назад

Кошер Дадан-Блат

Ш.Дадан (1817-1902) е американски пчелар от френски произход, който въз основа на задълбочени иэследвания и опити е конструирал нов тип кошер (впоследствие усъвършенстван от швейцареца Е. Блат. Кошерът Дадан-Блат е получил широко раэпространение в Европа в т. ч. и в България. Дадан е публикувал статии във френски и американски списания по пчеларство бил е дългогодишен ръководител на списание „American bee journal“

раэмери на плодника-375-450-335 мм
рамки-435-300-25 мм
раэмери на магазина-375-450-167 мм
рамки-435-160-25 мм
стените са дебели 33 мм

Кошер Дадан-Блат

Кошер Дадан-Блат