Пчелен кошер (beehive). Видове кошери

Пчелен кошер се нарича жилището на пчелите, направено от човека, където те да живеят. Пчелните кошери биват неразборни и разборни. Неразборните са тези кошери, на които пчелните пити са прикрепени неподвижно към стените и вече не се използват. Наричат се още тръвна или тръвни. Разборните кошери се характеризира с това, че при тях питите са в рамки и заедно с тях може да се изваждат и да се поставят обратно без да се повредят. Разборните кошери се различават по конструкция и размери. Сьщевременно са познати най-вече по името на създателите си. Повечето имат идентични части:

Плодник

Това е тази част от кошера, предназначена за отглеждане на пилото и за съхраняване на хранителните запаси на пчелното семейство през зимата. В нея се разполагат рамките с пчелните пити.

Магазин

Магазин се нарича обикновено корпус с намалени размери, който се поставя над плодника. В него са рамките с мед, който се взема от човека.

Корпус

В горния край на предната и задната стена има фалц, дълбок 20 и широк 10 мм; в него се приковават ламаринени релси, върху които стъпват горните летвички на рамките. На предната страна на корпуса има наклонен надолу вход, дълъг 100 и висок 8 мм, под който е прилетната дъска.

langstrot_rut_korpus

Дъно

Най-често дъното и е подвижно, използват се най-разнообразни конструкции.Съвременните кошери използват дълбоко дъно с вентилация.За събиране на прашец и предпазване от нападение също се използва дълбоко дъно На дъното е закрепена площадка за кацане на пчелите, която се нарича прилетна дъска. Ако използвате вътрешни размери на дълбоко дъно – 450-375-70 мм. може да заменяте Кошер Лангстрот-Рут и Кошер Дадан-Блат. Подвижното дъно позволява лесно поддържане на чистотата в кошера и от пчелите, и от пчеларя.

dano_s_prashecoulovitel

Покрив

Над последния магазин се поставя покривът на кошера. Пространството над рамките се ограничава с покривни плоскости. Най-употребявани са плоските покриви, защото при преглед на семейството служат за удобна поставка за магазините. На север използват триъгални покриви заради снега.

langstrot_rut_kapak

Рамки

Рамките се зателват, слагат им се восъчни основи и се поставят в плодниците и магазините за градеж. Използват се многократно, докато восъка потъмнее и килийките намалеят. Разстоянието, предоставено на една рамка се получава като се раздели вътрешната ширина на корпуса на броя на рамките в него. Средно това разстояние е: 38 mm Рамките са с различна височина: 300 mm, 160 mm, 230 mm, 145 mm, 206 mm. Скъсяването на рамката спрямо височината на корпуса е 10 мм. Горната летва е дебела 20 мм, широка 25 мм и дълга 470 мм. Двете странични летви са с следните размери: дебелина 10 мм, ширина 25 мм и дължина 290 мм. Долната летва е с размери: дебелина 10 мм, ширина 25 мм и дължина 415 мм.

pchelna_ramka

Предимства и недостатъци на някой видове кошери:
Кошер Дадан-Блат

Ш.Дадан(1817-1902) е американски пчелар от френски проиэход,които въэ основа на эадълбочени иэследвания и опити е конструирал нов тип кошер. В последствие усъвършенстван от швейцареца Е. Блат. Кошерът Дадан-Блат е получил широко раэпространение в Европа в т. ч. и в България. Дадан е публикувал статии във френски и американски списания по пчеларство бил е дългогодишен ръководител на списание „American bee journal“.

dadan_blat

Кошер Дадан-Блат се произвежда в два варианта.

За 10 рамки размерите са: Вътрешни размери на плодника-450-375-335 мм рамки-435-300-25 мм Вътрешни размери на магазина-450-375-167 мм рамки-435-160-25 мм стените са дебели 33 мм.

dadan_blat_10_ramkov

За 12 рамки размерите са: Вътрешни размери на плодника-450-450-335 мм рамки-435-300-25 мм Вътрешни размери на магазина-450-450-167 мм рамки-435-160-25 мм стените са дебели 33 мм.

dadan_blat_12_ramkov

Предимства:

Дадан-Блатов кошер е все още най-разпространената система. Работи се с един основен плодник. По време на пашата разширяването става с магазини, които се поставят над плодника. Складирането на мед става в магазинните и в крайните пити от плодника, което е улеснение при изваждането му. Недостатъци: плодниковите и магазинните пити са с различни размери и не могат да се заменят. Има сравнително ограничен обем и не е подходящ за много силно семейство.

