Разположение на "биологични пчелини"

Публикувай отговор
J

Разположение на "биологични пчелини"

Мнение от J »

Извадка от НАРЕДБА № 35/2001 г.
за биологичното производство на животни, животински продукти и храни от животински произход

Чл. 60. (1) Пчелините се разполагат в райони, в които има достатъчно медоносна растителност, източник на натурален нектар, медна роса и полен, и в близост до вода.
(2) В радиус до 3 км от месторазположението на пчелина, източниците на нектар и полен трябва да се състоят от произведени по биологичен начин растения или растения с диворастящ произход.
(3) Пчелините трябва да са на достатъчно голямо разстояние от всякакви източници на възможно замърсяване.
(4) Изискванията по ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за области, където не може да има цъфтеж или когато пчелните семейства не са в активно състояние.
Публикувай отговор

Обратно към “Райони / Coasts ”