назад

Аскосфероза (Варовито пило)

Ст.н.с. Калинка ГУРГУЛОВА

Микотичните заболявания са описани в началото на миналия век от Маасен /Германия/. До 50-те години тези заболявания са се проявявали само в Европа като са засягали единични пчелни семейства, след което започва тяхното масово разпространение, като обхващат почти цяла Европа, Северна и Южна Америка, Азия, някои страни на Африка, Япония, Австралия и др. Причините за това са въвеждане на нови технологии в пчеларството, нарушаване на микроклимата на пчелното семейство, опаразитяването с акара Varroa jacobsoni, замърсяване на околната среда, оживената търговия на пчелни семейства, роеве и майки и пчелни продукти, внос и износ на пчелни продукти и грешки при селекцията на пчелните семейства и др.

Аскосферозата по пчелното пило се причинява от гъбичката Ascosphaera apis. Тя се развива при оптимална температура – 30-32OС и повишена влажност. A. apis има безполово и полово размножаване. Когато попаднат само мъжки или само женски спори се получават бели мумифицирани ларви, а когато върху ларвите попаднат спори от двата пола се образуват плодни тела /аскуси/, които имат тъмносив до черен цвят и мумифицираните ларви са тъмносиви до черни. Спорите на A. apis са широко разпространени в природата и пчелите лесно могат да ги внесат в пчелното гнездо чрез прашеца, нектара или водата. Източник на инфекция са мумифицираните ларви, които лесно се разтрошват и разпрашват.

Разпространението на аскосферозата става по известните начини, характерни за разпространението на заразните заболявания. Микотичните заболявания са факторни заболявания. Тяхното проявление зависи от наличието на редици предразполагащи фактори. Тези фактори действат благоприятно за развитието на микотичните причинители /гъбички/ и неблагоприятно върху пчелното семейство. Като най-важни фактори могат да бъдат посочени:

 1. Охлаждане на пчелното гнездо и простудяване на пилото.
 2. Повишаване на влагата /над 70 %/. Подхранване с големи количества захарен сироп.
 3. Слабо проявено хигиенно поведение при пчелите.
 4. Слаби пчелни семейства. Отслабването на пчелните семейства по каквато и да е причина /стара майка, търтовъчност, пролуки в медосбора, отравяне/.
 5. Проявление на други заболявания – гнилцови заболявания, нозематоза. Опаразитяване на пчелните семейства с акара V. jacobsoni.
 6. Качеството на медовите запаси. Подхранването с манов, гроздов и захарен мед може да доведе до ферментация на медовите запаси през пролетния период, когато започне отглеждането на пчелно пило се увеличи температурата и влагата в пчелното гнездо.
 7. Белтъчно гладуване. По-малкото количество на цветен прашец и засушаването в определени периоди могат да доведат до белтъчен дефицит в пчелните семейства и проявление на микотичните заболявания.
 8. Прекалено рано стимулиране на майката. Съотношението пчели:пило през пролетния период трябва да бъде винаги в полза на пчелите.
 9. Късно есенно и ранно пролетно подхранване на пчелните семейства при което се изтощават пчелите.

Клиничната картина на аскосферозата се проявява със следните изменения на пилото:

 • прошарване на пилото в зоните на запечатаното пило;
 • изхвърляне на мумифицирани ларви пред кошера на прелката, на дъното на кошера. Наличие на мумифицирани ларви в питите, които се отделят лесно от килийките и при обръщане на питите падат от тях;
 • мумифицираните ларви са с бял цвят /когато попаднат само от мъжки или женски спори/ или тъмносив до черен цвят /когато попаднат спори от двата пола и се образуват плодни тела, които имат тъмносив до черен цвят/.

Профилактиката и борбата с аскосферозата се води комплексно. Това включва недопускане и отстраняване на всички предразполагащи проявлението на болестта фактори и прилагане на регистрирания препарат Фунгисан. Препаратът се прилага в доза от 2 до 4 мл. На 1 л. захарен сироп, който се разпределя по 500 мл. на пчелно семейство. Третирането се извършва 3-5 пъти, докато пчелното семейство се изчисти от мумифицираните ларви.

Вестник “Пчели”