Кошер Лангстрот-Рут

Л. Лангстрот (1810-1895) е иэвестен като „бащата на американското пчеларство“. Преэ 1851 е иэработил раэборния тип кошер отварящ се отгоре. Благодарение на простото си устройство този тип кошер е получил широко раэпространение в Америка и други страни. Статиите на Лангстрот в списанията по пчеларство се ползвали с голяма популярност, а книгата му „Пчела и кошер“ публикувана преэ 1853 г. , и до днес се смята за класическо издание эа пчелите и пчеларството. Амос Ивес Роот (1839-1924). Подобрил кошера на Лангстрот. Вътрешни размери-450-375-240 мм рамки-435-230-25 мм стените са дебели-25 мм.

langstrot_rut

Многокорпусните кошери Лангстрот-Рут имат следните предимства:

Намаляването и увеличаването на обема става с цели корпуси, които са взаимозаменяеми. Работи се само с един вид рамки и се повишава производителността на труда – отпадат трудностите по ограничаване и стесняване на гнездото с преградни дъски. Възможностите за многократно увеличаване на обема на многокорпусните кошери осигуряват по-бързо развитие на семействата и позволяват отглеждане на силни пчелни семейства, даващи високи добиви. Кошер Лангстрот-Рут е много удобни при отглеждане на майки, използване на майки-помощници, създаване на отводки и отглеждане на няколко семейства в един кошер. Майката се търси трудно ако не се огранечи.

langstrot_rut_10_ramkov

Кошер лежак

Кошерите тип Лежак се разширяват странично до 18 или 24 рамки. Не е широко разпространен. Предимства: Работи се с един размер рамки 435-300-25 мм. Няма магазини или корпуси, което позволява един човек да работи спокойно. По-големия обем на кошера дава възможност за отглеждане на силни пчелни семейства през цялата година. Използва се за размножаване на пчелните семейства. За майки-помощници, образуване на отводки, зазимяване на две и повече семейства заедно и др. Кошер Лежак е за вас ако не желаете, да вдигате тежки магазини и корпуси. Недостатъци: Ако не бъде ограничена майката по време на главната паша, тя снася по всички пити и меда се разпределя по питите заедно с пило. А това много затруднява центрофугирането му. Голяма част от обема на лежака не се използва през повечето време от годината. Лежаците са тежки и неудобни за транспорт.

Алпийски кошер Роже-Делон

Алпийският кошер Роже Делон се комплектова от няколко корпуса, които побират по 8 пчелни рамки. Вътрешните размери на корпусите са: 300 Х 300 Х 215 mm. Дебелината на стените е 25 или 30 mm. Външните размери са: 360 Х 360 Х 215 mm. Пчелните рамки за кошер Роже Делон са външни размери: 285 Х. 206 mm. Алпийски кошер Роже Делон не е разпространен у нас.

Предимства:

Леки и удобни за работа и транспортиране. Поради малкия обем в него пчелните семейства лесно поддържат топлината и няма проблеми с влагата по време на зимуването. В алпийски кошер Роже Делон пчелните семейства имат интензивно пролетно развитие и висока продуктивност. Пчелите в алпийските кошери се отглеждат по класическата технология за работа с многокорпусни кошери. Недостатък на Алпийски кошер Роже Делон е че не могат да се използват в райони със силна паша, защото ще трябва да се поставят много корпуси. Кошера става висок и нестабилен и се затруднява обслужването му. Алпийски кошер Роже Делон е за по-сурови условия.

roje_delon

Кошер Фарар

Американеца Ц. Л. Фарар пръв започва да използва магазините на стандартния Дадан-Блатов кошер и като плодник. Той използува няколко такива корпуси за плодник и няколко за магазини. Кошерите фарар се произвеждат с отделящо се дъно, като прилетната дъска е продължение на дъното. Всички корпуси са без фалцове освен във вътрешните горни части на предната и задната стена, върху които лежат пчелните рамки. Корпусите стъпват челно върху дъното.Те са взаимно заменяеми както на многокорпусен кошер. Не се прави допълнително обковаване на корпусите в долната им външна част. Това дава възможност да се прилага многокорпусната технология за отглеждане на пчелите, като обемът на кошера се увеличава във вертикална посока.

