назад към Библиотека


Хей, пролет иде, вдигат се пчелите

Искам да споделя с по-младите пчелари някои не много
известни манипулации, научени от наши и чужди пчеларски
вестници и списания и прилагани с голям успех в добрата
пчеларска практика.

Със затоплянето идва и времето на първият пролетен преглед. Установено е, че в повечето случаи майката снася в предната част на няколко пити /към прелката/, а в задната част на питите пчелите зареждат с мед и прашец. Питите си остават не напълно осеменени, колкото и да се мъчим да предотвратим това. Решението за многокорпусните кошери Лангстрот и Фарар е много лесно. При първият пролетен преглед горният корпус, където майката започва да снася, се завърта на 180 градуса. Резултатите за поразяващи. Ако отворим кошерите след 15 – 20 дни, ще видим, че пчелите са изчистили незаетите части на питите, които сега вече са от страната на прелката и те са заредени от майката с яйца и прясно пило. Не е необходимо да се разпечата меда, да се разместват пити. Може само да се добави по една празна пита от двете страни на пилото. Трябва да се проверява и ако има яйца и долният корпус, той също да се завърти. След като има вече достатъчно пчели и пилото в горния корпус е запечатано, се сменят местата на корпусите. Горният отива отдолу, а долния /празен/ се слага отгоре. Ако има време до започване на цъфтенето на акацията, след запълване с пило на вторият корпус и има достатъчно пчели, слагаме трети корпус с не изградени и изградени пити между двата корпуса. Това е едно от предимствата на системите с многокорпусни кошери, че позволява развиването на семейства с много пчели, които пък от своя страна събират повече мед.
За препоръчване е, работещите с многокорпусни кошери Лангстрот, да имат и корпуси с 160 мм рамки и при по-слаби семейства първото разширение да се прави с корпуси с рамки 160 мм.

Какво да правим, ако имаме кошери Дадан-Блат? Не бива да завъртаме кошера! – Много просто – обръщаме на 180 градуса само питите с пило, но само в случаите, когато пилото е в предната част на питите. Резултатите са също така впечатляващи. Ако до цъфтенето на акацията има повече време, семейството е силно, и има много пчели, може на десетрамковите кошери Дадан-Блат да се сложи магазин с изградени пити, като за няколко дни се вдигнат в магазините две плодникови пити с открито пило.Тогава майката започва да снася и в магазина и се усилва семейството за медосбора. Щом се качи майката и започне да снася в магазина, плодниковите пити се свалят долу, отрязват се далаците, ако има такива, а на празните места се слагат рамки 160 мм.
Препоръчва се щом се достигне до продължително затопляне на времето, да се налива през няколко дни по половин до един литър топъл захарен сироп 1:1. Пчелите започват да зареждат венеца от пресен мед над пилото и от него хранят усилено личинките.

Трябва обаче да се внимава с подхранването,за да не започнат пчелите да пълнят целите пити и да няма къде да снася майката. Разпечатваме постепенно питите, на които има неусвоен запечатан мед. Американските пчелари препоръчват до започване на медосбора да се даде 3 до 5 кг захар на кошер, разбира се във вид на захарен сироп 1:1, като се преценява според силата на семейството пчелите да зареждат само венец над пилото, а не да пълнят целите пити с некачествен мед от захарен сироп. Това ни спестява един, даже и два прегледа да разместваме пити и да проверяваме как се развива семейството. Достатъчно е само повдигане на възглавницата и поглед отгоре.

Известната от близкото минало практика да не се слага корпус за стоков мед, докато не започнат да побеляват питите отгоре е неправилна. Корпусите /магазините/ за стоков мед трябва да се поставят няколко дни преди да започне да цъфти акацията, за да могат пчелите да почистят питите. Често се случва докато чакаме да започнат да побеляват отгоре долните пити да завали дъжд, става студено и медосбора от акация е провален. Установено е , че пчелите не зареждат стоков мед в горният корпус /магазин/, докато не запълнят венците над пилото с мед. Затова се препоръчва това да се направи предварително чрез подхранване със захарен сироп, както беше казано по-горе.
Направи ми впечатление, че в каталога на най-старата фирма за модерни кошери Dadant-САЩ не се предлагат кошери от системата Дадан-Блат, които преобладават у нас, а само многокорпусни кошери система Лангстрот. Крайно време е , нашите пчелари да оставят на доизживяване кошерите на Шарл Дадан и минат на по-ефикасните многокорпусни кошери.

От личен опит препоръчвам да минат постепенно на системата Фарар, защото ще ползват магазините от 10 рамковите система Дадан и изградените 160мм рамки.
Спомням си, че когато преди доста години в една лекция покойният наш учител и сладкодумец Любен Радоев съобщи, че след изпробването на системата Фарар в Централната опитна станция, се е установило, че за нашият климатичен пояс по подходящи са многокорпусните кошери Фарар, защото семейството се разширява по-плавно, отколкото при Лангстрот.
Интересна е и най-новата система многокорпусни кошери “МЕТЕ”, с по-особена технология за работа, на естонеца Андрес Раава, но за нея ще говорим по-нататък.

инж. Сава Дончев – Плевен – donchevs@mail.bg