назад към Библиотека


Divide et impera

Divide et impera – /РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ/

Този девиз на древните римляни и сега се ползва без да се афишира от някои политически партии и бизнес групировки. Нека да разгледаме като пример пчеларските организации в България:

 1. “Национална браншова организация- БПС” – председател Ганчо Ганев. Тук членуват и представители на търговците – преработватели.
 2.  “Български национален пчеларски съюз”- накратко “БНПС” – председател Стефан Курдов. Г-н Курдов е един от най-едрите търговци-преработватели на пчелен мед, които наложиха мизерните изкупни цени на меда –1,80-2,20 лв
 3. “Национален браншови пчеларски съюз” – НБПС – председател Пламен Иванов. Издава в-к “ПЧЕЛАРСКИ ВЕСТНИК” и навършващото 105 години списание “ПЧЕЛАРСТВО”. В тези две издания сътрудничат най-добрите наши специалисти по пчеларство – проф. д-р Кънчо Кънчев, проф. д-р Янаки Караджов, проф. Георги Цанков, ст.н.с. д-р Калинка Гургулова, доц. д-р Красимира Малинова, ст.н.с. д-р Боян Първулов, н.с. д-р Йордан Христов, доц. д-р Иванка Желязкова, д-р двм Наско Кирилов и мн. други.
 4. “Национална асоциация на пчеларите професионалисти”- “НАПП” – председател Младен Котларски. Издава в-к “Пчели”.
 5. “Български пчеларски съюз – 1899” . “БПС 1899” Председател Коста Костов.
 6. “Българско сдружение за селекция и репродукция в пчеларството” –“БССРП”- председател доц. д-р Красимира Малинова.
 7. “Национална развъдна асоциация по пчеларство” –“НРАП” председател доц. Пламен Петров.
 8. “Национална научна асоциация по пчеларство” –“ННАП”- председател ст.н.с Цеко Иванов.
 9. “Сдружение за биологично пчеларство” – “СБП”-председател инж. Димо Димов.
 10. “Национална асоциация на търговците и преработвателите” председател Румен Милев. Нека я наречем за по-кратко “НАТП”

Сега ГЕРМАНСКИЯТ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ /DEUTSCHE IMKERBUND/ празнува 100 годишен юбилей. Той обединява всички германски пчелари и защитава техните интереси. В Германия има много пчеларски фирми, много търговски и преработвателни фирми, но един общ пчеларски съюз.
У нас имаше само един пчеларски съюз – БПС и една изкупвателна и преработвателна организация “Нектаркооп”. С идването на демократичните промени се регистрираха няколко търговски и преработвателни фирми, както във всяка демократична държава, но те малко или много спомогнаха за създаването на няколко пчеларски организации, за да се получи разединение и лесна манипулация на пчеларите. Коя от пчеларските организации трябва да подкрепим ние пчеларите? Ще използвам библейският израз “ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ”.

