назад

Кошер Лангстрот Рут

Л. Лангстрот (1810-1895) е иэвестен като „бащата на американското пчеларство“. През 1851 е иэработил раэборния тип кошер отварящ се отгоре. Благодарение на простото си устройство този тип кошер е получил широко разпространение в Америка и други страни. Статиите на Лангстрот в списанията по пчеларство се ползвали с голяма популярност, а книгата му „Пчела и кошер“ публикувана през 1853 г. , и до днес се смята за класическо издание за пчелите и пчеларството.

Амос Ивес Роот  (1839-1924). Подобрил кошера на Лангстрот

размери-450-375-240 мм
рамки-435-230-25 мм
стените са дебели-25 мм

Кошер Лангстрот Рут

Кошер Лангстрот Рут