назад към Библиотека


Открито писмо до МЗГ и НБПС

ДО Г-Н МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ДО Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НБПС
ДО Г-Н ГЛ. РЕДАКТОР НА “ПЧЕЛАРСКИ ВЕСТНИК
ДО МЕДИИТЕ
Уважаеми господа,
Пчеларството у нас е в много тежка рецесия. Прилагам Ви някои данни за изкупните цени и цените на пазара на основният продукт на пчеларството у нас – МЕДА, за да добиете представа за положението на производителите в този отрасъл.

РЕАЛНО ЗА ПАЗАРА НА МЕДА – НЯКОИ СЪПОСТАВКИ С ДАННИТЕ ИЗНЕСЕНИ ОТ Г-Н РУМЕН МИЛЕВ – председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на мед и пчелни продукти в България – изказване НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛНА МЕДА В НЕСЕБЪР 2005 Г

МАГАЗИН БИЛЛА ПЛЕВЕН – ЦЕНИ НА ДРЕБНО неделя, Ноември 20, 2005

ФИРМА “СИЗИФ”

Полифлорен мед 0,9 кг, ст. буркан 5,59 лв. За 1 кг 6,11лв. Търг. отстъпка 20% -1 лв
Акациев мед 0,38 кг ст. булкан 3,09 лв за 1 кг 8,13 лв

ФИРМА “ПАЛХУТЕВ”
Полифлорен мед 0,4 кг. Ст. буркан 2,99 лв за 1 кг 7,97 лв.

ФИРМА “БУЛМЕД”
Полифлорен мед 0,9 кг. Ст. буркан 5,09 лв за 1 кг 5,69 лв

ОРИЕНТИРОВАЧНИ РАЗХОДИ НА ТЪРГОВЕЦА ПРЕРАБОТВАТЕЛ за 1 кг мед
Др. разходи – доставка 0,02, преработка 0,02, опаковка 0,05 = 0,1 лв
Буркан А 0,7 0,15 лв; Етикет 0,05 лв; Капачка 0,07 лв; Др. разходи всичко 0,1 лв/кг
Всичко: 0,37 лв/кг закръглено: 0,40 лв/кг

Приемаме от 6,11 лв за ф. “Сизиф”
– изваждаме търг.отст. 1 лв; др. разх. общо 0,40 лв/кг; 6,11- 1,40=4,71 – 1,80 за произв.=2,91лв чиста печалба на търговеца – преработвател

За ф. “Булмед” 5,69-1,40=4,29 лв/кг – 1,80 за произв= 2,49 лв/кг чиста печалба печалба

ПРИ ИЗКУПНА ЦЕНА НА МЕДА 1,80 ЛВ/КГ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПЧЕЛАР: 4,71- 1,80=2,91 лв/кг до 2,49 лв/кг ПЕЧАЛБА на търговеца – преработвател

1,80 лв/кг за меда на производителя, в което влизат разходи за пролетно и есенно подхранване, рамки, поддръжка на кошери, ТРУД и МНОГО ДРУГИ !
Ако съпоставим цените на едро обявени в Интернет от немски производители за разфасован в буркани по 0,5 кг полифлорен мед 3,60 евро и акациев мед 4,20 евро- съответно 7,20 и 8,40 евро за килограм – съответно 14,40 и 16,80лв за килограм и ги съпоставим с цените, които дава г-н Румен Милев, виждаме , колко печелят търговците – преработватели на вътрешния и външния пазар и колко производителите – пчелари.

Инж. Сава Дончев donchevs@mail.bg