назад към Библиотека


ТРЕВОГА! Обръщение-призив на пчеларско дружество „Акация“-Пловдив

Тази година пчеларско дружество „Акация“-Пловдив започна учебната си година с една много актуална и болезнена за цялото ни общество тема – нарушаването на екологичното ни равновесие. Това е процес, който ние пчеларите наблюдаваме пряко чрез пчелите си. Тревожните факти, който констатирахме в района на Тракийската низина, продиктуваха идеята да отправим апел към всички пчелари в страната. Присъединете се към нашата инициатива да потготвим едно обръщение от цялата пчеларска общественост до Министъра на земеделието и горите и до Министерството на околното вода и горите. За целта своевременно ни съобщете за обезпокоителни факти във вашите райони по отношение нарушеното равновесие в природата, какъвто е примера в село Гранит, община Братя Даскалови.

В село Гранит се намира най-старото дъбово дърво, което според еколозите от Стара Загора е поникнало през 334-335 година. Дървото буквално е изсъхнало през последните 20 години. От огромната, прекрасна, зелена корона, днес е останал само един сух скелет, подкрепян от стоманени конструнции. С такива конструкции, обаче не можем да спасим горите. То може да се постигне чрез ораничаване на сечтта на буковите дървета и чрез залесяването с широколистни видове, които са сухоустойчеви и същевременно и медоностни (акация, гледиция, липа, японска акация и др.).

Пчеларско дружество „Акация“-Пловдив се обръща към всички дружества в страната да се присъединят към нашата инициатива като посочат своите наблюдения по отношение нарушеното екологично равновесие по региони и приложат към това подписка от всички, които ни подкрепят. Когато получим достатъчна подкрепа ще отнесем безпокойството си до Земеделското и Екологичното министерство, а също и до широката българска общественост.

Изпращайте писмата си на следният адрес:

Пловдив 4000 ул.“Весела“ №31
Пчеларско дружество „Акация“
До господин Петров