назад към Библиотека


Работа на пчелина през февруари и март

Определянето през март на точното време за подбудителното подхранване е от изключително значение за медосбора и особено за първата главна паша

н.с. І ст. Тотка ИВАНОВА
Институт по животновъдни науки – Костинброд, секция „Специални отрасли“

ст.н.с. д-р Калинка ГУРГУЛОВА
НДНИВМИ, София

І. ГРИЖИ ЗА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
Природо-киматични условия през месец февруари

ФЕВРУАРИ е вторият типичен и последен зимен месец. В сравнение с януари средната месечна температура се повишава. Продължителността на деня е по-голяма, слънчевото греене се увеличава, зачестяват слънчевите дни.
През този месец зацъфтяват първите предвестници на пролетта – кокиче, минзухар, леска, дрян, от които пчелите започват да събират цветен прашец.
За нашите климатични условия с началото на цъфтежа на раннопролетните растения започва активизиране на пчелните семейства. Във всички вече има пило на 1-2 пити, а в по-силните са налице и млади пчели. Консумацията на мед се увеличава и достига до 1,5-2 кг месечно.

ПЪРВАТА ЗАДАЧА НА ПЧЕЛАРЯ Е ПРИ ПОДХОДЯЩО ВРЕМЕ /ТЕМПЕРАТУРА НАД 12 ГРАДУСА ПО ЦЕЛЗИЙ/ ДА ИЗВЪРШИ ОСВЕДОМИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
В различните райони на страната прегледът не се прави в един и същи период – необходима е температура, която позволява на пчелите да излитат. За кратко време пчеларят се осведомява за състоянието на семействата и оказва съответната помощ на нуждаещите се.
При осведомителния преглед се проверява за:

 • наличие на майка;
 • количество и качество на хранителните запаси в гнездото;
 • топлинен режим;
 • смъртност и здравословно състояние на пчелите.

За да се установи наличие на майка, се изважда централната пита от гнездото. Когато на нея има яйца и разновъзрастово пило, всичко е наред, семейството е с пчелна майка. Ако липсва майка, на осиротялото семейство веднага се придава резервна заедно с пчелите.
Още при откриването на гнездото стопанинът добива представа за разпределението на хранителните запаси. Ако пчелите са на кълбо, дълбоко в междурамията – в гнездото има достатъчно мед. Когато пчелите са излязли върху горните летви на питите, това означава, че медът в централната част на гнездото е изконсумиран и веднага трябва да се направи преразпределение на хранителните запаси, т.е. да се осигури централната част на гнездото с храна.

За да се подобри топлинният режим, гнездото се стеснява своевременно – оставят се толкова пити, колкото се покриват плътно от пчелите, а излишните празни се изваждат. Влажните изолационни материали в гнездото се изсушават или се подменят със сухи.

МАРТ е първият пролетен месец
Денят нараства, слънчевото греене се увеличава, средната месечна температура се повишава. Времето е променливо. В сравнение с февруари валежите са по-обилни, предимно от дъжд. В северна България и в планините често превалява и сняг.
През този месец цъфтят различни пролетни растения – кукуряк, синчец, подбел, великденче, ива, леска и др. Започват цъфтежа си и някои овощни видове – бадеми, кайсия, зарзала, джанка и др. Непрекъснато се увеличават източниците на пресен нектар и прашец.
ПО-ТОПЛОТО ВРЕМЕ И НАЛИЧИЕТО НА ЦЪФТЯЩИ ПРОЛЕТНИ РАСТЕНИЯ АКТИВИЗИРАТ ПЧЕЛИТЕ. ЕЖЕДНЕВНОТО ПРИНАСЯНЕ НА ПРАШЕЦ И НЕКТАР ВОДИ ДО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЯЙЦЕНОСНАТА ДЕЙНОСТ НА ПЧЕЛНАТА МАЙКА. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ПИЛОТО СЕ УВЕЛИЧАВА И В ДОБРИТЕ СЕМЕЙСТВА ТО Е НА 3-4 ПИТИ.
Към края на месеца разходът на мед е 4-5 кг, а на прашец – 1-2 пити.

