назад към Библиотека


Производство на качествени пчелни майки по достъпен начин

Знаем че успешното пчеларстване зависи най-вече от качествата на майката. Често закупените от пазара пчелни майки не оправдават очакванията ни както с продуктивността си, така и с приемането им от пчелите. Един производител се изказа, че пчеларите не знаят как да придават майките. Но аз смятам, че причината не е само в пчеларите. Пчелите, след като отнемем старата или непродуктивна майка, са склонни да приемат новата, ако тя е по-добра от предишната, или най-малко колкото нея, но не и по-лоша. Това пчелите не прощават.

Много пчелари за свои нужди си произвеждат майки. Те са предимно така наречените свищеви, чиито качества учените тотално отричат. По този въпрос аз имам друго мнение. Вземайки предвид различни публикации, отнасящи се за причините за лошите страни на такива майки, съм се стремял да ги отстраня и да получа качествени майки. Но при известните начини за получаване на майки, описани в литературата, има също свищеви. Ето защо в следващите редове искам да изложа как от години извършвам получаването и смяната на майките не само в семейството, на което съм отнел майката, но и в другите с естествени свищеви майки при наличие на открито пило.

Избирам семейство, чиято майка през двете години е осеменявала плътно целите пити и пчелите са миролюбиви. За ройливост не гледам, защото пчелите не се роят според начина на отглеждане. Има и други показатели, като по-голяма продължителност на работа за деня, устойчивост на болести, зимоустойчивост и други, които нека оставим на специализираните стопанства с пожелание да се съобразяват и с тях, не че е излишно и за нас.

Слагам майката с новоизградена светла пита в изолаторна клетка от ханеманова решетка в средата на плодника между пилото. Майката в края на май, началото на юни, предпочита да снася в такава пита. А на пресноизградена пита пчелите разширяват обикновената килийка за основата на маточника. Смята се, че така се слагало повече млечице. Освен това, когато майката е ограничена, снесените яйца са по-едри, което има голямо значение за качествата на бъдещата майка. След 5-6 дни отстранявам клетката, като оставям осеменената пита, а майката използвам да направя отводка с нея. Подхранвам семейството. То залага маточници в осеменената пита на собствени яйца след пълни 4 денонощия проверявам за запечатани маточници и ако има (излюпените личинки при тях са по-възрастни от 24 часа) ги разрушавам. За да не пропусна някои, измитам внимателно с перо всички пчели от питата. Обикновено заложени маточници има само на питата, която е била в изолатора, но проверявам и другите пити.

Продължавам с подхранването. Един два дни преди излюпването на майките правя силни отводки от всеки кошер, на който искам да сменя майката. Намирам я и я слагам в ханеманова щипка. До кошера на 50-60 см слагам 6 рамково сандъче и прехвърлям 3 пити с пило, предимно люпещо се и запечатано. Изтърсвам пчелите от още 3 пити. От двете страни слагам по една пита с мед и прашец. Върху питите осигурявам сироп и вода в буркани. Връщам майката в кошера. До 2-3 часа летящите пчели са напуснали отводката. Тогава изрязвам 2-3 правилни маточника от светлата пита и ги закрепвам между горните рамки на средните пити. Следващата сутрин проверявам състоянието на маточниците и дали няма някъде по питите заложени други. Ако има ги разрушавам. След успешно оплождане следя за свободни килийки за снасяне от страна на майката. Присъединяването към основното семейство след отстраняване на старата майка става чак при окончателното зазимяване. Дотогава двете майки осеменяват, за да се получат повече пчели за зимата.

В изложения от мен метод за произвеждане на майки само от наличните в пчелина може да се извърши най-много 2-3 години. За да се избегнат родствените връзки ние трябва да осигурим за пчелин от 15-20 семейства всяка година поне 2 чужди майки. Така че не можем да се откажем изобщо от услугите на майкопроизводителните стопанства. Надяваме се, че те от своя страна ще се отнесат с по-голяма отговорност и ще ни предложат по-качествени пчелни майки.