Нов Препарат Срещу Вароатоза - BeeVital HiveClean (VarroMed) - Pleven Expo 2017.02.10Видео > Pleven Expo

Ефективни Нуклеуси за Майкопроизводство в Малките Пчелини - Пламен Христов - Pleven Expo 2017.02.11Видео > Pleven Expo

Перспективи пред Българския Биологичен и Конвенционален Мед - Йот Ги Вал - Pleven Expo 2017.02.10Видео > Pleven Expo

Възможности за Подпомагане по Националната Пчеларска Програма - Pleven Expo 2017.02.09Видео > Pleven Expo

Интегриран Подход в Борбата Срещу Вароатозата - Илиян Гечев - Pleven Expo 2017.02.11Видео > Pleven Expo

Професионално Пчеларство с Кошер Фарар - Валери Йорданов - Pleven Expo - EN - 2017.02.09Видео > Pleven Expo

Национална програма по пчеларство за три годишния период 2017 - 2019Видео > Програми

Програма за развитие на селските райони 2014 2020 г - АПИ БЪЛГАРИЯ 2017 г.Видео > Програми

Разделяне на кошерВидео > Пчелите

Как се съхранява и надгражда семейната традиция в пчеларствотоВидео > За пчелите и хората

Нозематоза 4 частВидео > Болести и неприятели

Нозематоза 3 частВидео > Болести и неприятели

Нозематоза 2 частВидео > Болести и неприятели

Нозематоза 1 частВидео > Болести и неприятели

Вароатоза - 3 частВидео > Болести и неприятели

Вароатоза - 2 частВидео > Болести и неприятели

Вароатоза -1 частВидео > Болести и неприятели

Мярка 10 Агроекология и климат - опрашване на земеделските култури-част 2Видео > Програми

Мярка 10 Агроекология и климат - опрашване на земеделските култури-част 1Видео > Програми

Паразитни болести, вредители и неприятели по пчелите – д-р Илиян Гечев д.в.м.Видео > Болести и неприятели