максимален осигурителен доход 2018
Размерът на максималният месечен осигурителен доход за 2018 г. е определен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО 2018. Максимумът на месечният осигурителен доход за 2018 г. очаквано се запазва в размер на 2600 лв.

МРЗ 2018
Макар да не се определя със ЗБДОО, МРЗ служи за целите на определяне на осигурителния доход в определени от КСО случаи. Това касае и осигуровки 2018. Например за работниците, за които не се прилагат минимални осигурителни прагове, гражданските договори и т.н.

В тази връзка предвиденият размер на МРЗ 2018 г. е 510 лв.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

За трета категория труд осигурителните вноски изглеждат така:

Видове осигуровки Родени преди 01.01.1960 Родени след 31.12.1959
Работодател Работник Работодател Работник
Здравно осигуряване 4.80% 3.20% 4.80% 3.20%
Фонд Пенсии 11.02% 8.78% 8.22% 6.58%
Общо заболяване и майчинство 2.10% 1.40% 2.10% 1.40%
Гарантирани вземания от работник и служител 0.00% 0.00%
Безработица 0.60% 0.40% 0.60% 0.40%
ДЗПО УПФ/ф. Пенсии в р-р УПФ 2.80% 2.20%
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

В държавен вестник № 99 от 12.12.2017 е публикуван Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. В него са заложени промени, касаещи осигуряването, обезщетенията за безработица и майчинство.

Промени в осигуряването:

1) През 2018 се увеличава размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии с 1.00% (0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице).

За останалите фондове на ДОО осигурителните вноски запазват съотношението между работодател и работник – 60 към 40 , както и размерите си.

2) Запазва се размерът на осигурителната вноска за Фонд Пенсии за лицата по чл. 69 – 60.8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., и 55.8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

3) Предвижда се административно увеличение на минималните осигурителни прагове с 3.9 на сто и при планираното увеличение на минималната работна заплата с 10.9 на сто, средното увеличение на минималните осигурителни прагове през 2018 г. е около 6.8 на сто;

4) Увеличава се минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв.;

5) Отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи съобразно облагаемия доход. Минималният месечен осигурителен доход на самоосигуряващите се лица за 2018г. ще е в размер на 510 лв. Предвижда се за 2019 г. да е 560 лв.,а за 2020 г. – 610 лв.

6) Увеличава се минималният осигурителен доход на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 350 лв.;

7) Максималния осигурителен доход за всички осигурени лица остава 2600 лв.;

Промени, касаещи обезщетенията:

1) Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност, като за първите три работни дни се изплаща среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 на сто от осигурителя, а от 4-ия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;

2) Отпада възможността за получаване на обезщетение за временна неработоспособност след прекратяване на правоотношението;

3) И през 2018 г. се запазва периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;

4) Увеличава се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст – от 340 на 380 лв.;

5) Запазва се възможността майките (осиновителките), които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, а се върнат на работа (чл. 50а КСО), да получат обезщетение от ДОО 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане;

6) Периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност остава – 18 календарни месеца при безработица, и бременност и раждане – 24 календарни месеца;

7) Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 7.20 лв. на 9 лв. и се определя дневен максимален размер – 74.29 лв.;

8) Променят се изискванията за право на парично обезщетение за безработица – внесени или дължими осигурителни вноски във Фонд Безработица най-малко 12 месеца от последните 18 месеца;
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

За пчеларите ЗП осигурителните вноски за 2018 г. са:


ДОО 64,05
ДЗПО 17,50
НЗОК 28
-----------------------
109,55 лв
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

От днес пенсиите всички пенсии, освен отпуснатите през тази година, се повишават с 3.8%. С годишната актуализация средната пенсия ще достигне около 360 лв., а повишението й е с 14 лв. Минималната пенсия ще нарасне на 207.6 лв., а социалната за старост – на 125.58 лв.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

Гарантираната втора пенсия ще е 47,52 лв.
Пенсионерът няма да може да си вземе парите накуп, а само разсрочено или пожизнено.
Ако партидата му е под тези 20 на сто от минималната пенсия, осигуреният ще може да посочи конкретен период, през който да получава тези средства - дали за 5, 10, 15 години, но не и пожизнено.
Пенсионните дружества ще са длъжни да ни осигурят поне 40 лв. на месец или 20% от минималната пенсия за стаж и възраст, която е 200 лв.
Право да получават втората пенсия най-напред ще получат жените, които ще се пенсионират при навършени години през 2021 г., а мъжете, пенсионери по новия модел, ще са пенсионираните през 2024 г.
Например през 2021 г., когато в пенсия трябва да излизат жените, родени през 1960 г.,ще бъдат платени първите пенсии от универсалните фондове, чийто размер ще е 47, 52 лв. всеки месец.

