назад към Библиотека


Мравчена киселина

Нужна ли е на нашия пчелар мравчената киселина

19-01-2004 г. Д-р инж. Костадин ГЕОРГИЕВ – София

Един от най-разпространените източници на замърсяване на пчелните продукти са лекарствата, широко използвани в борбата с вароатозата, като варотом, варостоп, варостат и др., тъй като се прилагат системно за тази цел. Те спадат към синтетичните липофилни субстанции, мастноразтворими са и са много устойчиви, т. е. не се разлагат дълго време. Токсични са и се акумулират във восъка и меда.

Според изследване, проведено в Нова Зеландия, използването на флувалинат (варотом) в продължение на 2-3 години последователно по 3 пъти годишно води до пълна резистентност. Това прави лекарствените препарати негодни за употреба в борбата с вароатозата. Международните стандарти не допускат в пчелните продукти наличие на остатъци от синтетични субстанции. Новият Закон за пчеларството забранява използването на антибиотиците. Същите мерки са взети отдавна в Европа и света и ако иска българското пчеларство да стъпва на световните пазари, трябва да се прекрати употребата на лекарства, които дават трайни остатъци и правят българския мед неконкурентоспособен на световните пазари.

ПО СВЕТА

При борбата с вароатозата в световен мащаб отдавна използват натурални летливи мастноразтворими субстанции от групата на етеричните масла като тимол, както и разтворими във вода органични киселини, каквато е мравчената киселина. Те представляват естествени компоненти на меда и нямат токсично действие, а също така рискът от създаване на резистентност е доста по-малък. По тези причини тяхното прилагане не влошава качеството на пчелните продукти. Това мнение е изказано от Института по пчеларство в Берн, Швейцария. До същото заключение са стигнали и учени от Канада, Германия и други страни. Високата ефективност на мравчената киселина в борбата с вароатозата се дължи на факта, че пчелите понасят много по-висока доза газове мравчена киселина в сравнение с акарите.

При използването й се унищожават и други вредни микроорганизми в кошера. Мравчената киселина е единствената от всички алтернативни субстанции, която убива акарите и в пилото. При неправилно дозиране и концентрация обаче може да се навреди на пчелната майка. Мравчената киселина е летлива и се изпарява относително бързо. Точно дозиране може да се постига с използването на специален изпарител на мравчена киселина, снабден с филтър от специален материал и подходяща повърхност. В него се зарежда 60-процентова мравчена киселина, която се изпарява 10-21 дни в зависимост от околната температура и големината на филтъра. В Германия подобен изпарител се използва повече от 15 години за борба с вароатозата. В случаите на необходимост от късно третиране при температури, по-ниски от 10 градуса С, се използва 85-процентова мравчена киселина, тъй като тя се изпарява по-бързо от 60-процентовата мравчена киселина при по-ниски температури. Важно е да се знае, че парите на мравчената киселина са по-тежки от въздуха и затова изпарителите се поставят в горната част на рамката (кошера). По този начин изпаренията от мравчена киселина обхващат целия кошер.

МРАВЧЕНАТА КИСЕЛИНА СЕ ИЗПОЛЗВА И ПРИ СЪХРАНЕНИЕ НА ПЧЕЛНИТЕ ПИТИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕТО ИМ ОТ ВОСЪЧНИЯ МОЛЕЦ

Понастоящем мравчената киселина и другите субстанции, които се използват за алтернативна борба с вароатозата, не са широко разпространени на нашия пазар, но все повече ще се налагат като по-добра алтернатива на синтетичните субстанции. Те са с достъпни цени и се произвеждат в различни варианти в чужбина. Благодарение на БПС у нас вече е усвоено производството на изпарители и подходящи филтри за българските условия. Поилка изпарител Монтира се на допълнителна летва в горната част на свободна рамка на такова разстояние от горната летва, че дасе използва и като изпарител на мравчена и други киселини. В Германия този изпарител се използва повече от 15 години за борба с вароатозата (като изпарител на 60-процентова мравчена киселина). Високата ефективност в борбата с вароатозата се дължи на това, че пчелите понасят много по-висока доза газове от мравчената киселина в сравнение с акара (кърлежа). Тъй като мравчената киселина е съставен компонент на меда, няма никаква опасност от замърсяването му при използването й. Не е доказана никаква резистентност при продължителна употреба на мравчена киселина. При използването й се унищожават и други микроорганизми в кошера. Монтираният на горната част на рамката изпарител се запълва със 180 мл (куб. см) мравчена киселина със спринцовка или със специален накрайник към бутилката с киселината. По време на запълването съдът (заедно с рамката) се накланя в обратна посока на отвора. След това се монтира изпарителният картон с капачето и се поставя предпазителят (решетката).