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ на ПЧЕЛАРЯ през МАРТ са:

 •  да извърши осведомителен преглед на пчелните семейства, ако времето през февруари не е било подходящо за това;
 • към края на месеца при подходяща температура да направи ГЛАВНИЯ ПРОЛЕТЕН ПРЕГЛЕД. Поради това, че ТОЗИ ПРЕГЛЕД е ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН – ГНЕЗДАТА СЕ ОТКРИВАТ за ПО-ДЪЛЪГ ПЕРИОД, той СЕ ИЗВЪРШВА при ПО-ТОПЛО ВРЕМЕ.

При прегледа се установява НАЛИЧИЕТО НА МАЙКА и се преценяват КАЧЕСТВАТА Й. За качествата на пчелната майка се добива представа от нейния външен вид и от количеството и плътността на пилото, което е показател за яйценосната й дейност.
МЛАДАТА И КАЧЕСТВЕНА МАЙКА СНАСЯ БЕЗ ПРОПУСКАНЕ НА КИЛИЙКИ.
Старата или с някакви недостатъци майка пропуска килийки, в резултат на което пилото е рехаво, а не плътно.

ЛИПСАТА НА ПИЛО Е ПРИЗНАК ЗА ОСИРОТЯВАНЕ.
На осиротялото семейство се придава запасна майка или се присъединява към друго.
При прегледа пчеларят трябва да обърне внимание на КОЛИЧЕСТВОТО, КАЧЕСТВОТО И РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ЗАПАСИ. За да не се спира развитието на ПЧЕЛНОТО СЕМЕЙСТВО, сега то ТРЯБВА ДА РАЗПОЛАГА с 5-8 КГ МЕД и 2-3 ПИТИ С ПРАШЕЦ.

Попълването на хранителните запаси се извършва по известните начини:

 • с резервни медени пити;
 • подхранване с медно-захарно тесто;
 • с малки количества топъл захарен сироп – в краен случай.

Стопанинът трябва да осигури условия за нормалното развитие на пчелните семейства, като направи всичко възможно, за да се поддържа ОПТИМАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН РЕЖИМ В ГНЕЗДОТО. През март е налице т.нар. пролетно отслабване на пчелното семейство – новоизлюпените пчели все още не могат да компенсират загубата на голяма част от презимувалите. Затова гнездото се стеснява своевременно и се затопля добре отгоре и встрани. ПРОЛЕТНОТО ЗАТОПЛЯНЕ Е МНОГО ПО-ВАЖНО ДОРИ ОТ ЕСЕННОТО!
Отговорна задача на ПЧЕЛАРЯ е ДА ОПРЕДЕЛИ КОГА ДА ЗАПОЧНЕ ПОДБУДИТЕЛНОТО ПОДХРАНВАНЕ на семействата. Фиксирането на точното време е от изключително значение за медосбора и особено за първата главна паша. Ако се закъснее, семействата остават недобре развити за пашата. Ако се започне много рано, точно по време на главната паша голяма част от тях могат да изпаднат в роево състояние.
НАЧАЛОТО НА ПОДБУДИТЕЛНОТО ПОДХРАНВАНЕ ОБИКНОВЕНО Е 60-70 ДНИ ПРЕДИ НАСТЪПВАНЕТО НА ПЪРВАТА ГЛАВНА ПАША!

 •  За районите с ранна паша това е началото на март.
 •  За тези с късна паша – последната десетдневка на месеца.