През 2024 г., когато излизат в пенсия и първите мъже с вноски в тези фондове, трябва да получават месечно по 52,68 лв.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

120 млн. лв. доход от субсидии не са декларирани пред НАП от земеделци
04 Септември 2018
50 000 регистрирани земеделски производители са получили субсидии в общ размер 120 млн. лв. през 2017 г., не са подали данъчни декларации и не са платили данъци и осигуровки върху тях, стана ясно след като НАП получи данни от Държавен фонд „Земеделие“ за изплатените през миналата година субсидии. Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения. Най-голям брой отклонения са засечени в Кърджали, Хасково и Благоевград, сочи анализът на данъчните.

През седмицата Национална агенция за приходите започва информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Според закона те имат право да подадат коригираща декларация за доходите до 1 октомври 2018 г. Освен с писма по електронната поща, гражданите ще бъдат уведомени и по телефона, допълват от приходната агенция. Предстоят срещи с кметовете на общини, в които са открити най-много пропуски, офисите на НАП също имат готовност да дадат информация. Консултация по въпроса може да се получи и на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.

Заедно с уведомленията за корекции, земеделците ще получат и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета.

НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които подлежат на облагане. В момента приходната агенция изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина на земеделските производители.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

От Националната агенция за приходите напомниха, че здравните вноски са по-високи от началото на годината.

Ставката за държавното обществено осигуряване се увеличи от началото на годината с един процентен пункт. Ако безработните за миналата година, които плащат сами здравните си вноски, са плащали 16.80 лева месечно, сега държавата очаква от тях да плащат по 18.40 лева месечно.

Сумата за възстановяване на здравноосигурителните права се изчислява върху 460 лв и става 18,40 лв. Срокът за плащане на дължимото за януари е 25 февруари 2017 г.

Тези, които внасят за своя сметка здравните си осигуровки, трябва да знаят, че от януари 2017г. минималната вноска за трайно безработните и лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО е увеличена. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017г. е 460 лв.

От НАП напомнят, че преди да платят дължимите си здравни вноски, лицата, които са трайно безработни или са с прекъснати здравноосигурителни права трябва да подадат и Декларация образец 7. В случай, че имат по-стари задължения за здраве, преди да платят дължимите вноски, трябва да подадат заявление (2а), в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените суми ще покрият най-старите им задължения, ако имат такива.

Справка за здравноосигурителния си статус, както и проверка на периодите, за които липсват здравноосигурителни вноски могат да се направят чрез електронната услуга на НАП

Ако ЗП пожелае да възстанови здравноосигурителните си права след 01. 01. 2016 г., ще трябва да плати вноските за периода 1 януари 2011 г. - 31 декември 2015 г. (60 месеца)

Преди 01. 01. 2016 г. беше 36 месеца назад.

При месечна вноска от 16.80 лева това прави 1008 лева - с над 400 лева повече отколкото досега. Като прибавим и дължимите лихви възстановяването на правата за човек с неплатени здравни вноски за повече от 5 години излиза на 1262 лева.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

Минималната месечна работна заплата в България нараства с 50 лв. до 560 лв. от януари, реши Министерският съвет на редовното си заседание в сряда.
Увеличението с 9.8% беше заложено и в Средносрочната бюджетна прогноза за 2019 - 2021 г., като заявката на правителството е минималните възнаграждения да достигнат 650 лв. до края на периода.
Увеличава се и максималният осигурителен доход - с 400 лв. до 3000 лв.
Аватар
Dinko
Мнения: 1817
Регистриран на: Пон Юли 26, 2004 8:31 pm
Местоположение: Чирпан
Обратна връзка:

Re: Земеделски производители данъци и осигуровки.

Мнение от Dinko »

От 2020 г. за изплащане на пенсии са предвидени 10,576 млрд. лв. - със 729,1 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година.
Минималният осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица ще се повиши на 610 лв.,
а за земеделските стопани на 420 лв.
Максималният размер на осигурителния доход се запазва 3000 лв.
Публикувай отговор

Обратно към “Закон за пчеларството / Beekeeping law”