назад към Библиотека


Заседание с изключително значение за пчеларството

На 28 февруари беше проведено второто разширено Заседание на Научно-консултативния съвет по пчеларство (НКСП), изграден по инициатива на Българския пчеларски съюз.

На заседанието присъства целият научен потенциал, имащ отношение към пчеларските проблеми в страната. Председателят на НКСП ст.н. с Цеко Иванов представи присъстващите: ст.н.с. I ст. В. Петков, проф. Г. Цанков, доцентите П. Първанов, Ненчев и Динков от Тракийския университет в Ст.Загора, ст.н.с К. Калмуков от Опитна станция по акацията в гр. Свищов, ст.н.с. д-р Банкова от БАН, доц. Малинова от Л.У., доц. Генов – икономист, ст.н.с. д-р К. Гургулова, ст.н.с. д-р Б. Първулов, н.с. I ст. Т. Иванова, н.с.I ст П. Вачев, н.с. I ст. Желязков, апитерапевта д-р Петков и други. По служебни причини отсъстваха проф. Кънчо Кънчев и доц. Пламен Петров.

За първи път на една маса сядат толкова много научни деятели по пчеларство, които в откровен разговор споделиха мнения и предложения за утвърждаването на такъв високо отговорен и независим научен форум, който да решава на подобаващо ниво проблемите на пчеларството в България.
Беше разгледана и дискутирана проектопрограмата за работата на този съвет, която след отпечатване ще бъде изпратена по Интернет на участниците и ще е на разположение на желаещите да се запознаят с нея в офиса на БПС – ул. „Клокотница“ 29. Всеки желаещ и имащ отношение по пчеларските проблеми ще може да я намери и даде своето предложение за нейното изменение и допълнение. Бяха изградени и няколко комисии по проблеми със съответни председатели . Всеки един ще може да си подбере екип за разработване на съответните проблеми , като: майкопроизводство, медоносна растителност, залесяване и екология, болести и неприятели по пчелите, качество на пчелни продукти и др.

Беше разгледан и въпросът за подготовката и организирането на национални и международни научно -практични конференции по пчеларство и екология.
През втората половина на месец март ще се състои поредното заседание на НКСП, на което ще се разгледат и приемат предложенията, направени по проектопрограмата и комисиите.

НКСП се обръща към всички пчелари и пчеларски ръководители, имащи нужда от консултации и разработване на съответни програми, да ползват услугите му. С най-голямо удоволствие членовете на НКСП са готови да оказват помощ на издателите на пчеларски издания и ги консултират по различни интересуващи ги въпроси. Целта е българските пчелари да получават съвременна и обективна, научно – практическа информация по пчеларските проблеми.

НКСП не е под шапката на нито един от съществуващите пчеларски съюзи и е отворен към всички. Целта му е единствено обединяване, обучение и подготовка на пчеларите за предстоящото ни влизане в Европейския съюз.