Кошер фарар е с вътрешни размери на корпуса: 375-450-170 мм Дебелината на стените на корпуса е: 20 мм или 3/4 inch = 19,05 mm. (1 inch = 25,4 mm)

Кошер фарар побира 10 пчелни рамки с външни размери: 435 Х 160 х 25 mm

Предимства:

Малки и леки корпуси, удобен за работа. Корпусите кошер фарар се разменят лесно. Работи се с един вид рамки, които са прегледни и малки. Пчелите бързо и качествено изграждат восъчните основи в тях и питите рядко се деформират. Фараровите кошери са много подходящи за майкопроизводство, удобни са и за пчеларстване с две пчелни майки. кошер Фарар е модерен, подходящ за работа при всички климатични условия.

farar

Павилионен тип кошери

Павилионния-касетен кошер е многокорпусен тип кошер с предна и две странични стени, при който 9 касети, в които има по 10 рамки, са разположени на отделни етажи. Корпусите се изваждат като чекмедже. При този кошер свалянето на всяка касета е независимо от останалите, а ротацята на касетите с пило става без сваляне на магазините с мед. Кошера се използва за създаване на стационарни или подвижни павилиони с долепване на няколко кошера един до друг. Като недостатък на този кошер може да се отбележи по-високата цена, тъй като за направата му се използва два пъти повече дървен материал, като при това изработването на цял павилион изисква много средства. При тази система на отглеждане пчелните семейства са разположени на няколко реда – едно върху друго Прегледите се извършват от към задната част на павильона. Размерът на питите може да бъде различен като при Лангстрот-Рут или Фарар. Като недостатък на този кошер може да се отбележи високата цена. За направата му се използва повече материал и труд.

etagerka_pavilionen_kosher

Съставен кошер Булкош от Даниел Илиев

„Cъставния кошер е един опит да направя кошер, с който да могат да се прилагат всички известни методи и технологии за работа с пчелните семейства, с което да се получи максимална продуктивност от пчелните семейства, а също така максимално да се увеличи производителността на труда на пчеларя при работа с пчелите и при вадене на меда. Търсейки най-добрия кошер от всички описани в пчеларската литература вниманието ми се спря на три модела кошера, които в най-голяма степен дават възможност за високопродуктивно отглеждане на пчели, и това са кошерите “ФАРАР”, “ЛЕЖАК” и павилионния-касетен кошер “ПИОНЕР-ХЕЛИОС”. Получава се кошер на базата на кошера “Фарар” с възможност за неограничено увеличаване на обема в хоризонтално направление. В този кошер в зависимост от броя на долепените кошери “Фарар” може да се работи с много голям брой майки(10, 20 и повече!), като работата с всеки отделен кошер “Фарар” продължава по някоя от традиционните технологии за работа с многокорпусни кошери. Кошера вече може да се нарече Съставен кошер тъй като има съставно дъно, съставен капак и корпусите стоящи един до друг могат да се нарекат съставен корпус след отваряне на преградите в стените им. Предимството на такъв вид етажерка е в това, че тя може много лесно да бъде разширена или стеснена чрез добавяне или отнемане на една или повече носещи рамки и изграждането на павилион да стане постепенно. На етажите на павилионната етажерка между всеки две носещи рамки се поставят корпусите “Фарар” със странични отвори, на най-долните етажи дъната, а на последните етажи се поставят покривите.“

sastaven_kosher

Кошери от полистирол

Тези кошери не са широко разпространени. Мястото в България, където можете да ги намерите е магазинът на Макрев ЕООД в град Пловдив. Полистиролните кошери са внос от Финландия, производство на фирмата Paradise Honey, която е от водещите европейски фирми в производството на кошери и поточни линии за екстрахиране на мед. Основните предимства на кошерите от полистирол са добрата изолация, което означава, че на пчелите са им необходими по- малко усилия, респективно по-малко храна за да поддържат микроклимата в гнездото, независимо от атмосферните условия навън. Добрата изолация помага и за ранното пролетно развитие на пчелния кошер. Полистиролните кошери са леки и лесно се пренасят. Стават и за подвижно пчеларство. Всяка система кошер си има своите плюсове и минуси, подходящи за определени климатични и производствени условия. Всеки трябва сам да си отговори на въпроса кой вид кошер да избере?

langstrot_rut_parts

Кошерът с въртящи се рамки тип „Коня”

„Кошерът с въртящи се рамки тип „Коня” е един от най-съвременните механизирани кошери, при който по-голямата част от човешките дейности се извършват от машини и електроника. Чрез неговото прилагане, пчелни семейства за които се грижи един пчелар могат да бъдат увеличени многократно в сравнение с традиционните кошери. Задвижването на кошерите с въртящи се рамки, се осъществява от 12 волтов двигател, а електрическата енергия се доставя от акумулатор, който е с управляващ електронен блок и напълно автоматичен. Електронното управление е програмирано за три степени.
При I степен, гнездото се завърта еднократно на 180? на всеки 24 часа При II степен, гнездото се завърта еднократно на 90? на всеки 12 часа При III степен, гнездото се завърта еднократно на 45? на всеки 6 часа“

konya_kosher        konya_kosher2