назад към Библиотека


Прехвърляне на пчелното семейство от дадан-блатов в многокорпусен кошер

Прехвърлянето се извършва по два начина – пълно и частично.

I. ПЪЛНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ
Основното пчелно семейство се прехвърля през март и април, тогава, когато все още няма пило. Прехвърлянето на отводките се прави през целия активен сезон.
При прехвърлянето се прави изрязване на рамките и цялото пчелно семейство влиза от дадан-блатов в многокорпусен кошер. Размерите на ДБ рамка са 435/300 мм, а на ЛР – 435/230. При прехвърлянето в многокорпусен кошер рамката се подрязва със 70 мм. Подрязването се извършва отдолу. Отрязването се извършва с трион или лозарска ножица. Предварително се прави шаблон за улеснение на подрязването. След подрязването се извършва приковаване на долната летвичка. Ако изрезките имат пило, те се връзват в една рамка и се връщат в семейството.
При директното прехвърляне много изгодно е да се създадат от един Дадан-Блат две семейства в осемрамкови многокорпусни кошери.

ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ОБЕЗАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕРИ МАЙКАТА!

Два многокорпусни кошера се поставят пред един Дадан-Блат, който се изтегля назад. Извършва се изтърсване на пчелите и подрязване на питите. Във всеки многокорпусен кошер се поставят по 6 рамки пило и мед и семействата се допълват до 8 рамки с восъчни основи или с изрезки. Ако в единия кошер влизат повече пчели, той се измества встрани, така че да се изравни потокът от пчели. В многокорпусния кошер винаги трябва да се работи на пълен комплект рамки. След разделяне на семейството в кошера, който е без майка, даваме зрял маточник. Всичко това се прави във втората половина на април или началото на май.

При подрязването на дадан-блатовите пити остават изрезки, които съединяваме по три и получаваме нова цяла рамка. От един дванадесетрамков Дадан-Блат се получават четири рамки с изрезки, с които допълваме двата многокорпусни кошера до осем рамки, като ги поставяме на 1-ва и 8-а позиция.Това се прави, когато в изрезките има пило. Ако в изрезките няма пило, кошерите се допълват с восъчни основи, които се слагат като 3-та и 5-а. Тъй като семейството без майка не гради, в него се слагат изрезките, а в това с майката – восъчните основи. Храненето на семейството през този период се извършва по следния начин:

  1. Хранилката със суха захар трябва да е непрекъснато пълна.
  2. Храненето със сироп е в съотношение 1:1, по 200-250 мл на ден или два пъти седмично по 700-1000 мл. На всеки литър сироп се дават по 1000 гама витамин В12 или едно драже ундевит (или друг комбиниран витамин – пентовид, витарал, фармавит).
    ГОЛ СИРОП НЕ СЕ ДАВА!!! СИРОПЪТ НЕ СЕ ВАРИ!!!

С даването на сироп се цели да се подсили развитието на пчелното семейство и да се ускори изграждането на восъчни основи. В този период се изграждат и строителните прозорчета в строителната рамка с цел намаляване количеството на кърлежа. По този начин той се изчиства над 90%. Мислено рамката се разделя на три части. В горната трета част се изрязват строителните прозорчета – три на брой, с размери на кутия за цигари. Всяко едно последователно се изрязва през 7 дни. В изрязаната част пчелите градят търтееви килийки, а майката залага търтеево пило, а именно в търтеевото пило се развива кърлежът.

Една до две седмици след прехвърлянето в осемрамков многокорпусен кошер на семейството се поставя магазин с пити. Ако нямаме изградени пити, се поставят 6 броя восъчни основи. От корпуса се изтеглят две пити (една с пило и една с мед) и се поставят на 1-ва и 8-а позиция в магазина, а останалата част от магазина се допълва с шест восъчни основи. Взетите от плодника пити играят ролята на мост за изтегляне на пчелите в магазина. Магазинните пити се изграждат обикновено за 7-10 дни. При паша в хранилката се поддържа количеството на сухата захар. Ако пашата е слаба, семейството се храни два пъти седмично с по два литра сироп + витамини.

