назад

Реклама

Вид на рекламата Местоположение Цена
 VIP обява Обяви 10 лева за 1 месец
 Малък банер (140 x 40 px) Начална страница,
Индекс на обяви
20 лева за 1 месец
 Малък страничен банер (200 x 90 px) Начална страница 50 лева за 1 месец
 Голям страничен банер (200 x 200 px) Начална страница 100 лева за 1 месец
 Добавяне на стока В Е-магазина 20 лева за 1 месец

Реклама