назад към Библиотека


Тъжни картини от една изложба

ДО Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ДО Г-Н МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ДО Г-Н МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА
ДО МЕДИИТЕ

О Т В О Р Е Н О П И С М О
ТЪЖНИ КАРТИНИ ОТ ЕДНА ИЗЛОЖБА
/ЕДНА РАЗЛИЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА/

Отмина поредното Международно изложение – договаряне “Пчеларство Плевен 2006” . По стар навик от “доброто старо време” изложението започна и завърши с речите на Областния управител и други изтъкнати представители на властта за “Големите успехи” и “Светлото бъдеще”. Липсваше представител от най-важното за случая ведомство –Министерството на земеделието и горите. Организаторите от “Партнерс експо” отказаха да отделят 15 минути на плевенските пчелари да поставят най-важният за българските пчелари въпрос: ЦЕНИТЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ЕДРО НА МЕДА ПО-НИСКИ ОТ ЦЕНИТЕ НА ЗАХАРТА!

.Едно пояснение за незапознатите с пчеларството: Пчеларство без захар не става. Нещо като старата приказка за Настрадин Ходжа, който опитал да научи магарето си да работи без да яде, но то умряло точно когато започнало да работи без да яде. В конкретния случай: преди започване на медосбора се подхранва с 3 до 5 килограма захар на пчелно семейство във вид на захарен сироп. Резултатът е много силно семейство, с много пчели, които пълнят корпусите и магазините за стоков мед. След края на медосбора- при нас около 10- 20 август, след като се свалят магазините със стоков мед, се прави подбудително подхранване, за да се произведат повече пчели за презимуването. Често се оказва, че силни семейства са напълнили по 2 даже 3 магазина със стоков мед, но долу медът за презимуване е недостатъчен. И така през есента се дава подбудително и за презимуване пак 1 до 3 , в някои случаи и 4 килограма захар на кошер.Като се добави и по 0,5 кг захар рано пролетта за т.н. “подбуда” и още 4-5 килограма за новообразуваните семейства, т.н. “рояци”, всеки ще разбере защо пчеларство без захар не върви. ПОДХРАНВАНЕТО СЪС ЗАХАРЕН СИРОП ПО ВРЕМЕ НА МЕДОСБОРА ДАВА НЕКАЧЕСТВЕН МЕД. Вземайки предвид, че повече от 2 години търговците преди да купят меда на едро, вече вземат т.н. “средна проба” за анализ, и ако партидата е даже под средното ниво по БДС, който в някои отношения е с по-високи изисквания от Codex Alimentarius, отказват изкупуването или предлагат по-ниска цена. Следователно мнозинството от пчеларите са си взели бележка, не наливат захарен сироп по време на медосбора за стоков мед и предлагат качествен мед.

Нека се върнем на основният за всички пчелари въпрос – реализация на пчелните продукти. В дискусията представителя на Асоциацията на търговците-преработватели – г-н Стефан Курдов обясни, че цените на меда на международния пазар са много ниски, че от Китай се внася много евтин мед и те ще бъдат на загуба, ако изкупуват меда на цена по-висока от1,6-1,80 лв за килограм. На забележката че по данни от Интернет Аржентина сега изнася мед за Германия на цена от 1,96 дол/kg, до 2,22 дол/кг, което преведено по курса 1,62 лв за долар прави 3,17 лв/кг до 3,59 лв/кг, г-н Курдов отговори че това не отговаря на истината. Казано накратко, търговците не са склонни да заплащат на производителите една справедлива цена на меда. Що се отнася до дъмпинговите цени на китайският мед, достоверните сведения по този въпрос от Интернет са, че китайският мед е със значително по-ниско качество, изважда се недостатъчно узрял и за да се предотврати вкисването го загряват, което пък води до разрушаването на част от ензимите и аминокиселините. Има сведения, че качествения, неподправен български мед се използува като подобрител на некачествен евтин мед. Това ни дава основание да претендираме за по-добра цена. . Системното изкуствено поддържане на ниски изкупни цени от търговците и незаинтересоваността на МЗГ прави българският пчелар неплатежоспособен, с ниско самочувствие, без възможност да живее като нормален гражданин. У нас все още рядко се използуват пестициди и хербициди, в сравнение с развитите земеделски стопанства в Европа. Индустриалните предприятия, които замърсяват въздуха, водата и почвата са сравнително много малко, това също ни дава право да претендираме за качеството на българския мед.

Като съпоставим резултатите от направените от ДВСК проверки на меда през последните месеци в нашата търговската мрежа, констатираните фалшификации на предлаганият мед от големите български търговски и преработващи фирми от една страна и фактите, че от пчеларите производители се изкупува само проверен висококачествен мед, можем да разберем кой е виновен за разпространеното мнение на западните фирми, че българският мед е некачествен и се изкупува на сравнително ниска цена.
Що се отнася до замърсяванията с антибиотици, възможно е все още някои пчелари да използуват антибиотици “профилактично”, като не осъзнават, че даването на антибиотици профилактично е вредно. На практика антибиотика се дава в малки дози, които нямат лечебен ефект, а спомагат евентуалните болестотворни щамове да свикват с антибиотика и да не се влияят от него. Освен това при големите клиенти от Европа отказват да купуват мед, в който има и следи от антибиотици.

