Пчелите

Информация за пчелите

Медоносните пчели са общественоживеещи насекоми. Пчеларите ги отглеждат в дървени кошери. Семействата на пчелите са съставени от три различни индивида: пчела-майка, пчела-работничка и пчела-търтей. Едно добре развито семейство наброява около 80 000 пчели. Те се намират в сложни биологични взаимоотношения и не могат да живеят самостоятелно извън пчелното семейство дълго време. Ползата от медоносните пчели е голяма и многостранна. Техните продукти са с незаменими хранителни и лечебни свойства: мед, восък, пчелно млечице, цветен прашец, прополис, даже тяхната отрова има лечебни свойства.

Информация за пчелите