назад към Библиотека


Биологичен метод против вароатозата – ефективност над 90%

Това е превод на част от новозеландско ръководство за борба с вароатозата, представлява биологичен метод против вароатозата с ефективност над 90%+смяна на майките+направата на 1 отводка на всеки 2 семейства.Превода е мой така че ако има някои неточности предварително се извинявам.

8.2 Премахване на пилото и поставяне на капан
Премахването на пилото за контрол на вароатозата се основава на принципа че веднъж като се запечата кара остава заклещен в килийките.Така акарите могат лесно да бъдат махнати от семейството без да имат възможност да се върнат в/у възрастните пчели..

8.2.1 Премахване на работническото пило.
Премахване на цялото работническо пило за период от 24 часа има 90 % ефективност за премахване на вароа от семейството.трябва да има също така и система за изолиране на майката на една рамка,и след това преместването и на друга за интервал така че пилото да действа като капан за привличане на акарите търсейки къде да се репродуцират.Три рамки с пило произведени в интервал от 9 дни и след това махнати за още 9 ще хване 79% от акарите в средно сем.Рамките с пило могат да бъдат подложени на третиране с мравчена киселина някъде извън кошера.Главния проблем при премахването на рамки с работническо пило е този ,че има нужда от премахването на голям брой рамки с пило за да се постигне добър контрол.И това би повлияло на развитието на полулацията в сем.
Премахването на работническо пило може да редуцира нивото на кърлежи,но също така има ефект и върху продуктивноста на семейството и времето за рабата със семействата.

8.2.2 Капан с търтеево пило
Вероятно най добре познатия биотехнически контрол е този с премахване на търтеевото пило.Търтеевото пило се използва в този случай защото кърлежите вароа показват 8 до 10 пъти по голяма предпочитаност към търтеевите килийки отколкото към работническите.Така много по малко пило трябва да бъде премахнато и ефекта върху колонията не толкова силен,освен ако не се използва за бащино семейство.
Премахването на търтевото пило редуцира популацията на вароа и не влияе върху продуктивноста.

Европейски изследователи са направили теоретичен модел на ефекта на премахване на търтеевото пило в/у популацията на вароа. Те приемат че поставянето на рамка с 1500 търтееви ларви в центъра на гнездото,последвано от махане на рамката и унищожаване на пилото 1 седмица след запечатването.техния модел показва че ако това се направи 2 пъти през един месец в началото на лятото,популацията на вароа в тежко засегнато семейство ще бъде редуцирана от 16 000 кърлежа до 1750(89%)като се предполага че няма реинвазия.Резултатът беше потвърден от полеви тестове.Търтеевата рамка ще преполови поне временно популацията на вароа в сем.Както и да е популация от 1750 кърлежа в средата на лятото според мнозина ще изисква още едно третиране през есента.

Проблемите при поставянето на търтеевата рамка в голямо семейство са тези:
1)вече има значителен брой кърлежи в запечатаните килийки които няма как да се прехвърлят в капана
2)голямото количество на работническо пилоще привлича кърлежи колкото и да е по привлекателно търтеевото.
Тези проблеми могат да бъдат решени.Изследванията показват че ако една пита с търтеево пило бива поставена в семейство без пило и бъде махната седмица по късно,това ще доведе до редуциране на популацията на вароа с 92.5%.Две рамки ще доведът до редуциране от 99.4% равносилно на най доброто третиране с химикали.
В резултат от това моделиране ,изследователите са разработили метод който съчетава търтеевата рамка капан с пчеларските практики за борба с роенето и увеличаване на семействата.
Рамката капан може да бъде направена като се вземе добре изградена пита и се отреже полукръг от долната и част.Друг добър метод е като се постави магазинна рамка по-средата на плодника в края на пролетта при добър нектаропоток.пчелите ще изградят търтеев далак под рамката който лесно може да се изреже след това когато килийките се запечатат.

8.2.3 Метод чрез разцепване на семeйствата
Този метод е разработен от холандски изследователи и е базиран на теоретичния модел на популацията и разпространението на вароа ,плюс техники за билогичен контрол на вароатозата прилагани във Виетнам.Метода се прилага по време на роевия контрол през късната пролет или ранното лято.Също така и при направата на есени разцепвания на сем. през късното лято когато все още има нектарен поток.
Капана за търтееи може да бъде комбиниран с нормалните пчеларски практики за борба с рояването и направата на отводки.

Step 1

 • Избиране на 2 семейства (А) и (Б).
 •  Поставяне на рамка с празни търтееви килийки в центъра на плодника на сем. (А)

Step 2 (една седмица по късно)

 •  В семейство (А) ,стръскваме всички пчели от рамките с пило, освен тази с търтеевото. И поставяме пилото в другото семейство (Б).
 • Поставяне на втора празна рамка с търтееви килийки в центъра на плодника на сем.(А).
 •  поставяне на майката на сем.(Б) над ханеманова решетка в друг корпус с празни изградени рамки.
  Семейство (А) сега има само една рамка с открито търтеево пило и една празна търтеева рамка,докато семейство(Б)има 2корпуса с пило + трети с празни рамки и майката.

Step 3 (една седмица по късно)

 • махане на рамката с търтеевото пило(и акари) кято сега е запечатана от сем.(А)(рамката която съдържаше открито търтеево пило една седмица по рано.)Рамката може да бъде разпечатана с нож или с пчеларска вилица , а ларвите да бъдат премахнати с центрофуга или просто стръскани на земята.Търтеевите ларви са отлична храна за пилета.
 • поставяме почистената рамка(или друга) в центъра на плодника на сем. (А)
 • Стръскване на всички пчели от рамките с пило които са получени над ханемановата решетка в сем.(Б).Пилото е твърде младо за да има акари,преместваме пилото в сем . (А)
 • Вземат се пчелите и майката от третия корпус и се създава отводка без пило сем(В).Стръскват се всички пчели от втората рамка с търтеево пило в сем.(А)(сега съдържаща открито търтеево пило) и се поставя в центъра на сем. (В).
 •  поставяне на брониран маточник в сем (Б).

Step 4 (една седмица по късно)

 • стръскване на пчелите от рамката с тътеево открито пило в сем. (А), и поставянето и в центъра на сем (Б).
 • Махане на рамката съдържаща сега запечатано търтеево пило(и акари) от сем.(В)и унищожаване на ларвите(виж Step 3).

Step 5 (една седмица по късно)

 • Махане на рамката съдържаща сега запечатано търтеево пило(и акари) от сем.(Б)и унищожаване на ларвите(виж Step 3).
 • Проверка на сем. (Б) за нова оплодена майка.
  Според полевите изследвания на холандски изследователи този метод има от 83.4% до 93.4% ефективност за унищожаване на акарите при всичките 3 семейства, в зависимост от количеството на търтеевото пило в капаните.Изследователите са отглеждали 70 пчелни семейства според този метод през последните 5 години в Холандия без да използват химически средства. Изследователите са открили че времето нужно за едно сем. не е много повече отколкото това за контролните семейства,допълнителното време е за поставяне и махане на търтеевите рамки.

8.2.4 Изолираща клетка за майка
За да се увеличи ефективноста на метода пчеларя понякога поставя майката в изолатор,той се прави от парче ханеманова решетка и позволява на кърмачките да преминават.Лесно може да се направи и от дърво и пластмасова ханеманова решетка. В резултат изолираща клетка не е нужна и използването на такава е времепоглъщащо и има ефект в/у популацията на сем. тъй като майката е ограничена в снасянето си.