назад

Вароатозата

След медобера – вароатозата

Ст.н.с.д-р Б.Първулов

След съхранението на питите след приключване на сезона, трябва да се обърне особено внимание на вароатозата. Тя не бива да се подценява. Ако при това хубаво лято не е създавала проблеми, то то трябва да се знае, че след риключване на търтиеевото пило, кърлежите се насочват към работническото пило. С намаляване обаче и на него, те се настаняват върху възрастните пчели.

ВароатозаОпаразитените пчели напускат семействата и много често силни преди това семейства за кратко време остават само с майката и шепа млади пчели. Затова след свалянето на магазините и корпусите пчеларите са задължени според ”Наредба №30 за борба с болестите по пчелите” да от 2002 година да третират пчелните си семейства с един от разрешените за употреба у нас противовароатозни препарати. Това са: варостоп, варотом, апипротект (перицин), вароастат P, Фурмитом и мравчена киселина.

Много пчелари допускат грешка като третират с варостоп с по 1-2 лентички или с варотом с по една лентичка силни семейства.

Опасностите са две: първо не се постига нужният ефекти не се унищожават намиращите се в кошерите кърлежи, и второ, поради ниските концентрации на акаридното вещество, останалите кърлежи привикват и стават резистентни (устойчеви) на съответния препарат. Затова трябва стриктно да се спазватуказанията за приложение от две до четири лентички от варостопа или една до две от варотома, според силата на семействата.

Мравчената киселина се използва у нас за борба с вароатозата, затова ще се спра по подробно на нея. Тя се използа или като готов препарат или под формата на “Фурмитом” (напоен сюнгер, поставен в херметични опаковки от полиетилен). Същете се поставят над рамките в противоположния край на прелката и престояват до 48 часа. Да се има предвид, че при температура над 250 С, мравчената киселина и “Фурмитома” не трябва да се използавт (има опастност от силното изпарение да бъдат ликвидирани майките и част от пилото). Чистата мравчена киселина бива 85% или 60%. По-добре е да се работи с 60%. Практически от 85% мравчена киселина се вземат 60 мл. и се прибавят 15 мл. вода – така се получава 60% мравчена киселина.В капачка от буркансе поставя изрязано парче от велпапе и се напоява с 15 мл. мравчена киселина, като също се поставя в противоположния на прелката край над питите. При дневни температури над 250 С, капачките с киселината сутрин се премахват и вечер пак се поставят. Това се извършва две-три вечери поред и след почивка от 7-10 дни процедурата се повтаря. Ако пространството между капачката и надрамъчния капак е по-голямо от 3-4 мм., отгоре на капачката се поставя мрежа, за да не могат пчелите да пълзят върху киселината и да навлизат в капачката.

Всеки пчелар, който желае да провери дали пчелите му са опаразитени, трябва да изчовърка с клечка по няколко килийкис търтеево или изостанало по края на питите неизлюпено работническо пило и да проследи за наличието на кърлежи върху ларвите и какавидите.

Най-сигурен начин за установяване на опаразитеността е като се постави вечер на дъното на кошера намаслена хартия и семейството се третира с един от посочените по-горе препарати. На сутринта хартията се изважда. Ако се установят макар и единични кърлежчета (дребни, кафяви, подобни на люцерново семе люспички), е сигурно, че семействата са опаразитени. Трябва да се има предвид, че по брой на падналите кърлежи не може да се определи степентана опаразитеност, защото те са изключително в пилото и само намиращите се по пчелите и извън пилотобиват поразени и падат на дъното. Но това все пак е сигнал, че семействата са опаразитени и трябва да се третират.

Незевисимо дали се установяват или не кърлежи в семействата, съгласно наредбата всички пчелари са длъжни едновременно да третират пчелните семейства през август-септември след свалянето на магазините и корпусите за мед и през април преди поставянето им. Това произтича от повсеместното разпространение на вароатозата и бързото й и безпроблемно пренасяне от един пчелин в друг.

През месец октомври, при излюпване на последното пило, за унищожаване на вероятно останалите незасегнати или резистентните на прилаганото лекарство кърлежи, се повежда още едно третиране, чрез напръскване от горе в междурамията с 3,4% оксалона киселина – еднократно.

Всеки пчелар, извършил горните две мероприятия, ще може да бъде сигурен и спокоен, че вароатозата няма да му създава проблеми през зимата и ранната пролет.

Вестник “Пчели”