назад към Библиотека


Справедлива ли е цената на меда?

Преработвателите и търговците трябва да изградят с пчеларите коректни делови отношения, основаващи се на взаимно зачитане на интересите.

10-11-2004 г. Венцислав УЗУНОВ

Поставената в последно време тема за обсъждане относно реалността на предлаганата цена в рамките на 1,80-2 лв. за килограм мед на едро предизвика бурно недоволство и отчаяние при производителите на пчелен мед. Дали е реална? Реална е, защото в момента това е предложението на преработвателите и търговците, но дали е справедлива е вече друг въпрос.

За хаоса в родното ни пчеларство е ставало дума и преди, но все пак да припомня някои истини. Пчелата дава на човека меда – течното злато на природата, с нищо несравнимия по хранителност и лечебни свойства продукт. В древността са смятали меда за велик дар на боговете, изпратен на земята за благото и щастието на хората. Но явно това е било отдавна. В днешно време цената му се приближава до тази на захарта. Съгласен съм с правилата, предложени от преработватели и търговци. Медът трябва да се отнема от пчелите при стриктни правила за качество и хигиена. Не трябва да забравяме, че най-добри условия за запазване на качествата му са тези в пчелната пита.

За да запази медът естествения си вид и свойства, има евтина и лека методика, която запазва абсолютно всички хранителни и лечебни качества на меда. Тя се състои в следното: веднага след като производителят центрофугира меда, той трябва да бъде изкупен. Незабавно да се отправи към преработвателното предприятие и докато е течен, да се разлее в разфасовките за продажба. Всяка по-нататъшна обработка на база загряване до определени градуси води до загуба на най-ценните хранителни и лечебни качества на меда. Освен това при загряването фруктозата частично се превръща в оксиметилфурфурол, който има токсично действие, ако не греша.

Цената на пчелния мед се определя от качеството, а то е на най-високо равнище на ниво пчелар. Дори смесен мед от различни периоди на сезона и от едни и същи пчели е с по-ниско качество. В тази смес се губят специфичните вкусови качества на оригинално събирания мед. Тази е именно причината цената, плащана за качествен мед, да бъде по-висока, и то в пъти.

Пчеларството само по себе си е едновременно и наука, и изкуство. Предизвикателствата и преди, и сега са различни по характер, но не и по сложност. С преработвателите и търговците на пчелни продукти трябва да изградим делови отношения, основаващи се на доверието, коректността и взаимното зачитане на интересите. Пазарът на пчелни продукти трябва да се изгради стъпка по стъпка, а този, който не иска да върви по този път, да не идва с нас.