Разположение на "Био Пчелин"- Европейска наредба

Публикувай отговор
gost

Разположение на "Био Пчелин"- Европейска наредба

Мнение от gost »

COUNCIL REGULATION (EEC) No 2092/91
4.2. The siting of the apiaries must:
(a) ensure enough natural nectar, honeydew and pollen sources for bees
and access to water;
(b) be such that, within a radius of 3 km from the apiary site, nectar
and pollen sources consist essentially of organically produced crops
and/or spontaneous vegetation, according to the requirements of
Article 6 and Annex I of this Regulation, and crops not subject to
the provisions of this Regulation but treated with low environmental
impact methods such as, for example, those described in
programs developed under Regulation (EEC) No 2078/92 (1) which
cannot significantly affect the qualification of beekeeping production
as being organic;
(c) maintain enough distance from any non-agricultural production
sources possibly leading to contamination, for example: urban
centres, motorways, industrial areas, waste dumps, waste incinerators,
etc.
The inspection authorities or bodies shall establish
measures to ensure this requirement.
The above requirements do not apply to areas where flowering is not
taking place, or when the hives are dormant.
ivan raynov
Мнения: 285
Регистриран на: Чет Яну 11, 2007 1:28 pm
Местоположение: русе 30бр. ЛР
Обратна връзка:

Мнение от ivan raynov »

Е, като не знаем този ееезик какаво ще правим? Ами то си е български форум ако има колега с възможност и време да преведе .
ттитто
Мнения: 517
Регистриран на: Пон Сеп 05, 2005 11:35 am

Мнение от ттитто »

4.2 Разположението на пчелините трябва:
(а) да осигурява достатъчно нектар, медена роса и поленови източници за пчелите и достъп до вода
(б) да бъде такова, че в радиус от 3 км от пчелина, нектарните и поленовите източници да се състоят от естествени култури или спонтанна растителност, съгласно изискванията на чл.6 и анекс I на тази наредба, както и култури извън смисъла на тази наредба, но третирани по слабо засягащи околната среда методи, които не могат значително да определят пчелната продукция като неприродна, като например методите описани в наредба (EEC) No 2078/92 (1)
(с) да подсигурява достатъчно разстояние до всякакви източници на неземеделска продукция, които могат да доведат до заразяване, например градски центрове, индустриални зони, сметища, заводи за преработка на смет и др. Инспектиращите власти или лица трябва да предприемат мерки за осигуряането на това изискване.
Горните изисквания не важат за райони, където няма цъфтеж или когато кошерите спят
Публикувай отговор

Обратно към “Райони / Coasts ”