назад към Библиотека


Покана за членство в единния БПС

Уважаеми колеги-пчелари,

На 13.02.2010 г. от 14 часа във Военния клуб в Плевен се проведе Срещата – разговор за бъдещето на пчеларството в България, тя бе открита от бай Кирил Киров от Несебър. Поздрав към всички участници отправи бай Георги Тодоров от Пловдив. Изказванията и на двамата бяха бурно аплодирани. Инициатори на срещата са пчеларите от Пловдивската пчеларска организация и Сдружение №1 на пчеларите – носители на званието Пчелар №1 на България, подкрепяни от Националната научна организация по пчеларство. Доклад за развитието и проблемите на пчеларството в България прочете инж. Михаил Михайлов, председател на Софийската пчеларска организация. Последваха изказвания на представители на пчеларските организации от Плевен, Пазарджик, Русе, Бургас, Кюстендил, Видин, Шумен и др.. Инж. Илия Цонев, който най-активно участва в протестите срещу ГМО в София, запозна накратко колегите с концепцията си за създаване на единен БПС. Той е член на Националната научна асоциация по пчеларство, автор е на книгата „Наръчник за добри пчеларски практики“, София, 2006 г. и др. Аз запознах участниците с Декларацията от шуменските пчелари, всички одобриха идеята за създаване на единен БПС на всички пчелари-производители на пчелен мед и пчелни продукти. Взето бе РЕШЕНИЕ за учредяване на БПС и бе избрана Работна група за изготвяне на необходимите документи, състояща се от 11 души. Инж. Илия Цонев бе избран за член на Работната група, освен Концепция за Единен Български Пчеларски Съюз (БПС) той е изработил и проект за Устав на БПС. За контакти и допълнителна информация електронният адрес на инж. Илия Цонев е: iliatsonev@abv.bg. Аз също бях предложена от бай Георги Тодоров и избрана за член на Работната група като представител на жените-пчеларки.

Целите на единния БПС са:

  1. България свободна от ГМО, сега и завинаги!
  2. Създаване на Държавен фонд „Пчеларство“
  3. Дървавна субсидия за всяко регистрирано в РВМС пчелно семейство (40 лева годишно за 2010 г.)
  4. премахване на данъка на пчеларите и др.

Призоваваме всички пчеларски дружества и организации от цялата страна да проведат събрания и вземат решение за членство в единния БПС, изпращайте ни Протоколи от проведените събрания, придружени със списъци на вашите членове, съдържащи трите имена, адрес по местоживеене, брой пчелни семейства и подпис, на адрес: гр.Шумен – 9700, Пощенска кутия 554. Краен срок за изпращане 24.03.2010 г.

Поканваме всички пчелари – производители на пчелен мед и пчелни продукти, любители или професионалисти, регистрирани или нерегистрирани земеделски производители, изпращайте ни писма-заявления за членство в единния БПС, като посочите трите си имена, адрес по местоживеене, брой пчелни семейства и подпис, на адрес: гр.Шумен – 9700, Пощенска кутия 554. Краен срок за изпращане 24.03.2010 г.

За мнения, предложения и въпроси ми пишете на ел.поща: d.chelebieva@abv.bg

Нека вдигнем гордо глави и твърдо отстояваме правата на нашите пчели, а също и нашите права. Отглеждането на пчели – от любители и професионалисти е жизнено необходимо за Природата и Човека, ползата от пчелите за Обществото е многократно по-голяма от личната полза на отделните пчелари. Пчелите са застрашени от изчезване. Няма време за чакане, крайно време е за активни действия!

Поздравявам Ви с едно мое стихотворение:

ДА ВДИГНЕМ ЧАШИ

Силистра е знай, мой бащин край,
там се родих и мляко вкусих.
Плевен е знай, мой майчин край,
там аз проходих и проговорих.

Русе е знай, ученически рай,
там аз спортувах, пях и танцувах.
Шумен е знай, студентски рай.
тука се влюбих, омъжих, родих.

България знай, е земен Рай,
с чудна природа, Велика рода,
навред живеят, сърдечно пеят,
весели хора и вият хора.

Да вдигнем чаши, с другари наши,
стари пчелари, още медари:
-Бъдете здрави, мъже корави,
жени кокетни, и дълголетни!

С вяра и надежда моля се Богу,
да сме единни и на полза Роду!

С признателност и благодарност за самоотвержения Ви труд и с много любов:
Даниела Челебиева – член на Работната група, професионален пчелар с два пчелина и 156 челни семейства, регистриран земеделски производител, практикувам биологично пчеларство.

Заб. Ентомофилните растения се нуждаят от опрашване и не претендират, чия собственост са пчелите. Една трета от нашата храна зависи от опрашването, а 80 % от него се дължи на пчелите.
Без пчели храната ни ще бъде много еднообразна, ще липсват важни вещества като витамини и антиоксиданти, които се осигуряват от плодовете, зеленчуците, ядките и семената, пчелния мед, поради това човечеството би загинало. ГМО са заплаха за пчелите и биоразнообразието, доказана е пряка зависимост на страните, разрешили ГМО и изчезването на пчелните семейства. Обединени ще защитим България от ГМО, ще гледаме здрави и силни пчелни семейства, ще допринесем за здравето и дълголетието на българската нация!