назад към Библиотека


Нови ограничения за пчеларството – открито писмо

ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАМ. МИНИСТЪР
Д-Р Светла Бъчварова,
До председателя на НБПС
Г-н Пламен Иванов

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМ . МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ Г-Н НРЕДСЕДАТЕЛ НА НБПС,
Приемаме безпрекословно контрола на районните ветеринарни лекари върху пчелините, съответно регистрирането и номерирането на кошерите, контрола на ДВСК върху произведените пчелни продукти от всеки пчелин поотделно, воденето на дневник за работата на пчелина, номерирането на партидите изваден мед, изискванията за хигиена, забраната за употреба на антибиотици и сулфонамиди, регистрацията на пчеларите като земеделски производители, забраната за подхранването със захар по време на медосбора, което е едно от важните условия за висококачествен мед.
Неприятно впечатление обаче правят издаваните в последно време разпоредби на МЗГ, които принуждават пчеларите да продават продукцията си на търговците преработватели, които от своя страна изкупуват продукцията ни на много ниски цени, като голямата печалба остава в търговците и принуждава много пчелари да се отказват да се занимават с пчеларство.

Незаконно е също отпусканите субсидии от фонд Земеделие фактически да се разрешават от търговците преработватели.
Ние, пчеларите, считаме, че законодателството и подзаконовите актове относно пчеларството първо трябва да се дискутират с пчеларите и тогава да влизат в сила, както беше например със Закона за пчеларството
Подготвя се обаче нова наредба, с която се осигуряват нови “възможности”на пчеларите да реализират продукцията си “сами”, без посредници.През последните няколко години, с наближаване приемането на България в Европейския съюз МЗГ освен създаването на регламенти при производството на пчелни продукти, регистрация на кошерите, респ. пчелните семейства, създава и ограничения, които са в ущърб на пчеларството:

1. По време на медосбора от пролетта до края на лятото, в зависимост от цъфтенето на овощни дървета, билки и земеделски култури ние вадим медове с различни вкусови, хранителни и лечебни качества, предпочитани от различни наши клиенти. Задължението медът да се хомогенизира е нарушение на човешките права на консуматорите. Повечето наши клиенти вече знаят, че при загряване на меда част от полезните съставки като ензими, аминокиселини и витамини се разграждат и те предпочитат непреработван и даже кристализирал мед. Във връзка с последното ще трябва да напомним, че на “Пчеларство Плевен 2006” на въпрос на български пчелар, един от почетните гости, световно известният специалист по пчеларските въпроси – г-н Жил Ратиа подчерта, че при износ медът е за предпочитане да не е загряван, защото се разграждат част от най-полезните му съставки. Известно е, че въпреки изследванията на износителя, купувачът отново проверява при негова доверена лаборатория качествата на меда и след това го загрява още веднъж, за да го разфасова. Много от големите клиенти на мед го искат хомогенизиран и налят във варели по 300 кг, но не всички. Това е въпрос на договаряне. Важно е да се отбележи, че сме имали случаи, когато чуждестранни клиенти искат медът от дадено качество да е разфасован в договорени предварително опаковки, като преди приемането купувачът още веднъж проверява качеството. Всеизвестно е, че продажбата на разфасован мед е най-изгодна за производителя и не разбираме защо трябва непременно “лицензираните” преработватели да участват в разфасоването, щом клиента предпочита директно производителя.

Трябва дебело да се подчертае, че търговеца преработвател изкупува, преработва и продава меда от производителите без предварително да прави анализ за антибиотици, сулфонамиди и ХМФ на меда от всеки производител и ако в партидата мед някой от пчеларите е внесъл замърсявания, страдат всички, попаднали в тази партида.

2. Защо например в подготвяната наредба се ограничава свободната продажба на произведеният мед до 2 тона? Ако качеството на продукта е потвърдено от ДВСК, че отговаря на БДС за България и на CODEX ALIMENTARIUS за износ, защо да се създават ограничения и всичката останала продукция трябва да минава през търговците, за да вземат по-голямата част от печалбата? Пред Закона Производителят и Търговецът-преработвател са равни. Противното е нарушение на човешките права на производителя пчелар, който системно е ограбван от търговците.

Уважаема госпожо Зам. министър, молим да вникнете в проблемите на пчеларите производители и да преосмислите някои от Вашите изисквания в интерес на пчеларите производители. В подкрепа на всичко казано от нас по-горе, в Интернет гъмжи от реклами на производители-пчелари от Германия, Франция, Холандия, които продават директно своята продукция, която естествено отговаря на всички законови разпоредби за качество, без да е минала през смесителните вани на големите преработватели.

С уважение и надежда:
Гинка Йорданова от Балчик, – odita@mail.bg
Дафинка Ралчева от Пазарджик – dafi07@abv.bg
Инж. Сава Дончев от Плевен – donchevs@mail.bg