назад към Библиотека


50 000 лв. е началната инвестиция в производството на мед

50 000 лв. е началната инвестиция в производството на мед САПАРД и фoнд “Земеделие” отпускат кредити за пчелари.

20-02-2005 г. Около 50 000 лв. е началната инвестиция за създаване на собствено пчелно стопанство, сочат изчисленията на Националния браншови пчеларски съюз (НБПС).
Средствата се достатъчни за покупката на 100 пчелни семейства, кошери и оборудване за добив на мед, обясни Лозан Дойчев, финансов експерт към съюза.

Най-големият разход – около 30 000 лв., е за покупката на пчелните семейства и кошерите. Един пчелен рой струва между 115 и 150 лв. и може да се купи от някое от 28-те лицензирани стопанства в страната. Около 100 лв. излиза покупката на един кошер. У нас се използват две системи кошери – еднокорпусната „Дадан-Блат“, която е предпочитана за планинските райони, и двукорпусната „Лангстрот рут“, която се ползва основно в равнината. Оборудването включва центрофуга за добив на мед, пушилки, защитни дрехи и була, преносими сандъчета и восъчни основи.

Преди да започне работа всеки пчелар трябва да си направи тест дали не е алергичен към пчелната отрова. Каквито и предпазни мерки да взима ужилванията са неизбежни, обясни Дойчев. Задължително е да премине и кратък курс по пчеларство, каквито се организират към браншовата организация и по програмите за безработни, за да усвои основните правила.

За да се разположи пчелин от 100 кошера, е необходима площ от поне 1 декар. Ако пчеларят няма собствена земя, може да кандидатства и да вземе под аренда общинска или държавна земя. Парцелът трябва да е далеч от река, на поне 100 метра от главен или горски път, да е разположен на завет – на защитен склон или в равнина. Кошерите се ориентират в посока юг или югоизток и задължително се боядисват в няколко цвята за по-добра ориентация на пчелите. Те разпознават само три цвята – бял, син и жълт, затова кошерите трябва да се боядисат в тях, обясни Дойнов.

Парцелът с пчелите задължително трябва да се огради, а част от него да се предвиди за склад за пчелния инвентар и помещения за добив на мед и за складиране на готовия продукт. Според старите нормативи на един кошер се полага 1 кв. м застроена площ, така че постройката трябва да е поне 100 квадрата. Изграждането й струва около 15 000 лв., а оградата – още около 1500 лв.

Най-доброто време на годината за започване на пчеларство е от средата на май до началото на юли, когато е периодът на естествено размножаване на пчелите. По това време се залагат специални клетки – маточници, в които майката снася яйцата. Първият мед се добива чак на 2-та година, а инвестицията започва да се връща около 5-та година, когато вече е започнала продажбата на меда и пчелните продукти.

За да покрият началните разходи, пчеларите могат да кандидатстват за нисколихвен кредит от Държавен фонд „Земеделие“ или по програма САПАРД. Предимството на европейската програма е, че покрива под формата на субсидия 50% от направените разходи. Повечето пчелари прибягват до нея, въпреки по-сложната процедура за финансиране, тъй като за кредит от фонд „Земеделие“ има и възрастово ограничение – кандидатът да е до 40 годишен.
Фонд „Земеделие“ отпуска средства за създаване на минимум 20 кошера при срок за погасяване 4 години, в които влиза и гратисен период от 18 месеца. Кандидатите и по двете програми трябва да са регистрирани като земеделски производители, припомни Дойчев.

Грижата за 100 кошера е напълно по силите на един човек, а добитите от тях мед и пчелни продукти могат да осигурят една средномесечна работна заплата. При добри грижи от 100 кошера на година се добиват по 2-3 тона мед, което се равнява на доход от 4-5 000 лв. От тази гледна точка пчеларството е много добър поминък за безработни хора, стига да имат необходимите условия и да си осигурят начално финансиране, обясни Дойчев.

От в. Монитор