назад към Блог


Малки градчета в САЩ се обявяват за „пчелни градове“

Карборо е малък град в Северна Каролина, който може да разкаже доста за устойчивостта в градската среда. Градски ферми, кози вместо косачки и отличие за „живот без коли“ са само част от достойнствата му по отношение на опазването на околната среда. Но не за това става дума днес.

Малки градчета в САЩ се обявяват за „пчелни градове“

Малки градчета в САЩ се обявяват за „пчелни градове“

Карборо отдавна има политики, които целят да подпомагат и защитават опрашителите.
Като се започне от политиката за използване на най-безвредните препарати за борба с вредителите, приет през 1999 г., използването на местни растения в общинските програми за озеленяване до прилагането на парна машина за премахване на плевелите, за да се ограничи използването на химикали – градът е изминал дълъг път в посока опазване на природата и в частност на опрашителите. Това, което се случва в града, не е само въпрос на местна власт. Нещата опират и до хората там.

Резултатът от съвместните усилия е, че градът вече е обявен в официален „пчелен град“ – третият по рода си в страната (Ашвил в Северна Каролина и Талънт в Орегон вече имат такава титла). Наред със съществуващите усилия за защита на опрашителите планът на „пчелния град“, който е единодушно одобрен от Борда на градските общински съветници, ще включва програма за насърчаване на използването на местни и устойчиви растителни видове за отглеждане от местните жители, както и повишаване на осведомеността за устойчивите земеделски практики.

Малки градчета в САЩ се обявяват за „пчелни градове“

Малки градчета в САЩ се обявяват за „пчелни градове“

Както се отблеязва в уеб-страницата на „пчелните градове“ в САЩ, когато едно селище се включи в тази програма, това носи значителни потенциални икономически и обществени ползи. От насърчаване на микро-предприятията чрез подобряване на земеделското производство до увеличаване на местните пазари, всичко е катализатор за здравословна, силна и растяща икономика.

от GreenTech.bg