Както отбелязахме по-горе, у нас фермерите рядко използуват пестициди и не уведомяват пчеларите ако ги използуват. За да се избягва замърсяването на големи партиди мед с антибиотици и пестициди, у нас трябва да има поне 2 лицензирани лаборатории, които да правят такива изследвания, като по-голямата част от стойността на анализа се поеме от МЗГ. Като се вземе предвид, че в България има много добри условия за пчеларство, че то може да дава прехрана на много хора, че износа на пчелни продукти ще дава положителен принос на външнотърговския баланс, като се добави ползата от повишение на добивите на земеделската продукция следствие опрашването, което извършват пчелите, МЗГ трябва да направи всичко необходимо в подкрепа на пчеларството. То може да бъде алтернатива на хората с поминък тютюнопроизводство, което в световен мащаб по известни причини замира.

Трябва да се подчертае, че на “Пчеларство Плевен 2006” дойде и прочете лекция “Тенденции на развитие на пчеларството в световен мащаб и ролята на държавата в национален мащаб” г-н Gilles Ratia – президент на комисията по технологии към APIMONDIA И СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН КОНСУЛТАНТ ПО ПЧЕЛАРСТВО. Буди възмущение, че не присъстваше представителя на МЗГ, отговорен за пчеларството, когато на този форум се поставят кардинални въпроси за отрасъла.
Рязкото повишение цените на захарта на световния пазар по известни причини е другият голям проблем на нашето пчеларство. Важно е да се отбележи, че ако на световния пазар захарта от 232 дол/тон- респективно 376 лв тон- 0,376 лв/кг поскъпна до 444 дол/тон =720 лв/тон респ. 0,72 лв/кг,на нашият пазар от 0,80 лв/кг стана 1,80 лв/кг- колкото се изкупува от търговците меда! ОКАЗВА СЕ, ЧЕ ЗАХАРТА НА ЕДРО У НАС Е ПОВЕЧЕ ОТ 2 ПЪТИ ПО-СКЪПА ОТ ТАЗИ НА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР! Захар купуват не само пчеларите. Захарни изделия консумират в големи количества всички българи и спекулативното повишение на този продукт би трябвало да разтревожи поне малко Правителството и най-вече министерствата на икономиката и на социалните грижи. Нека припомним на Правителството, че преди десетина години у нас се самозабравиха производителите и търговците на сирене. Тогавашното правителство много бързо реши въпроса на пазарен принцип. Внесе една партида сирене от Дания, което се оказа с много по-ниска цена от това, което предлагаха нашите производители и търговци. Даде вносното сирене на няколко търговски вериги, като се следеше да се продава с регламентирана цена, а не с безбожна печалба. За много кратко време и цените на българското сирене станаха нормални.

Буди недоумение много ниската консумация на мед в България. Съставен от монозахариди /прости захари-фруктоза и глюкоза/, които много лесно се усвояват от организма, обогатен с ензими, витамини и микроелементи, всичко това събрано от цветовете на билки , храсти и дървета, гарниран с аромата от цветовете , от които е събран, определен като “храна на боговете” от преданията и легендите, пчелният мед отсъства от трапезата на българина. В тази насока е подходяща идеята на председателя на Националния браншови пчеларски съюз /НБПС/ – г-н Пламен Иванов, че нашите сънародници от малки трябва да приемат меда като храна. Той трябва да присъства в менюто на детските ясли и градини, в закуските на учениците, хотелите, ресторантите, казармите и военните училища, в домовете за сираци и възрастни хора, в менюто на спортистите, на масата на всеки българин. В това отношение търпят критика например и пчеларските организации и всички пчелари. От десетина години в страните с висок жизнен стандарт е известен т.н. “кремообразен мед”. Той се получава чрез продължително бавно разбъркване на пресен мед със ”закваска” от кристализирал мед. Крайният продукт е гъста маса, близка до консистенцията на маргарина, която намазана върху бисквита или филия хляб не протича. Много подходящо за малки деца, за възрастни хора, изобщо за всички. Все още липсват на нашият пазар смесите на пресни плодове /смлени или на парчета/ и мед. Те са един прекрасен букет с аромата и вкуса на плодовете и меда.

Една възможност за известно подобряване на положението на пчеларите – да продават меда си директно навън непреработен в тенекии, беше спряна от министър Мехмед Дикме от правителството на НДСВ, след съвещание с търговците и преработвателите на пчелни продукти. Въпреки многото протестни писма на Ръководствата на пчеларски организации и групи пчелари до МЗГ, статии в пчеларски вестници и списания с обяснения, че точка 3 на заповед РД 0943 от 14.03.2000 г. е вредна за пчеларството, МЗГ не реагира.

Наложената от търговците рецесия се отрази веднага и на производителите и търговците на пчеларски материали и машини. Покупките в този бранш вече са силно ограничени. Купува се най-дребното – рамки, восъчни основи и пчеларска тел, но в много малки количества. Кошерите и центрофугите само се оглеждат, но не се купуват.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА,
ДО КОГА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ОСТАВА ГЛУХА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КЪМ КОИТО ПРИНАДЛЕЖАТ И ПЧЕЛАРИТЕ!

Инж. Сава Дончев – donchevs@mail.bg