РАМКАТА С МОНТИРАНИЯ ИЗПАРИТЕЛ СЕ ПОСТАВЯ БЛИЗО ДО ГНЕЗДОТО, КЪДЕТО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ ПЧЕЛИТЕ, НО НЕ ДО ПИЛОТО

Това е необходимо, за да се поддържа температура за изпаряването на киселината. За системи кошери Лангстрот-Рут и на двата корпуса се монтира по един изпарител. В комплекта има два броя изпарителен картон. По-големият картон се използва при по-ниски външни температури. От изследванията в Германия е доказано, че изпарителят може да се използва при външна температура до +37 градуса С. Обработването на пчелните семейства с мравчена киселина трябва да се извършва два пъти годишно (април-май и август-септември). Продължителността на третирането всеки път трябва да бъде от 10 до 21 дни. Ако мравчената киселина в изпарителя не достигне за такъв период, може допълнително да се долее киселина. Изпарителите могат да се използват, като се поставят в най-горния корпус, когато се съхраняват пчелните пити за предпазването им от восъчния молец.

Указания за техника на безопасност

  1. При работа с изпарителя обезателно се ползват защитни ръкавици.
  2. При попадане на капки от мравчена киселина върху кожата и очите незабавно трябва да се измие обилно със студена вода.
  3. Да се спазват всички препоръки, дадени от производителя на мравчената киселина.
  4. Мравчената киселина да се пази на недостъпни за деца и други хора места.

Отчитайки сериозността на проблемите, които възникват с наличието на остатъчни продукти в меда и другите пчелни продукти, ръководството на БПС реши да започне изпълнението на една целенасочена програма за постепенно достигане и гарантиране на качество, което се полага да притежават българските пчелни продукти. Основното ще бъде създаването на знак за качество на БПС, което ще се осъществи в едногодишен период едновременно с пускането и сертифицирането на лабораторията на съюза. През това време трябва да се решават отделни проблеми, които ще подпомогнат изпълнението на програмата по качеството. Такъв е проблемът с използването на мравчената киселина за борба с акара, молеца и други вредители по пилото и пчелите.

В тази връзка БПС е възложил на фирма, работеща в областта на химически продукти, ползвайки световния опит, да разработи технология и приспособления за най-ефективно използване на мравчената киселина в пчеларството. След близо едногодишна работа и експериментиране вече може да се отчете, че задачата е изпълнена. Разработен е изпарител за мравчена киселина, който ще се използва за борба с акара в кошерите, за предпазване от восъчния молец и за съхранение на восъчните пити. При внедряване на тези изпарители след продължителни преговори е достигната икономическа схема, която е изгодно за всички пчелари. Схема за внедряване на изпарител на мравчена киселина Изпарител, комплект с два филтъра 2,50 лв. (има го в магазините в цялата страна) Цена за доставка чрез пчеларските дружества – 1,80 лв. Магазините в страната ще получават до 20% отстъпка от посочената цена в зависимост от закупеното количество. Пчеларските дружества ще получават изпарителите по посочената фабрично-заводска цена при представяне на списък на пчеларите със заявените от тях количества, заверен от председателя и секретаря на пчеларското дружество.

Заготвената и разфасована 60-процентова мравчена киселина ще се предлага по следната схема: Мравчена киселина (60%) 3,50 лв. (цена в магазините в цялата страна лв./кг) Цена за доставка чрез пчеларските дружества лв./кг – 2,90 лв. При неспазване на така определените максимални цени, на които тези продукти трябва да достигнат до пчеларите, съответните търговци ще се лишават от правото да получават нови доставки.