 1.  Да започнем от “НБО-БПС”. Помним изказванията на г-н Ганчо Ганев че трябва да се ограничи възможността на пчеларите да продават свободно продукцията си, като размахваше плашилото за присъствието на антибиотици в меда. Такава забрана няма никъде в ЕС! Всеки производител трябва да отговаря за качеството на продукцията си, като това се контролира и санкционира от ДВСК. Една от тези проверки на ДВСК, обнародвана пак в “Пчеларски вестник” показа, че именно фирмите на едрите търговци преработватели фалшифицират произведеният от нас пчеларите качествен мед.
  НБО-БПС и НАТП наложиха своето влияние в МЗГ – сега МЗП – да се забрани износа на непреработен мед, като с това спряха започналият директен износ на мед от производителите. Наложиха субсидиите за произведен качествен мед давани от ДЪРЖАВНИЯТ ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ДА СЕ ОДОБРЯВАТ ОТ ТЪРГОВЦИТЕ, ЧРЕЗ ЕДНА МНОГО БАВНА И СЛОЖНА ПРОЦЕДУРА, което е предпоставка за корупция, за облагодетелстване на “НАШИ ХОРА”. За това писа в-к “Пчеларски вестник” бр. 38 /136/ – “МОДЕЛ ЗА КОРУПЦИЯ ИЛИ КАК ДЪРЖАВАТА “ПОДПОМАГА” РОДНОТО ПЕЛАРСТВО”.
 2. БНПС- Стефан Курдов – фирма “Сизиф”, познат на пчеларите като НАЙ-ЯРОСТНИЯТ ПРОТИВНИК ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ НА МЕДА. Интересно колко редови пчелари-производители членуват в този съюз и колко от тях получават държавните субсидии за предаден качествен мед. Евентуалният отговор би могъл да бъде: ”Интереса клати феса!” И понеже се знае че получилите субсидии са нищожно малко, можем да заключим, че и “Разклатените” по тази причина фесове са колкото пръстите на двете ни ръце”
 3. “НАПП” издава интересно списван пчеларски вестник, но на първа страница е ликът и интервюто с г-н Ганчо Ганев, известен с “ГРИЖИТЕ” си за “подобряване хала на пчеларите”. На първа страница на този вестник са и добре платените реклами на асоциацията на търговците и преработвателите на пчелни продукти, на трета страница има няколко предизвикващи тревога изявления на нуждаещи се от държавна помощ пчелари.
 4. За маркираните в т.т. 5,6,7,8,9 съответно “БПС-1899”, “НРАП”, “ННАП”, “СБП” , нямам сведения за публикации третиращи най-болните проблеми на пчеларството.
  За т.10- “Националната асоциация на търговците и преработвателите” от изказвания на техни представители знаем, че подготвят внос на евтин мед, за да не се повиши изкупната цена на меда. “Качествата” му знаем какви могат да бъдат.

Преди 2 дни посетих най-новият хипермаркет на ф. “КАУФЛАНД” /KAUFLAND/ в Плевен. На щанда за пчелен мед имаше полифлорен мед опаковка на ф. “Сизиф” в буркани по 0,9 кг за 4,89 лв и 0,4 кг за 2,29 лв, което приведено към цена за 1 кг прави 5,43 лв/кг и 5,72 лв/кг. Този мед беше изкупуван по 1,80-2,20 лв/кг. Ако сложим по 1,43 лв/кг за преработка, опаковка и търговска отстъпка и извадим средната изкупна цена 2лв/кг, търговецът преработвател печели чисто:
5,43-1,43=4,00-2,00=2,00 лв/кг
При изкупна цена 2,00 лв/кг и 70% разходи, нещастният производител пчелар получава 0,60 лв/кг!

Не би ли могло без да се повишава пазарната цена на меда за изнемогващият български гражданин, печалбата на търговеца да стане 1лв/кг и реалната печалба за изнемогващият пчелар да стане 1,60 лв/кг? “ДА АМА НЕ” , казват търговците.
Единствено Пламен Иванов от Националния браншови пчеларски съюз в ”Пчеларски вестник” и 105 годишното списание “ПЧЕЛАРСТВО” се осмелява да хвърли камък в блатото: “НИСКИТЕ ИЗКУПНИ ЦЕНИ НА МЕДА УНИЩОЖАВАТ БЪЛГАРСКОТО ПЧЕЛАРСТВО”, ДА БИЕ ТРЕВОГА: “Бедствено положение” – , БАЗИРАЙКИ СЕ НА СИГНАЛИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, ВНЕСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МЗП ЗА НЕЗАБАВНО КОМПЕНСИРАНЕ НА ПЧЕЛАРИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА…”

Отговарям на председателя на Областния пчеларски съюз- Добрич, на сдружение “Добрич – мед 05”, сдружението на пчеларите “Добруджа” и на другите пчелари от цялата страна: “НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ Е НУЖЕН ЕДИНЕН И МОЩЕН ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ! КЪМ КОЙ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДА СЕ ОБЕДИНИМ? ОТГОВОРА Е В БИБЛЕЙСКАТА ФРАЗА “ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ!”

Сава Дончев – Плевен – donchevs@mail.bg