назад

Неприятели

Болестите и неприятелите на пчелите причиняват големи загуби на пчелното стопанство и са сериозна спънка за развитието на пчеларството, поради което борбата срещу тях е една от най-важните задачи и грижи както на държавата, така и на всяко пчеларско стопанство.

Пчелите са едни от поддръжниците на света. Те помагат за запазване на биоразнообразието и тяхното унищожаване би се отразило отрицателно на човечеството. В този случай, за да се предотвратят тежките последствия, се препоръчва да се борим с паразитите. Няма значение кои представители атакуват кошера, защото методите за борба са приблизително еднакви.

Пчеларят трябва винаги да следи състоянието на кошерите. Добре е профилактично да се прави инспекция около мястото където са поставени кошерите за наличието на вражески дупки, гнезда и пр. Ако бъдат открити такива се препоръчва те незабавно да бъдат премахнати. Птиците например могат да бъдат прогонени с препарирани животни или т.нар. плашило.

Мръсотията и влагата също привличат паразитите. Поради тази причина е важно да се проверява вътрешното състояние на кошерите и да се следи хигиената в тях. Ако се установят неизправности или следи от вредители, трябва незабавно да се вземат мерки за решаване на проблема.

Всяко нарушаване на нормалните процеси в живия организъм води до по-слаби или по-силни промени във физиологичните функции и се изразяват в болестно състояние. Жизнените процеси във всеки организъм са пряко свързани и зависими от условията, при които живеят. Пчелното семейство, живеещо постоянно в кошера, е в пълна зависимост от условията в него (температура, влага, храна). Затова и болестите по пчелите и пилото, дори и заразните, като американски гнилец, нозематоза, вароатоза и др., се влияят в голяма степен от технологичните условия, при които се отглеждат семействата през различните сезони на годината.


Пчелното семейство представлява единен биологичен организъм, състоящ се от отделни индивиди (майка, пчели, търтеи и пило). Различното устройство и начин на живот на пчелите и пилото обуславят появата и развитието на различни болести (на пилото и на пчелите).