След като шестте восъчни основи в магазина се изградят, плодниковите пити се свалят обратно в плодника като 1-ва и 8-а. Магазинът се допълва с две восъчни основи на 4-та и 5-а позиция. Преди да се свалят, се изрязват далаците на плодниковите пити. За да се избегне образуването на далаци, с три кабарчета към долната летва на рамката се захваща парче платно – т. нар. престилка.

Когато магазинът е изцяло изграден и покрит 100 % с пчели и питите са залети с мед, пристъпваме към изграждане на втори корпус. Донася се корпус с осем рамки с восъчни основи. Върху дъното си остава старият корпус. Магазинът се сваля и върху стария корпус се поставя новият с восъчните основи. Магазинът се слага над новия корпус.
От новия корпус с восъчни основи изваждаме две рамки и ги поставяме като 3-та и 5-а в долния корпус, а от долния корпус изтегляме две рамки – 1-ва и 8-а, в горния корпус и ги поставяме отново на 1-ва и 8-а позиция. По този начин затваряме восъчните основи между пило и мед и пчелите много бързо ги изграждат. Ако магазинът е с незапечатан мед, може да се сложи отдолу. След като вторият корпус е изграден, 1-ва и 8-а рамка се свалят долу като крайни, а 3-та и 5-а се качват горе. Храненето през този период е два пъти седмично с по два литра сироп + витамини. Когато всичко е изградено и пълно с пчели, се слага трети корпус с восъчни основи. На дъното слиза бившият втори корпус с майката, върху него се поставя новият корпус с восъчни основи, като се изтеглят две пити за мост. Върху новия корпус се поставя ханеманова решетка, за да не може майката да се качи нагоре. Слага се магазинът и отгоре първи корпус. След като се излюпят пчелите от първи корпус, той се замедява заедно с магазина и после се центрофугира. Питите от първия корпус се стопяват на восък.

Пълното прехвърляне и обзавеждане на два корпуса и магазин става през юни-юли или за около 60-70 дни. Комплектованият осемрамков многокорпусен кошер се състои от два новоизградени корпуса и един новоизграден магазин.
Прехвърлянето от Дадан-Блат в многокорпусен кошер може да стане и по следния начин: даданблатовите пити се поставят в корпус и магазин отдолу. След това се извършва подрязване на питите, като майката трябва да се намери. По-нататък се пристъпва към изграждането на магазин и т. н., както вече беше описано.
Когато искаме майката да се качи от долния в горния корпус, напушваме обилно през прелката. Когато искаме майката да слезе от горния в долния корпус, приготвяме 5% разтвор на карбол – 1 л вода, 50 г карбол и 50 г глицерин. С този разтвор напояваме памучно платно и го поставяме върху рамките на горния корпус. От миризмата на карбола майката бързо слиза в долния корпус и можем да поставим ханеманова решетка.

II. ЧАСТИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Такова прехвърляне се прави, когато искаме да напълним един осемрамков многокорпусен кошер, да вземем продукцията и да направим отводка.
Частичното прехвърляне се прави през март, като първоначално се прави силно стеснение на семейството. Целта е семейството да стане на четири рамки с пило от „дъска до дъска“. Разширява се с восъчни основи до дванадесет рамки Лангстрот-Рут.

В многокорпусен кошер, поставен до даданблата, се прехвърлят осем рамки и веднага се поставя магазин. Майката също се прехвърля в многокорпусния кошер. Старият кошер (Дадан-Блат) се премества 2 метра встрани и 2 метра назад. Поставя се зрял маточник или оплодена майка и се прави отводка. Този кошер се разширява до 12 рамки чрез градеж на восъчни основи Лангстрот-Рут и след като се развие, се заселва още един осемрамков многокорпусен кошер. Така от един дванадесетрамков Дадан-Блат се правят два осемрамкови многокорпусни кошера и една отводка Дадан-Блат.