назад

Пчела майка

Пчела майка

Пчела майка

Пчелната майка е единствената женска пчела в пчелното семейство, която има напълно развити размножителни органи. По размери и форма тя се различава от останалите пчели. Дължината на тялото й при различните породи е от 20 до 25 мм, а теглото на оплодена е от 180 до 325 мг, докато на неоплодената е 150-220 мг. Пълноценна оплодена майка снася от 1000 до 2000 яйца в денонощие, а за един сезон от 150 – 200 хиляди.

Младата майка снася дневно яйца с обща маса по-голяма от собственото й тегло. Това се дължи на непрекъснатото й хранене от пчелите с маточно млечице. Анатомичното устройство на майката е както това на пчелата работничка с тази разлика, че нейните яйчни тръбички са много добре развити и са над 130-150 за всеки яйчник. Жилото си майката използва само за убиване на други майки в маточниците.

Разликата между пчелно и маточно млечице се изразява в това, че млечицето с което се изхранват ларвите на пчелите работнички съдържа десетократно по-малко пантотенова киселина, биоптерин и неоптерин, то се отделя от глътъчните жлези на пчелите, а маточното млечице – от глътъчните и горночелюстните жлези. Едни пчели хранят пчелните ларви, а други маточните.

Пчела майка

Пчела майка

Развитието на майката от яйце до излюпването й продължава 16 дни и се получава от оплодено яйце, както и при пчелата работничка (3 дни-яйце, 5-ларва, 2-предкакавида и 6-какавида). Разликата във времето за излюпване и развитието да полова зрялост е в резултат от храненето на отделните ларви от пчелите. Тези предназначени за работнички биват хранени само първите 3 дни с пчелно млечице, а тези за майка – 6 дни с маточно млечице. Пчелите хранят майката през целият период на снасяне с маточно млечице. Тя може да живее до 6-7 години, но най-продуктивна е през първите две. След раждането си тя отделя особено маточно вещество, което се секретира от добре развитата й горночелюстна жлеза. То се разнася между пчелите и благодарение на него те се обединяват и чувстват присъствието на майката и осигуряват целостта и защитата на семейството.

Основната функция на майката е да снася яйца и с отделяната миризма да крепи целостта на семейството. Нормално в едно семейство има само една майка. Без майка пчелното семейство може да съществува не повече от два-три месеца, като цялата дейност на семейството се разстройва. Младата майка излиза на оплодителен полет при тихо слънчево време, 3-5 дни след излюпването си и започва да снася яйца 3-4 дни след оплождането. При невъзможност да излети на оплодителен полет поради лошо време повече от 25-30 дни максимум 40 дни, младата майка става негодна за оплождане. Оплодителният си полет тя извършва в най-топлата част на деня, при температура 20-25 С, между 13 и 17 часа, като лети на височина от 5 до 30 метра над земята и в радиус до 15 км от пчелина, търсейки т.н. търтееви сборища. Тя бива съешавана от 8-10 търтея, докато се изпълни семеприемното мехурче със семенна течност (сперматозоиди). Оплождането на майката става само във въздуха. Майката снася яйца нормално от края на януари до средата или края на октомври (в зависимост от времето и силата на семейството).

Пчела майка

Пчела майка

Процесът на снасяне на яйца от майката се регулира от пчелите, чрез подхранването й и подготовката на килийките за снасяне (почистването и полирането ги).
При внезапна загуба на майката, докато в кошера има прясно пило и яйца, пчелите веднага залагат маточници и отглеждат нови майки (вищеви). Първите заложени маточници са обикновено чрез захранване на тридневни ларви (с оглед по-бързо излюпване на нова майка). Майките излюпени от тях не са много добри и следва да се разрушават след 3 дни от запечатването им, а да се оставят другите все още незапечатани маточници. Там са захранени еднодневни ларви и получените майки са по-добри. Когато пчелите почувстват, че майката не е добра, те залагат по средата на питите по 2 до 3 маточника, за самосмяна. Тези маточници са много добри и не бива да се изпускат. Когато по някаква причина се загуби майката, а в семейството няма пресни яйца и пило, което се получава най-често през зимата или при загубване на майката при оплодителен полет (изяждане от пчелояди, лястовички и други причини), тогава пчелите започват да хранят с маточно млечице обикновени пчели работнички и те започват да снасят неоплодени яйца от които се излюпват търтей. Тези майки се наричат търтовки, а семейството – търтовачно.

От Ст.н.с. д-р Боян ПЪРВУЛОВ