Биологическата същност на подбудителното подхранване се състои в това, че като се създава илюзия за паша у пчелите, се активизира отделянето на млечице и се подобрява храненето на майката. Резултатът от това е засилената й яйценосна дейност и отглеждането на повече пило.
Най-добър ефект от подбудителното подхранване се получава, ако то се извърши чрез разпечатване на медовите запаси около пилото. Подбудително подхранване се прави и с кърмово тесто, обогатено с белтъци /цв. прашец, сухо мляко, соево брашно, извара, хлебна мая и др./.
ДОБРИТЕ ГРИЖИ ЗА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ МАРТ СА ПРЕДПОСТАВКА ЗА АКТИВНОТО ИМ РАЗВИТИЕ И УСПЕШЕН МЕДОСБОР!

ІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Най-характерна за този период е зимно-пролетната смъртност. Тя се дължи на различни причини – от заразно или незаразно естество. Това се предимно технологични грешки при отглеждането и неправилното зазимяване на пчелните семейства – неизвършена профилактика срещу някои заболявания, влияние на неблагоприятни атмосферни условия, безпокоене и други неблагополучия.
Смъртността на пчелните семейства през този период може да се дължи на следните заболявания:

 • незаразна диария;
 • нозематоза;
 • висока степен на опаразитяване от акара Varroa, поради неправилно третиране – със слабоефективни препарати, късно, неспазване на времетраенето, кратността и дозата.

При по-голям подмор и дори най-малко съмнение за заболяване на семейството, от подмора се взема проба и се изпраща за изследване в диагностична лаборатория. Ако по питите има килийки с неизлюпено пило, изрязано парче от тях също се изследва в лаборатория, за да се установи причината.

Поради забрана на употребата на антибиотици и сулфонамиди за профилактика и лекуване на американския и европейския гнилец, бактериалните болести по пчелите и нозематозата, се въвеждат алтернативни методи.

ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ВСИЧКИ УМРЕЛИ СЕМЕЙСТВА, ПРИ КОИТО СЕ ДОКАЗВА АМЕРИКАНСКИ ГНИЛЕЦ, ТРЯБВА ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ, А ИНВЕНТАРЪТ – ДЕЗИНФЕКЦИРАН С 3-ПРОЦЕНТЕН РАЗТВОР НА НАТРИЕВА ОСНОВА И ОБГАРЯНЕ. Всички стари пити трябва да се претопят. ОСТАНАЛИТЕ ЖИВИ СЕМЕЙСТВА В ЗАСЕГНАТИЯ ПЧЕЛИН НЕ СЕ ТРЕТИРАТ С АНТИБИОТИК! Те се оставят да изконсумират запасите, с които са зазимени, и се наблюдават.

ПРЕЗ МАРТ ЗАПОЧВА ТРЕТИРАНЕТО СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА. РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕПАРАТИ за това са ВАРОСТОП, ВАРОТОМ, БАЙВАРОЛ, ФУРМИТОМ, ОКСАВАР, ВАРОСТАТ-Р. Прилагането на лентите /Варостоп, Варотом и Байварол/ изисква те да престоят 1 месец в гнездото и да се извадят 1 месец преди поставяне на магазините. Ако използва Варостоп или Фурмитом, пчеларят трябва да се съобрази с температурата на въздуха. Първият се прилага при температура над 14 градуса по Целзий, а вторият – между 15 и 25 градуса, които да се поддържат в продължение на минимум 3 часа, за да е ефективен препаратът и да няма поражения върху пчелите.

През март при някои семейства може да се прояви и аскосфероза, затова трябва да се отстранят всички неблагоприятни фактори. Семействата се стесняват, дъната се подсушават. Прилага се Фунгисан по указанията на фирмата – 2-4 мл на 1 л сироп, 2-3 пъти през 4-5 дни.

АКО ПЧЕЛАРЯТ РЕАГИРА СВОЕВРЕМЕННО И ИЗВЪРШИ НЕОБХОДИМИТЕ ТРЕТИРАНИЯ, НЯМА ДА ИМА ЗАГУБИ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД!