назад към Библиотека


Декларация на пчеларите от област Шумен

До Работната група, инициатор на „Среща – разговор… за бъдещето на пчеларството в Р България”, планирана за 13.02.2010 г. от 14 часа във Военния клуб – гр.Плевен
Копие: МЗХ;
Копие: МОСВ;
Копие: Медии

ДЕКЛАРАЦИЯ

От пчеларите от област Шумен, членове на ПД”Камчийска пчела”-гр.Шумен, ПД”Нектар” – гр.Шумен, ПД – гр.Смядово, ПД-Каспичан и ПК”Камчийска пчела” – гр.Шумен
„Повечето култури – 87 от най-важните 115 на планетата – имат нужда от опрашване, за да раждат плодове, ядки и семена”, казва агроекологът Александра-Мария Клайн от университета в Гьотинген. Тези култури съставляват около един трилион долара от общите годишни продажби на селскостопанска продукция по света, равняващи се на средно три трилиона долара. Освен това те осигуряват 35 процента от калориите, консумирани от хората всяка година и по-голямата част от витамините, минералите и антиоксидантите. А според Министерството на земеделието на САЩ 1/3 от храната идва от опрашвани от насекоми растения, като 80% от тези растения се опрашват от пчелите.
Затова и човечеството като цяло, е разтревожено от появилия се феномен „синдро¬ма на празния кошер“.

През 2007 и 2008 г. е отче¬тено особено голямо намале¬ние броя на пчелните семей¬ства. За САЩ, Канада и стра¬ните от Европа този рязък спад достига от 20 до 80% от общия брой на отглежданите пчелни семейства в тези страни. Те са водещи и по площи, засявани с ГМК.
Многократно сме писали и изпращали отворени писма до МЗГ, МЗП и медии, в които сме изразявали своето становище по проблемите на пчеларството в Шуменска област и сме отправяли своите искания за неотложна финансова помощ за оцеляване на отрасъл пчеларство, отговаряха ни, че „Националната тригодишна програма по пчеларство 2008/2010 г.” ще ни помогне. Нашето мнение за нея и вижданията ни как трябва да се подпомагат пчеларите в България е изразено в „Гледна точка-пчеларите от Шумен” от Даниела Челебиева, разгласена по шуменските медии.(ПРИЛОЖЕНИЕ)
Запознати сме и одобряваме „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НЕЗАБАВНА ПОДКРЕПА НА ПЧЕЛАРСТВОТО”, представена от инж. Илия Цонев на 04.05.2009 г., във връзка с РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ПЧЕЛАРСТВОТО от 20.11.2008г.

Затова ние – шуменските пчелари,
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ СМЕ ЗА :

 1. БЪЛГАРИЯ –СВОБОДНА ОТ ГМО , СЕГА И ЗАВИНАГИ!
 2. ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, като се създаде една единствена Пчеларска организация, която да защитава техните интереси, отстоява принципа на равнопоставеност между всички пчелари – любители и професионалисти, регистрирани земеделски производители и нерегистрирани, защото растенията се нуждаят от пчели, които да ги опрашват без да имат претенции, чия собственост са пчелите.
 3. ТАЗИ ПЧЕЛАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЯБВА ДА РАЗРАБОТИ И ПРЕДСТАВИ ПРЕД МС (МЗХ И МОСВ) СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ И ВЪЗХОД НА ОТРАСЪЛА С ЦЕЛ:
 • създаване на фонд”Пчеларство”, който да се включи към фонд „Земеделие” и да се управлява от „Разплащателната агенция”, процедурите по обслужване на пчеларите да бъдат максимално опростени. Предлагаме всеки пчелар, след като е регистрирал пчелин в РВМС, да има право да се регистрира за подпомагане в ОРА, където в края на всяка календарна година да представя заверен от участъковия ветеринарен лекар Ветеринарно-медицински дневник на пчелина и квитанция за платен членски внос на Пчеларската организация за текущата година, за да му бъде изплатена еднократна годишна финансова помощ на база брой пчелни семейства в началото на следващата година на посочена от него банкова сметка.
  Основната задача на пчеларя е да отглежда здрави и работоспособни пчели, които да опрашват ентомофилните растения. Пчеларството е стратегически отрасъл, значим за биоразнообразието, необходим за съществуване на земеделието и животновъдството. Обществената полза от пчеларството е многократно по-голяма от личния интерес на отделния пчелар.
 • отпускане на държавна субсидия за всяко регистрирано в РВМС пчелно семейство. Подкрепяме предложението от 04.05.2009 г. на инж. Илия Цонев, член на Националната научна асоциация по пчеларство и предлагаме минимална сума от 40 лева за 2010 г.( 1/6 от минималната работна заплата), която да се актуализира всяка година спрямо инфлацията и минималната работна заплата.
  Поради голямата важност на опазването на пчелите, предложението за субсидиране на пчелните семейства да се съгласува с ЕС и дори да се разпространи и в другите страни членки на съюза, за да има равнопоставеност на пчеларите от ЕС по отношение на пазара на пчелни продукти.
 • приемане на „Национална програма за развитие на пчеларството”, която да подпомага регистрираните земеделски производители – пчелари при създаване на нови пчелни семейства и др.
 • защита на територията и гражданите на Р България от ГМО, това е предпоставка за опазване на пчелите, биоразнообразието в Природата и човешкото здраве.
 • организиране на курсове за квалификация и преквалификция на пчеларите, предпоставка за отглеждане на здрави и силни пчелни семейства.
 • популяризиране на пчеларството, предпоставка за привличане на млади хора към тази благородна и интелигентна професия.
 • популяризиране на пчелния мед и пчелните продукти, предпоставка за здраве и дълголетие на българската нация.

 

Председател на ПД”Камчийска пчела”:………………………..

/инж. Христо Христов/

Председател на ПД”Нектар”: …………………………………….
/Марин Орманов /

Председател на ПД-гр.Смядово:: …………………………………
/Станчо Станчев/

Председател на ПК”Камчийска пчела”: ………………………..
/Ивайло Киряков/