назад

Връзки

Електронен пчеларски бележник
http://beekeepernote.com – Пчеларски бележник за електронно управление на пчелини

Лични страници
http://beeinbg.ru/ – Интересен руски сайт за пчеларството в България
http://www.pchelarstvo.com – Сайт за пчеларство
http://to-bee.blogspot.ca/ – Пчелите и аз
http://pcheladobrich.com/ – Сдружение „Пчела Добрич“

Източници за финансиране дейността на земеделските производители
http://www.mzh.government.bg – Кредетиране от Държавен фонд „Земеделие“

Инвентар
http://www.mevi-bg.com/ – МЕВИ ЕООД – Търговия с пчеларски инвентар
http://www.centrofugi.com – РАДИАЛНИ ЦЕНТРОФУГИ
http://izdeliaotdarvo.com – ЕТ Камсла-ЦМ – производство на пчелни кошери и рамки
http://gvavov.sliven.net/ – Преси за восъчни основи
http://www.hoseyni.com/ – Пчеларски инвентар, всичко за пчеларя

Здраве
http://zdravnitza.com – Здравен портал – алтернативна медицина

Чуждестранни
http://www.ibra.org.uk – Международна Изследователска Асоциация по Пчелите
http://www.beekeeping.com – Международна Федерация на Пчеларските Асоциации
http://pollinator.com – Пашата
http://outdoorplace.org– Ентерова пита
http://www.pcela.mk – Пчелаството в Македония

Връзки